Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Sylwetki laureatów oraz uzasadnienia przyznania nagród za 2000r.

ANDRZEJ JANKOWSKI

Wieloletni przewodnik, współautor przewodników "Województwo kieleckie" i "Kielce i okolice". Autor krajoznawczych audycji radiowych "W starych Kielcach" popularyzujących nasze miasto i okolice. Wieloletni pracownik Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Inicjator powołania Zespołu Badania Martyrologii Wsi oraz apelu o utworzenie Mauzoleum Męczeństwa Wsi Polskiej w Michniowie. Współautor wyboru dokumentów nt. męczeństwa kieleckiej wsi i wielu artykułów o tej tematyce. Członek Kieleckiego Towarzystwa Naukowego oraz plenum Zarządu Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Kielcach. 

ZBIGNIEW JUDYCKI

Dyrektor Zakładu Biografistyki Polonijnej w Paryżu. Historyk, publicysta, dziennikarz, autor słowników biograficznych. Laureat nagrody naukowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego za promocję spraw polskich za granicą oraz francuskiej nagrody historyków. Dzięki niemu możliwa była współpraca paryskiego Zakładu Biografistyki Polonijnej z Instytutem Historii Akademii Świętokrzyskiej, której efektem były sympozja międzynarodowe na temat losu Polaków w świecie w XIX i XX wieku. Swoją działalnością promuje dorobek naukowy kieleckiego środowiska naukowego. 

Zbigniew Judycki nie mógł osobiście odebrać nagrody - przebywa obecnie w Paryżu. Przesłał Prezydentowi Kielc podziękowania: 

 
- "Wielce Szanowny Panie Prezydencie, 

Ogromną radość sprawiła mi wiadomość o przyznaniu Nagrody Miasta Kielc za 2000 r. Serdecznie panu za to dziękuję i pragnę zapewnić, że będę nadal starał się w miarę moich możliwości propagować nasze miasto i region poza granicami Polski oraz kontynuować współpracę naukowo-regionalną pomiędzy Francją a Kielcami. Przepraszam, że nie mogłem uczestniczyć w uroczystości, ale mam nadzieję, że będę mógł osobiście Panu podziękować za nagrodę oraz zapoznać Pana z nowymi możliwościami wzajemnej współpracy. Proszę o przyjęcie wyrazów mojego szczerego szacunku.

Prof. dr hab. Zbigniew Andrzej Judycki"

KRZYSZTOF KLICKI

Stworzona przez niego firma kolporter S.A., która jest największym prywatnym ogólnopolskim dystrybutorem prasy, w 1999 roku obchodziła dziesięciolecie istnienia. Od lat wspiera finansowo wiele przedsięwzięć na rzecz dzieci, młodzieży i imprez kulturalnych. Prowadzi także działalność charytatywną na rzecz pacjentów Szpitala Dziecięcego i domów dziecka w Kielcach. Patronuje pierwszoligowej drużynie piłkarek ręcznych KSS Kolporter, która w 2000 r. awansowała do ekstraklasy. Wspomaga organizację ogólnopolskich imprez sportowych - turniejów w tenisie ziemnym i brydżu sportowym, oraz koncertów i wydarzeń kulturalnych. Sprawuje również mecenat nad Salonikami Muzyki Kameralnej.

STANISŁAW NYCZAJ

Współzałożyciel i prezes kieleckiego oddziału Związku Literatów Polskich. Założyciel i redaktor naczelny "Świętokrzyskiego Kwartalnika Literackiego", współredaktor miesięcznika "IKAR". W swym dorobku literackim ma 10 tomików poetyckich. Przed dwoma laty wydał w Opawie dwujęzyczny, czesko-polski wybór wierszy pt. "Poezje".

RAFAŁ OLBIŃSKI

Światowej sławy grafik urodzony w Kielcach, gdzie ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego. Od 1982 roku mieszka na stałe w Nowym Jorku. Jest laureatem wielu prestiżowych konkursów. Pod koniec 1999 roku w Muzeum Narodowym w Kielcach otwarta została wystawa jego prac, która okazała się najpopularniejszą z dotychczas organizowanych przez muzeum. (szerzej o wystawie na stronie Olbiński w Kielcach) 

MAŁGORZATA OLEJNIK

Kielczanka, pracuje w Międzywojewódzkiej Usługowej Spółdzielni Inwalidów. Siła woli i ciężka praca przyniosła jej wybitne sukcesy sportowe oraz wiele wyróżnień, m.in. złoty medal Igrzysk Paraolimpijskich w Atlancie w roku 1996 i dyplom Fair Play przyznany przez Polski Komitet Olimpijski w tym samym roku oraz srebrny medal Igrzysk Paraolimpijskich w Sydney w roku 2000. Uznawana jest obecnie za jedną z najlepszych sportsmenek wśród niepełnosprawnych łuczników świata.

WOJCIECH PŁAZA

Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej, z którą związał się także jako pracownik naukowo- dydaktyczny w Zakładzie Budownictwa Drogowego. Obecnie zarządza Kieleckim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych. W 1994 r. został pierwszym prezesem Stowarzyszenia Forum Pracodawców. Od 2000 roku przewodniczy Świętokrzyskiemu Forum Gospodarczemu, skupiającemu organizacje samorządu gospodarczego naszego regionu. Jest również założycielem i członkiem Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Świętokrzyskiej oraz członkiem kieleckiego oddziału Polskiego Towarzystwa Logistycznego.

STANISŁAW SZCZEPANIAK

Jako pierwszy kielczanin i jako jeden z pięciu Polaków otrzymał prestiżowe wyróżnienie Jury III Międzynarodowej Wystawy Wynalazków "Innowacje 2000" - złoty medal Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO. Posiada wiele innych nagród m.in. Światowej Wystawy Wynalazków Naukowych i Przemysłowych Innowacji "Brussels - Eureka" oraz belgijski Złoty Krzyż Zasługi. 

KRYSTYNA ŚCIWIARSKA

Jest znanym instruktorem plastykiem i pedagogiem. W swoim dorobku ma kilka autorskich wystaw malarskich.. W 1990 roku z jej inicjatywy powstał Świętokrzyski Klub Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski z siedzibą w WDK, a w 1994 roku Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.  Za szczególne zasługi na rzecz niepełnosprawnych wyróżniona nagrodą ministra Kultury i Sztuki i nagrodą im. Wisławy Szymborskiej,  nadającą jej tytuł "Społecznika Roku '98". W 1999 roku otrzymała międzynarodowe wyróżnienie Order Uśmiechu.

PIOTR WOLLENBERG

Artysta, malarz, grafik, karykaturzysta, autor rysunkowych dokumentów utrwalających piękno starej, kieleckiej architektury, dziennikarz. W latach 50. przeprowadził się do Kielc, gdzie najpierw został kierownikiem technicznym w Teatrze im. S. Żeromskiego, a później jako etatowy redaktor, pisał recenzje, ilustrował, przygotowywał szatę graficzną dla gazet "Słowa Ludu" i "Echa Dnia".

Nagroda specjalna: JAROSŁAW ŁYSEK, ANDRZEJ KONOPACKI

Jarosław Łysek - zastępca dyr. Kieleckiego Centrum Kultury. Andrzej Konopacki  - kierownik Działu Upowszechniania Kultury KCK.
 Obaj kandydaci od lat zajmują się działalnością kulturalną tworząc, realizując i prowadząc wiele ważnych miejskich imprez. Są współtwórcami "Sylwestra pod Gwiazdami", od 6 lat organizują Międzynarodowy Festiwal  Piosenki Młodzieżowej. W 1999 roku przygotowali inaugurację Mistrzostw Europy w Kolarstwie Szosowym.

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności