Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Nadzieje Kielc

Co roku dziesięciu młodych, utalentowanych kielczan otrzymuje specjalne nagrody pod nazwą Nadzieja Kielc.
Nagrodę mogą otrzymać szczególnie wyróżniający się w dziedzinie nauki, kultury, sportu oraz działalności społecznej mieszkańcy Kielc: uczniowie i absolwenci szkół ponadgimnazjalnych danego roku szkolnego, laureaci olimpiad przedmiotowych lub konkursów naukowych, laureaci ogólnopolskich konkursów artystycznych, mistrzowie i wicemistrzowie Polski w olimpijskich konkurencjach sportowych, którzy jednocześnie mogą się wykazać dobrymi wynikami w nauce. Laureatami tego prestiżowego wyróżnienia mogą być również osoby wyróżniające się w działalności społecznej. Uroczystość wręczenia nagród odbywa się od 1996 roku. Laureaci otrzymują wówczas z rąk Przewodniczącego Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta pamiątkowe statuetki autorstwa kieleckiego rzeźbiarza, Sławomira Micka, dyplomy oraz nagrody pieniężne.

 

Wnioski kandydatów do Nagrody należy składać w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu  Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, tel. 41 36 76 626 (sekretariat).

Laureaci nagrody Nadzieje Kielc, którzy chcieliby zaktualizować swoje dane na stronie UM, proszeni są o kontakt z Biurem Prasowym Urzędu Miasta Kielce, tel.:  41 36 76 039, email:

 

 

 

Nagrodzeni w latach: 

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

 

Regulamin przyznawania dorocznej nagrody "Nadzieje Kielc"

 1. Nagroda „Nadzieje Kielc", zwana dalej, „Nagrodą" przyznawana jest uczniom i absolwentom kieleckich szkół ponadgimnazjalnych danego roku szkolnego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury, sportu oraz działalności społecznej, a w szczególności:

  a) laureatom olimpiady przedmiotowej lub konkursu naukowego,

  b) laureatom ogólnopolskiego konkursu artystycznego (muzyka, sztuka, rzemiosło),

  c) mistrzom i wicemistrzom świata, Europy i Polski w olimpijskiej konkurencji sportowej uzyskującym dobre wyniki w nauce,

  d) osobom szczególnie wyróżniającym się w działalności społecznej.

 2. Nagroda przyznawana jest we wrześniu każdego roku.
 3. Nagroda jest nagrodą indywidualną.
 4. Nagrodę pieniężną ustala się w kwocie 2 000 zł. brutto.
 5. Łączna liczba nagród nie może przekraczać 10 w danym roku.
 6. Nagrodę dla tej samej osoby można przyznać tylko jeden raz.
 7. Wnioski kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać:

  1) dyrektorzy szkół,

  2) organizacje społeczne, związki i stowarzyszenia twórcze,

  3) fundacje i instytucje propagujące naukę, kulturę i sport.

 8. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko kandydata, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania.
 9. Do wniosku powinna być dołączona opinia wraz z uzasadnieniem Rady Pedagogicznej danej szkoły lub odpowiednio innego wnioskodawcy oraz zgoda kandydata do Nagrody.
 10. Wnioski należy składać w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku.
 11. Listę nagrodzonych ustala Komisja Konkursowa powoływana każdorazowo zarządzeniem Prezydenta Miasta Kielce.
 12. Rejestr nagrodzonych prowadzi Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce.

 

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności