Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Kamera internetowa na Rynek Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

2013

Tomasz Fugiel

 VII Liceum Ogólnokształcące im. J. Piłsudskiego, klasa: III D
Średnia ocen: 4,11

Tomek odnosi sukcesy sportowe. Do jego najważniejszych osiągnięć zaliczyć można występ w Reprezentacji Polski Juniorów w piłce ręcznej podczas eliminacji do Mistrzostw Europy 2012 r. w Chorwacji, a  także  zdobycie tytułów:

• Mistrza Polski Juniorów Młodszych w piłce ręcznej 2011 r.,
• Najlepszego rozgrywającego turnieju Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych 2011 w piłce ręcznej,
• Wicemistrza Polski Juniorów w piłce ręcznej 2011 r.,
• Króla Strzelców Mistrzostw Polski Juniorów 2013 r.,
• Najlepszego zawodnika Turnieju o Puchar Marszałka Województwa Świętokrzyskiego,
• Króla Strzelców II Ligi Seniorów w piłce ręcznej w 2013 r.,
• Najskuteczniejszego zawodnika Reprezentacji Polski Juniorów w Międzypaństwowym Turnieju Piłki Ręcznej MERZIG 2013 r.

Katarzyna Furmanek

VII Liceum Ogólnokształcące im. J. Piłsudskiego, klasa: I B
Średnia ocen: 3,69

Odnosi sukcesy sportowe, trenuje lekkoatletykę. Kasia jest objęta szkoleniem kadry narodowej, reprezentuje Polskę na zawodach międzynarodowych. Do jej najważniejszych osiągnięć zaliczyć można:

• zajęcie I miejsca na Mistrzostwach Polski Młodzików w 2011 r. w rzucie młotem,
• zajęcie II miejsca na Mistrzostwach Polski Młodzików w 2011 r. w pchnięciu kulą,
• zajęcie II miejsca podczas Halowych Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w 2012 r. w pchnięciu kulą,
• zajęcie I miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w 2012 r. w rzucie młotem,
• zajęcie III miejsca podczas Halowych Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w 2013 r. w pchnięciu kulą,
• rekord województwa, powiatu, okręgu w rzucie młotem,
• rekord województwa, powiatu, okręgu w rzucie dyskiem,
• rekord województwa, powiatu, okręgu w pchnięciu kulą,
• rekord Polski Juniorek Młodszych w rzucie młotem.

Michał Gniewkiewicz

Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek, klasa: III B


Średnia ocen: 5,36

Michał jest uczniem osiągającym bardzo wysokie wyniki w nauce. W klasie II LO realizował indywidualny program nauczania z biologii i chemii. Na jego koncie jest wiele osiągnięć z zakresu nauk przyrodniczych.

Rok szkolny 2011/2012:
• Laureat 48 Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. Prof. Antoniego Swinarskiego,
• Laureat XLI Olimpiady Biologicznej,
• Zajęcie II miejsca w I Świętokrzyskim Maratonie Matematycznym.

Rok szkolny 2012/2013:
• Laureat XLII Olimpiady Biologicznej,
• Laureat LIX Olimpiady Chemicznej,
• Laureat XX Konkursu Chemicznego dla Szkół Ponadgimnazjalnych Miasta Kielce,
• Finalista II Świętokrzyskiego Maratonu Matematycznego.
 

Stanisław Kwiatkowski

 IV Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sawickiej w Kielcach


Średnia ocen: 5,33

Interesują go nauki ścisłe, udziela się też społecznie. Najważniejsze osiągnięcia:

• Finalista XVIII Konkursu Chemicznego dla Szkół Ponadgimnazjalnych Miasta Kielce,
• Finalista XIX Konkursu Chemicznego dla Szkół Ponadgimnazjalnych Miasta Kielce,
• Laureat 49. Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. Prof. Antoniego Swinarskiego,
• Laureat XX Konkursu Chemicznego dla Szkół Ponadgimnazjalnych Miasta Kielce,
• II miejsce w II Świętokrzyskim Matematycznym Maratonie Maturalnym.

Działalność społeczna:

• Wolontariusz i współorganizator Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
• Wiceprzewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
• Organizator akcji charytatywnych w szkole i w Kielcach,
• Organizator licznych imprez związanych z promocją Liceum,
• Działacz integrujący społeczność uczniowską w podejmowaniu przedsięwzięć na rzecz Liceum.

Hubert Kwiecień

I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego, kl. III B


Średnia ocen: 4,88

Hubert jest uczniem klasy III ze zwiększoną liczbą godzin historii i wiedzy o społeczeństwie. Swoje pasje związane z naukami humanistycznymi realizuje poprzez aktywne uczestnictwo w klubie historycznym „HIRD” zajmującym się rekonstrukcją wczesnośredniowieczną.

Najważniejsze osiągnięcia:

• Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka organizowanej przez           Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
• Finalista XV  Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie,
• Finalista III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Integracji Europejskiej.
 

Hubert Soboń

VII Liceum Ogólnokształcące im. J. Piłsudskiego, kl. III D


Średnia ocen: 4,11

Odnosi sukcesy sportowe. Trenuje łucznictwo. Do jego największych osiągnięć należą:

• IV miejsce na Mistrzostwach Świata w rywalizacji indywidualnej w łucznictwie,
• V miejsce na Mistrzostwach Świata w rywalizacji drużynowej w łucznictwie,
• III miejsce na Mistrzostwach Europy w rywalizacji drużynowej w łucznictwie.

Oskar Szymański

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. S. Kostki, kl. I B


Średnia ocen: 5,41

Oskar jest uczniem osiągającym bardzo wysokie wyniki w nauce. Na egzaminie gimnazjalnym uzyskał z przedmiotów przyrodniczych wynik 100 %. Jako finalista Olimpiady Matematycznej otrzymał zaproszenie do podjęcia studiów od Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Rady Zarządczej Programu ”Akademicki i Naukowy Poznań”.

Najważniejsze osiągnięcia:

• III miejsce w zawodach indywidualnych podczas I Czesko – Polsko -Słowackich Zawodów Matematycznych Juniorów,
• Laureat VII Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów,
• Laureat IX Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego,
• I miejsce w kategorii klas II w V Kieleckich Igrzyskach Matematycznych dla uczniów Gimnazjów,
• Finalista XLIV Olimpiady Matematycznej.
 

Daniel Wdowicz

IV Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sawickiej w Kielcach


Średnia ocen: 5,94

Najważniejsze osiągnięcia:

• Stypendysta Prezesa Rady ministrów w roku szkolnym 2011/2012,
• Finalista I Świętokrzyskiego Matematycznego Maratonu Maturalnego 2011 r.,
• Laureat IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „ Polska w NATO” 2012 r.,
• Aktywny Uczestnik Naukowego Koła Matematycznego „ FUNKCJONAŁ”,
• Aktywny uczestnik Matematycznego Koła Naukowego przy Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach,
• Uczestnik IV Ogólnopolskiego Kongresu Młodych Matematyków w Gdańsku,
• Uczestnik IX Świętokrzyskich Warsztatów Matematycznych.

Weronika Tyrcha

Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek, kl. III B


Średnia ocen: 5,21

Jest uczennicą osiągającą bardzo wysokie wyniki w nauce. Jako prelegentka uczestniczyła w Międzynarodowej Konferencji „Kompetencje Kluczowe - teoria i praktyka w kontekście rozwoju uzdolnień dzieci i młodzieży” w 2011 r.

Najważniejsze osiągnięcia:

• Stypendystka Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2012/2013,
• II miejsce w etapie powiatowym I Świętokrzyskiego Matematycznego Maratonu Maturalnego
• Finalistka I Świętokrzyskiego Maratonu Maturalnego
• I miejsce w etapie powiatowym II Świętokrzyskiego Matematycznego Maratonu Maturalnego,
• Finalistka II Świętokrzyskiego Matematycznego Maratonu Maturalnego,
• Laureatka 48 Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. Prof. Antoniego Swiniarskiego,
• Laureatka 49 Ogólnopolskiego Konkursu  Chemicznego im. Prof. Antoniego Swinarskiego,
• Finalistka XX Konkursu Chemicznego dla Szkół Ponadgimnazjalnych Miasta Kielce,
• Udział w II etapie 59 Olimpiady Chemicznej,
• Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu ENGLISH HIGH FLIER,
• Finalistka XIX Konkursu Chemicznego dla Szkół Ponadgimnazjalnych Miasta Kielce,
• Finalistka XXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.
 

Mateusz Winczura

Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek, kl. II A

 

Mateusz jest uczniem osiągającym bardzo wysokie wyniki w nauce. Oprócz szerokich zainteresowań naukowych, angażuje się również w działalność o charakterze społecznym.

Najważniejsze osiągnięcia naukowe:

• Finalista IX Konkursu Języka Angielskiego,
• Finalista VIII Konkursu Biologicznego,
• Laureat VII Konkursu Geograficznego,
• Laureat 54 Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
• Laureat Wojewódzkiego Konkursu Historycznego,

Mateusz udziela się w ramach wolontariatu – zajmuje się promowaniem edukacji  pozaformalnej w środowisku lokalnym. Do jego osiągnięć na tym polu zaliczyć można:
• Przygotowanie i przeprowadzenie mini wykładu, moderowanie dyskusji podczas debaty młodzieżowej w ramach projektu „Europejski Tydzień Młodzieży - w naszych rękach przyszłość leży” 2011 r.,
• Przygotowanie i przeprowadzenie mini wykładu, moderowanie dyskusji podczas debaty młodzieżowej w ramach projektu „Europejski Tydzień Młodzieży - w naszych rękach przyszłość leży” 2013 r.,
• Promowanie wśród władz, polityków i organizacji pozarządowych wniosków debaty młodzieżowej, 2013 r.
Mateusz podjął również działalność międzynarodową:

• Uczestniczył w spotkaniu młodzieży i symulacji obrad Parlamentu Europejskiego podczas projektu „ EURO FORUM  O KRYZYSIE”,
• Uczestniczył w kursie szkoleniowo – treningowym „SPREAD THE FIRE”, Hiszpania,
• Uczestniczył w kursie szkoleniowo – treningowym „TAKE INITIATIVE 2.0”, Austria.
 

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności Raport dostępności