Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Sylwetki laureatów oraz uzasadnienia przyznania nagród za 2001r.

JERZY DANIEL

Dziennikarz, autor książek, wydawca, działacz kultury. Urodzony w Kielcach 26.IV. 1942 r. Wykształcenie wyższe - filologia orientalna na Uniwersytecie Jagiellońskim; długoletni publicysta "Słowa Ludu". W latach 1982 - 1988 redaktor naczelny miesięcznika społeczno-kulturalnego "Przemiany". W kieleckiej prasie pracuje od 1965 roku, specjalizuje się w tematyce kultury, ochrony środowiska, problematyce regionalnej. Wielokrotny laureat nagród publicystycznych i za reportaż literacki. Trzykrotny laureat nagrody "Świętokrzyska Premiera Literacka". Jego teksty ukazały się w kilku wydawnictwach książkowych, prezentujących współczesny reportaż krajowy. W kieleckim środowisku dziennikarskim wymieniany jako autor o najbardziej znaczącym i oryginalnym dorobku. Działacz m.in. Kieleckiego Towarzystwa Naukowego, Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego, uczestniczy w działaniach Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Narodowego, współpracuje ze środowiskiem kombatantów oraz organizacjami "Sybiraków" i Rodzin Katyńskich. J. Daniel jest autorem książek: "Legenda 1914" (1988), "Kielce na dawnej pocztówce" (1993), "Żyd w zielonym kapeluszu" (1996), "Sztuka ziemi kieleckiej. Fotografika" (1997), opracowanie utworów Jana Gajzera pt. "Ta ziemia uroczna" (2000), album prezentujący malarstwo K. Jackowskiego - "Takie czasy" (2001). J. Daniel prowadzi także rodzinne wydawnictwo Oficyna Scriptum.

RYSZARD ANTONI MAZUR

Nauczyciel, wychowawca, instruktor harcerski. W ZHP posiada najwyższy stopień instruktorski - harcmistrza. Urodził się 20 września 1943 roku w Dwikozach. Wykształcenie wyższe, kierunek filologia polska. Pracuje jako nauczyciel języka polskiego w V Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach. R. Mazur jest inicjatorem wielu przedsięwzięć społecznych o charakterze kulturalnym, artystycznym, turystycznym i oświatowym. Związany ze szkolnictwem 37 lat. Od 46 lat działa w Związku Harcerstwa Polskiego. Jako instruktor od 1962 roku związany z harcerstwem kieleckim. Jest jednym z inicjatorów utworzenia pierwszych w Kielcach Studenckich Kręgów Instruktorskich, współtwórca kieleckiego kręgu "Łysica", który skupia weteranów harcerstwa, przedwojennych harcerzy, członków Szarych Szeregów i twórców harcerstwa po II wojnie światowej. W 1982 roku znalazł się w gronie osób, które zainicjowały budowę pomnika "Harcerzom poległym za Ojczyznę" (na skwerze Szarych Szeregów w Kielcach). Współautor scenariusza pierwszej w Kielcach wystawy poświęconej dorobkowi kieleckiego harcerstwa w latach 1912 - 1982. Od 28 lat związany z Harcerskim Festiwalem Kultury Młodzieży Szkolnej. Najpierw jako członek komitetów organizacyjnych, przez kilka lat zastępca komendanta festiwalu, później komendant tej ogólnopolskiej imprezy. Z okazji 25 - lecia kieleckiego festiwalu opracował jego monografię pt. "A jednak się kręcił". Autor: pracy poświęconej historii kieleckiego zespoły harcerskiego "Wołosatki" pt. "Połączyła nas muzyka"; "Żeromski o harcerstwie". Współtwórca programu kieleckich harcerzy w ramach akcji "Ciekoty - 74".

BRONISŁAW MAZUREK

Pracownik ZUCHiAP "Chemar S.A. Wiceprezes Zarządu Miejskiego Polskiego Czerwonego Krzyża (od 12 lat), prezes Zakładowego Klubu Honorowych Dawców Krwi w ZUCH i AP "Chemar" S.A. w Kielcach (od 22 lat). Urodzony 1 . 09. 1951 r. w Słupsku, z zawodu szlifierz. Niezwykły społecznik. W 2001 roku zasłużył na słowa najwyższego uznania za ratowanie ludzkiego zdrowia i życia - podczas lipcowych powodzi zorganizował około 10 transportów z darami pierwszej potrzeby (żywność, odzież, środki czystości itp.). Pełnił całodobowe dyżury w ośrodku pomocy społecznej w Górnie, dla dziesięciorga dzieci powodzian zorganizował bezpłatne kolonie. Jako działacz klubu HDK zorganizował akcje oddawania krwi przez pracowników "Chemaru" na rzecz powodzian (10 litrów), niemowląt poddanym skomplikowanym operacjom (28 litrów), akcje "krew na telefon". Laureat plebiscytu "Echa Dnia" i Radia TAK na Człowieka Miesiąca Sierpnia" w roku 2001.

ALOJZY OBORNY

46 lat pracy w muzealnictwie, do 2002 r. dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach. Urodzony 22 października 1933 roku w Bielsku - Białej. Wykształcenie wyższe. Absolwent historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Muzeum Świętokrzyskie zostało pod jego kierownictwem podniesione w 1975 roku do rangi Muzeum Narodowego. Współorganizator Muzeum Wnętrz Pałacowych; organizator i twórca Galerii Malarstwa Polskiego (klasyfikowana na V miejscu w kraju); realizator poważnych wystaw muzealnych, wśród których szczególne miejsce zajmuje pierwsza monograficzna wystawa wybitnego pejzażysty polskiego, kielczanina Władysława Aleksandra Maleckiego. Autor katalogu do tej wystawy uznanego za pierwszą monografię malarza. Wystawa doceniona III nagrodą na Ogólnopolskim Konkursie "Najciekawsze wydarzenie Roku 2000"; realizator wielkiego programu prac budowlano-konserwatorskich, przywracających świetność kieleckiemu pałacowi; współtwórca kilku wystaw zagranicznych (Ateny, Chemnitz, Berlin, Helsinki, Londyn,) prezentujących zbiory malarstwa Muzeum Narodowego w Kielcach; założyciel kieleckiego oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

STANISŁAW RAJCH

Nauczyciel wychowania fizycznego w Gimnazjum nr 12 w Kielcach. Wychowawca i trener wielu pokoleń kielczan. Twórca kieleckiej koszykówki. Urodzony 12 sierpnia 1940 roku w Grzegorzewicach, woj. świętokrzyskie. Wykształcenie wyższe. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego. W czasie 40 letniej kariery zawodowej może poszczycić się wraz ze swoimi uczniami - sportowcami, wieloma osiągnięciami sportowymi w mieście, województwie i kraju. Jego wychowankowie wzięli udział i zajmowali wysokie lokaty w 12 startach finałowych Mistrzostw Polski w piłce koszykowej, w trzech finałach Mistrzostw Polski chłopców w lekkoatletyce, w kilkudziesięciu startach w mistrzostwach województwa, turniejach ogólnopolskich i międzynarodowych w koszykówce i lekkoatletyce. Odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

ROMAN SMOLARSKI

Właściciel, założonej w 1990 roku, Piekarni pod Telegrafem. Urodził się 10 lipca 1963 roku w Kielcach. Społecznik. Znany jest z działalności charytatywnej: wspiera Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Kielcach przekazując fundusze na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego. Co miesiąc Kielecki Caritas otrzymuje od firmy Romana Smolarskiego wyroby cukiernicze i pieczywo (na kwotę przekraczającą 100 tysięcy zł) dla swoich podopiecznych. Uznany przedsiębiorca. Piekarnia pod Telegrafem, zaczynając od zatrudnienia kilku pracowników, dziś zatrudnia ich 287 i 35 uczniów. Dysponuje siecią 33 własnych sklepów piekarniczo - cukierniczych, asortyment wyrobów zawiera 185 pozycji. Uhonorowany medalami przez Cech Rzemiosł Spożywczych za zasługi w rozwoju branży spożywczej i społeczne zaangażowanie.

WIESŁAW STRÓŻYK

Właściciel Zakładu Naprawy Karoserii. Społecznik. Urodził się 19 marca 1945 roku w Kielcach. Wykształcenie średnie. Oprócz działalności zawodowej z powodzeniem angażuje się w działalność społeczną na rzecz mieszkańców Kielc. Jest inicjatorem i przewodniczącym Komitetu Budowy i Rozbudowy Sieci Kanalizacyjnej Dzielnicy "Kielce- Wschód". Dzięki zaradności i przedsiębiorczości Wiesława Strużyka udało się Miastu z pomocą Komitetu zakończyć pod koniec 2001 roku I etap prac i oddać do użytku przepompownię ścieków i kolektor główny dla dzielnicy Kielce - Wschód

STANISŁAW SZREK

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Instalacyjno -Budowlanego KPIB-Interfin sp. z o. o. w Kielcach. Społecznik. Mecenas kultury. Przyjaciel dzieci i kieleckiego harcerstwa. Urodzony w Kielcach 5 maja 1945 roku. Wykształcenie wyższe. Stanisław Szrek od wielu lat angażuje się w pomoc dla Domu Dziecka nr 3 w Kielcach. Firma, której szefuje wykonała nieodpłatnie wiele prac hydraulicznych i malarskich w tej placówce. S. Szrek jest również organizatorem atrakcyjnych wyjazdów wakacyjnych dla podopiecznych domu. Nie zapomina w swej charytatywnej i społecznikowskiej działalności o dorosłych, potrzebujących pomocy. Dzięki jego inicjatywie udało się wyremontować Przytulisko dla bezdomnych im. Jana Pawła II przy ul. Siennej. Wspiera kieleckich harcerzy, dofinansowując Harcerską Akcję Letnią, imprezy turystyczne, sportowe. Wsparcia finansowego i logistycznego firma kierowana przez S. Szreka udzieliła także harcerskiej Grupie Regatowej CK Kielce. W ub. roku KPIB wyremontowało nieodpłatnie zabytkową studnię w ogrodzie Domu Środowisk Twórczych w Kielcach i ma plany co do dalszego sponsorowania tej placówki kulturalnej. S. Szrek jest menedżarem, który nadaje kierowanej przez siebie firmie odpowiednią dynamikę, dbając o jej rozwój. Dzięki temu KPIB zatrudnia dziś ponad 250 osób. Jest jednym z nielicznych kieleckich przedsiębiorstw budowlanych, które - niegdyś państwowe - skutecznie się sprywatyzowało.

WOJCIECH WALKIEWICZ

Prezes Polskiego Związku Kolarskiego. Urodzony 28 lipca 1938 roku . Społecznik, działacz sportowy. Wpierał realizację wielu inicjatyw kolarskich w Kielcach i w regionie. Przyczynił się do zorganizowania w Kielcach Mistrzostw Europy i Mistrzostw Polski w Kolarstwie Szosowym do lat 23. Dzięki jego mecenatowi udało się zrealizować ideę umieszczenia pomnika Henryka Sienkiewicza w Kielcach.

ADAM WOLSKI †

Malarz, rzeźbiarz, grafik, scenograf. Założyciel pierwszej galerii sztuki współczesnej w Kielcach (1982) i Krajowych Aukcji Sztuki (1983). Prezes i założyciel Rady Artystycznej Twórców Kieleckich. Organizator Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuka i Moda. Urodzony 19 czerwca 1937 roku w Zagnańsku. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, wydział malarstwa. Uprawia malarstwo, rzeźbę, grafikę, projektuje i realizuje monumentalne scenografie związane z ważnymi imprezami w Polsce i w Kielcach. Autor wielu realizacji ściennych, kształtujących artystycznie przestrzeń (m.in. w Kieleckim Centrum Kultury, na Politechnice Świętokrzyskiej, BWA w Bielsku - Białej Polkom- Elektra w Poznaniu). Autor wielu wystaw plastycznych, koncertów w Kielcach i w kraju związanych ze sztuką i modą. Galeria Adama Wolskiego organizuje też zgrupowania artystyczne, warsztaty i plenery plastyczne w Polsce i za granicą (we Włoszech, w Hiszpanii, Niemczech). Jako propagator sztuki wydaje wiele katalogów i druków promujących artystów kieleckich i samo miasto. Jego artystyczne przedsięwzięcia działają na rzecz integracji środowisk artystycznych i promocji Kielc.

NAGRODA SPECJALNA "ECHO DNIA"

Dziennik ukazujący się od 30 lat w Kielcach. Największy nakład spośród ukazujących się w Kielcach dzienników regionalnych. Od lat towarzyszący najważniejszym wydarzeniom w mieście i w regionie. W rankingach prasy regionalnej w całej Polsce plasuje się na 10 miejscu. Swoim zasięgiem obejmuje 42 procent czytelników w województwie. Od 30 lat prowadzi działalność charytatywną na rzecz dzieci, organizując akcję "Pluszowy miś". Od 30 też lat działa w Echu "Telefon interwencyjny", dzięki któremu gazeta udziela pomocy mieszkańcom regionu. 

Stanisław Wróbel redaktor...
Zdjęcia: Dariusz Gacek  "Słowo Ludu"
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności