Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Sylwetki laureatów oraz uzasadnienia przyznania nagród za 1998r.

RYSZARD ZBRÓG, JÓZEF SZCZEPAŃCZYK, MARIUSZ OLSZEWSKI, HENRYK DŁUGOSZ, CZESŁAW DAWID i JERZY STRZELEC - kierownictwo Ruchu Obrony Regionu Staropolskiego.

Ruch Obrony Regionu Staropolskiego skupił siły społeczne miasta i regionu, które niezależnie od reprezentowanych opcji politycznych miały na celu zachowanie na mapie Polski województwa ze stolicą w Kielcach. Podjęte przez niego pełne determinacji działania zakończyły się sukcesem, w dużej mierze dzięki umiejętnościom organizatorskim i zaangażowaniu osób wchodzących w skład kierownictwa komitetu.

MARIA FOŁTYN - śpiewaczka, niestrudzona propagatorka twórczości Stanisława Moniuszki, SZYMON KAWALLA - dyrygent, kompozytor, dyrektor Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga oraz ANDRZEJ RUCIŃSKI - dyrektor Kieleckiego Centrum Kultury - Twórcy kieleckiej inscenizacji opery "Straszny Dwór".


To dzięki ich entuzjazmowi, zaangażowaniu i wielkiemu wysiłkowi woli w KCK miało miejsce jedno z ważniejszych wydarzeń kulturalnych naszego miasta w ostatnich latach - wystawienie opery "Straszny Dwór". Premiera od strony organizacyjnej, technicznej i artystycznej w całości została przygotowana w Kielcach. Reżyserowała Maria Fołtyn, kierownictwo muzyczne przyjął Szymon Kawalla, a kierownictwa produkcji podjął się Andrzej Ruciński.

JOANNA WIŚNIEWSKA i MACIEJ BOROWSKI - duet taneczny oraz IRENA BOROWSKA - nauczycielka i choreograf.
Wychowankowie Ireny Borowskiej (choreograf oraz kierownik pracowni choreograficznej w Młodzieżowym Domu Kultury, prowadzi także zespół taneczno-teatralny "Disco-Mim" przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Dzieci Słabosłyszących i Niedosłyszących) - para taneczna Joanna Wiśniewska i Maciej Borowski zostali uhonorowani za sukcesy w reprezentowaniu Kielc na wielu imprezach w kraju i za granicą. Ich umiejętności i pracowitość przyniosły - czołowe miejsca w zawodach tanecznych rangi mistrzostw Polski, Europy i Świata w kategorii Show-Dance.


RYSZARD CZARNY, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Szwecji.
Jest związany z naszym miastem od chwili ukończenia studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim Z jego inicjatywy powołano Fundację im. S. Żeromskiego, która podjęła działania mające na celu niesienie pomocy instytucjom regionalnym w sferze ochrony zdrowia i środowiska. Dzięki Fundacji zakupiono m.in. respirator dla Szpitala Ginekologiczno-Położniczego oraz sztuczną nerkę dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Od połowy 1997 roku Ryszard Czarny pełni funkcję ambasadora RP w Królestwie Szwecji. Jest nie tylko reprezentantem naszego państwa, ale także rzecznikiem i gorącym orędownikiem Kielc i Kielecczyzny. W swej codziennej działalności, stale promuje nasz region, pokazując jego walory gospodarcze i turystyczne.

JERZY KAPUŚCIŃSKI  
Aktywny działacz Koła Ligi Ochrony Przyrody w naszym mieście, popularyzator Kielc, historii miasta, jego zabytków oraz przyrody regionu świętokrzyskiego. Swoimi inicjatywami, zaangażowaniem i serdecznością skupia wokół siebie młodzież oraz dzieci , także niepełnosprawne i specjalnej troski. Przygotował serię filmów o parkach narodowych, które są nieocenionym dokumentem edukacyjnym i poznawczym dla wszystkich Polaków, propagującym piękno przyrody świętokrzyskiej, walory i atuty naszego regionu.

JANINA MAREK
Członek Zarządu Konferencji Stowarzyszeń Św. Wincentego a' Paulo. Od wielu lat organizuje kolonie letnie dla około 2000 najbiedniejszych dzieci z naszego miasta. Ma ogromny wkład w rozwój opieki i pomocy dzieciom z rodzin biednych i patologicznych.

HALINA OBRĘCKA
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 28, nauczycielka z 37 letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi. W sposób wyróżniający kieruje pracą dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą placówki. Szkoła realizuje programy edukacji ekologicznej i obywatelskiej, w sześciu klasach autorskich uczniowie mają możliwość rozwoju swoich talentów i zainteresowań. W minionym roku siedmiu wychowanków SP 28 było finalistami konkursów przedmiotowych. Prężnie działający Samorząd Uczniowski wygrał konkurs "Młodzi Partnerzy" zorganizowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, w którym udział wzięli uczniowie ze 113 szkół z całej Polski.

BRONISŁAW OPAŁKO
Artysta, kompozytor, aranżer, kabareciarz, laureat szeregu nagród między innymi na festiwalach w Opolu, Świnoujściu, Krakowie, Rzeszowie i Zakopanem. W sposób oryginalny promuje Kielce i region świętokrzyski. Stworzona przez niego postać Genowefy Pigwy i jej świętokrzyska zapaska jest rozpoznawalnym atrybutem Kielecczyzny w kraju i za granicą.

ANDRZEJ REMBALSKI
Instruktor ZHP, główny inicjator oraz twórca programu badań nad historią harcerstwa Kielecczyzny, autor licznych publikacji poświęconych temu tematowi. Od lat związany z Festiwalem Kultury Młodzieży Szkolnej. Od wielu lat jest jednym z organizatorów Dymarek Świętokrzyskich oraz "Wytopków Ołowiu" w Tokarni - propagujących kulturę ludową i przemysł regionu. Posiadane doświadczenie, wiedza i umiejętności sprawiają, że cieszy się autorytetem wśród młodzieży, której służy radą, pomocą i wolnym czasem.

JACEK SZREK
Wychowawca kilku pokoleń młodych żeglarzy, prowadzący przy Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej 33 Kielecką Harcerską Drużynę Żeglarską PASAT. Osiedlowy związek drużyn pod jego kierownictwem zrzesza 60 harcerek, harcerzy i instruktorów. Organizator obozów żeglarskich, oraz licznych imprez o charakterze szkoleniowo-wychowawczym dla dzieci i młodzieży. Jego działalność ma duże znaczenie dla integracji lokalnej społeczności.

 


SPECJALNA NAGRODA MIASTA KIELC

 

MICHAŁ PAŃKA

Wieloletni działacz Klubu Sportowego "Błękitni" i lekarz klubowy, prezes Kieleckiego Towarzystwa Motorowego NOWI, ordynator Oddziału Ortopedii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Osoba lubiana i ceniona w środowisku sportowców, głównie za wszechstronną pomoc medyczną. Działacz społeczny, propagator aktywnych form wypoczynku i sportu masowego.

Wieloletni działacz Klubu Sportowego "Błękitni" i lekarz klubowy, prezes Kieleckiego Towarzystwa Motorowego NOWI, ordynator Oddziału Ortopedii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Osoba lubiana i ceniona w środowisku sportowców, głównie za wszechstronną pomoc medyczną. Działacz społeczny, propagator aktywnych form wypoczynku i sportu masowego. Wieloletni działacz Klubu Sportowego "Błękitni" i lekarz klubowy, prezes Kieleckiego Towarzystwa Motorowego NOWI, ordynator Oddziału Ortopedii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Osoba lubiana i ceniona w środowisku sportowców, głównie za wszechstronną pomoc medyczną. Działacz społeczny, propagator aktywnych form wypoczynku i sportu masowego.

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności