Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Sylwetki laureatów oraz uzasadnienia przyznania nagród za 1997r.

HENRYK FRĄCKIEWICZ 

Rektor Politechniki Świętokrzyskiej. W czasie pełnienia funkcji Rektora Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej uczelnia ta uzyskała w 1974 r. status Politechniki. W 1996 r. ponownie objął stanowisko rektora, doprowadzając do budowy nowoczesnej biblioteki naukowo-technicznej oraz Centrum Komputerowych Technologii Metali. Laureat Nagrody Miasta w dziedzinie osiągnięć naukowych oraz działalności na rzecz rozwoju Politechniki Świętokrzyskiej.


MARIAN JAWORSKI

Inicjator, współzałożyciel, a od 1993 r. dyrektor Fundacji Gospodarczej Św. Brata Alberta. Środki finansowe uzyskiwane przez Fundację są w całości przeznaczone na prowadzenie kuchni dla ubogich, noclegowni dla bezdomnych oraz pomoc potrzebującym w zaopatrzeniu w leki i odzież. Laureat Nagrody Miasta za działalność na rzecz ludzi potrzebujących pomocy.


RYSZARD KASPEREK

Nauczyciel-dyrektor Szkoły Podstawowej nr 32. Placówka ta dzięki jego osobistemu zaangażowaniu oprócz zadań dydaktycznych realizuje szeroki program zajęć kulturalnych i sportowych nie tylko dla swoich uczniów. Jest inicjatorem wielu zawodów sportowych, także o charakterze ogólnopolskim. Laureat Nagrody Miasta za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury i kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.


WIKTOR KOZUBEK

Kultywując rodzinne tradycje, od 1946 r. prowadzi, znany wszystkim kielczanom własny sklep branży metalowej i elektrycznej. Pracę tę łączy z działalnością w organizacjach kupieckich, broniąc interesów rzemiosła kieleckiego oraz dobrego imienia tego środowiska. Chętnie służy pomocą rozpoczynającym działalność handlową. Laureat Nagrody Miasta za działalność na rzecz rozwoju kupiectwa i rzemiosła kieleckiego.


ADAM MASSALSKI

Profesor w Wyższej Szkole Pedagogicznej, prezes Zarządu Kieleckiego Towarzystwa Naukowego, którym kieruje od 1989 r. Pod jego kierownictwem, działające od czterdziestu lat Towarzystwo skupiło przedstawicieli wszystkich wyższych uczelni Kielc, osiągając znaczne sukcesy w działalności naukowo-popularyzatorskiej i edytorskiej. Jest wybitnym znawcą Regionu Świętokrzyskiego i Kielc, radnym Rady Miejskiej w Kielcach. Laureat Nagrody Miasta za działalność w zakresie popularyzacji wiedzy o mieście i regionie oraz integrację środowiska naukowego.


MAREK OLBRYCHT

Pułkownik Wojska Polskiego, dowódca Wojskowego Centrum dla Potrzeb Sił Pokojowych ONZ, jedynej tego typu jednostki w kraju. Pod jego kierownictwem Centrum uzyskało wysoką ocenę u wizytujących je przedstawicieli dowództwa NATO i krajów członkowskich tej organizacji. Prowadzi działania promujące Kielce i region. Laureat Nagrody Miasta za podniesienie prestiżu Kielc i pracę na rzecz promocji miasta.


JACEK WĄSIK

Starszy asystent w Wydziale ds. Narkotyków Komendy Wojewódzkiej Policji, wyróżniający się funkcjonariusz, zaangażowany w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w Kielcach. Profesjonalizm, jaki osiągnął podczas dotychczasowej służby policyjnej pozwolił mu - jako jedynemu przedstawicielowi Polski zostać przyjętym do Akademii Krajowej Federalnego Biura Śledczego Stanów Zjednoczonych Ameryki. Laureat Nagrody Miasta za osiągnięcia w zakresie bezpieczeństwa publicznego.


WITOLD ZARASKA

Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny Spółki Akcyjnej "EXBUD". Firma obchodziła w 1997 roku 20-lecie działalności. W znaczny sposób przyczynia się do aktywizacji społeczno-gospodarczej Kielc i regionu. Podejmuje działania, których celem jest wsparcie kieleckiej kultury, służby zdrowia, oświaty, domów dziecka. Swoje umiejętności menedżerskie skutecznie wykorzystuje tworząc w Kielcach najnowocześniejszą i największą organizację gospodarczą w Polsce. Laureat Nagrody Miasta za działalność gospodarczą i charytatywną.


ADAM ZYCH

Profesor w Wyższej Szkole Pedagogicznej - prodziekan Wydziału Pedagogiki. W 25-letnim dorobku naukowo-badawczym na szczególną uwagę zasługują prace w zakresie nowej w Polsce dyscypliny, jaką jest pedagogika starzenia się i starości. Obchodzi jubileusz 30-lecia twórczości poetyckiej, w 1997 r. opublikował dwa tomy wierszy: "Psalmy emigracyjne" i "Wiersze wybrane". Laureat Nagrody Miasta w dziedzinie nauki i kultury.

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności