Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Sylwetki laureatów oraz uzasadnienia przyznania nagród za 2003r.

MAREK ADAMCZAK

Jest jednym z najaktywniejszych działaczy i sponsorów kieleckich klubów sportowych, związany z klubami i stowarzyszeniami piłki ręcznej. Od 1980 roku sponsorował i działał w następujących klubach: Korona Kielce, Iskra Kielce, Lider-Market Kielce, Vive-Kielce. Jest członkiem Zarządu "Vive Kielce", prezesem i głównym sponsorem Stowarzyszenia Sportowego "Iskra Kielce". Z jego inicjatywy organizowane są turnieje oraz imprezy sportowe dla dzieci, młodzieży i seniorów (np. turniej piłki ręcznej juniorów im. Antoniego Zięby, pierwszy turniej oldbojów w piłce ręcznej mężczyzn, mecze gwiazd piłki ręcznej). Od kilku lat angażuje się w organizację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kielcach.
Nagrodę Miasta Kielce za 2003 rok otrzymał za wyjątkowe zaangażowanie w rozwój kieleckiego sportu, propagowanie piłki ręcznej wśród dzieci, młodzieży i seniorów, wieloletnie sponsorowanie klubów sportowych oraz za działalność charytatywną.

SŁAWOMIR BURSZTEIN

Jest właścicielem zakładu produkcyjnego "Formaster" S.A., zatrudniającego ponad 120 osób. Ciągłe inwestycje firmy w nowoczesne urządzenia i technologie produkcji w połączeniu z Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 wpływają na wysoką klasę i niezawodność produkowanych wyrobów, które z powodzeniem konkurują z zagranicznymi wyrobami. "Formaster" posiada również medal Komitetu Integracji Europejskiej. Sławomir Bursztein jest aktywnym działaczem sportowym i jednym z głównych sponsorów "Vive-Kielce".
Nagrodę Miasta Kielce za 2003 rok otrzymał za wysiłek włożony w rozwój przedsiębiorczości, szczególne umiejętności menedżerskie, promocję Kielc na rynkach krajowych i zagranicznych oraz zaangażowanie w rozwój kieleckiej piłki ręcznej.

KAZIMIERZ GUL

Jest członkiem koła nr 1 Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, inicjatorem upamiętnienia rocznicy śmierci Hubala i odsłonięcia symbolicznej mogiły Majora na Cmentarzu Partyzantów w Kielcach, redaguje i kolportuje patriotyczne rocznicowe fotogazetki. Wielokrotnie odznaczany, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej, odznaczeniem "Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej", srebrnym i złotym medalem im. Jana Kilińskiego "Za zasługi dla rzemiosła polskiego".
Nagrodę Miasta Kielce za 2003 rok otrzymał za determinację w upamiętnianiu najważniejszych momentów historii narodowej, talent organizatorski i służbę "małej ojczyźnie".

KRZYSZTOF JACKOWSKI

Urodził się i tworzy w Kielcach. Ukończył studia w krakowskiej ASP, dyplom otrzymał w 1960 roku i od tej pory zrealizował kilkanaście wystaw indywidualnych swojego malarstwa. Wziął udział w wielu ogólnopolskich i światowych wystawach (m.in. we Francji, USA, Nowej Zelandii). Jest stałym uczestnikiem wystaw "Przedwiośnie", organizowanych przez Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, podczas których był wielokrotne wyróżniany, a w 1987 roku otrzymał Grand Prix. Wykonał polichromię w kościołach w Szydłowie, Gnojnie, Obiechowie, Końskich, odnowił polichromię kościoła w Leszczynach. Namalował kilka tysięcy obrazów, które trafiły do zbiorów muzealnych w Polsce oraz zbiorów prywatnych za granicą (głównie we Francji i Szwajcarii). Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Nagrodę Miasta Kielce za 2003 rok otrzymał za wybitne umiejętności, pracę twórczą, propagowanie kultury i sztuki, udział w licznych ogólnopolskich oraz światowych wystawach malarstwa, promujących Kielce w kraju i za granicą.

TOMASZ RACZYŃSKI

Prezes Zarządu spółki Targi Kielce. Aktywnie działa w wielu stowarzyszeniach i izbach branżowych: przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiej Korporacji Targowej, kanclerz Loży Świętokrzyskiej Business Center Club, przewodniczący Forum Gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego, członek Świętokrzyskiej Rady Integracji Europejskiej, Komisji Trójstronnej przy Wojewodzie Świętokrzyskim, Członek Zarządu Staropolskiej Izby Przemysłowo - Handlowej. Uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Złotą Odznaką Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Współautor sukcesu Targów Kielce - wicelidera na polskim rynku wystawienniczym, członka Polskiej Korporacji Targowej oraz elitarnego, Międzynarodowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego UFI i Międzynarodowego Stowarzyszenia Statystyki Targowej Centrex.
Nagrodę Miasta Kielce za 2003 rok otrzymał za wybitny wkład w rozwój spółki Targi Kielce, osobiste zaangażowanie w działalność na rzecz lokalnej przedsiębiorczości oraz promocję Kielc w kraju i za granicą.

† URSZULA RADZISZEWSKA

Jest wybitną działaczką społeczną i wolontariuszką. Współzałożycielka Towarzystwa Dobroczynności w Kielcach, od 1991 roku organizuje i wykonuje prace stowarzyszenia na rzecz niepełnosprawnych, chorych i ubogich. Od 1999 roku jest zaangażowana w realizację zadania pod nazwą "Kielce bez barier", dzięki któremu do 2001 roku zlikwidowano bariery architektoniczne w 29 obiektach użyteczności publicznej. Do jej zasług należą również: utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjno-pielęgnacyjnego i ortopedycznego oraz Zespołu Opiekuńczo-Leczniczo-Pielęgnacyjnego "ARKA – PLUS", który świadczy usługi medyczne dla osób z dysfunkcją ruchu. Jest inicjatorką zbiórek celowych na zabiegi medyczne, rehabilitację leczniczą oraz zakup sprzętu dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zawsze otwarta na potrzeby i problemy ludzi biednych, dzieci z rodzin patologicznych, samotnych matek oraz osób bezrobotnych. W grudniu 2003 roku, została laureatką ogólnopolskiego konkursu "BARWY WOLONTARIATU".
Nagrodę Miasta Kielce za 2003 rok otrzymała za działalność społeczną, szczególne zaangażowanie na rzecz rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych, chorych i ubogich oraz realizację zadania pod nazwą "Kielce bez barier".

BERTUS SERVAAS

Jest Holendrem, który od 13 lat mieszka w Kielcach. Główny sponsor i Prezes Zarządu Klubu Sportowego VIVE. Jego zaangażowanie w działalność Klubu owocuje licznymi sukcesami drużyny kieleckiego szczypiorniaka. W celu skonsolidowania firm działających na Kielecczyźnie stworzył KLUB 100, którego szeroko pojęte działania mają na uwadze między innymi pomoc w rozwoju Miasta. Prowadzona przez Bertusa Servaasa firma VIVE TEXTILE RECYKLING sp. z o.o. to największy importer odzieży używanej w Europie. W ciągu dziesięciu lat z małej, kilkuosobowej spółki przekształciła się w duże przedsiębiorstwo, zatrudniające wielu mieszkańców naszego województwa. Laureat często bierze udział w akcjach charytatywnych, nie jest obojętny na sprawy najuboższych i pokrzywdzonych, wspomaga Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy i jest założycielem fundacji "VIVE- serce dzieciom".
Nagrodę Miasta Kielce za 2003 rok otrzymał za propagowanie sportu i mecenat nad Klubem Sportowym VIVE, umiejętności menedżerskie, osobiste zaangażowanie w pracę KLUBU 100 na rzecz rozwoju Miasta oraz działalność charytatywną i utworzenie Fundacji "VIVE - serce dzieciom".

KSIĄDZ LESZEK SKORUPA

Jest założycielem i dyrektorem Wydawnictwa "Jedność", znanej w całej Polsce katolickiej oficyny wydawniczej. Współzałożyciel i wieloletni dyrektor Radia "Jedność" - pierwszej niepublicznej rozgłośni radiowej w Kielcach i jednej z pierwszych tego typu w Polsce. Wydania albumowe "Jedności" o Kielcach i ich zabytkach sakralnych stanowią doskonałą promocję naszego miasta i Regionu Świętokrzyskiego. Ksiądz Skorupa jest także pomysłodawcą wznowienia działalności Katolickiej Księgarni "Jedność", której tradycje sięgają czasów przedwojennych. W 2001 roku odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.
Nagrodę Miasta Kielce za 2003 rok otrzymał za wyjątkowe umiejętności menedżerskie, rozwijanie działalności wydawniczej oraz skuteczną promocję Kielc poprzez znane w całym kraju wydawnictwa albumowe o zabytkach naszego miasta.

LUDMIŁA WOROBEC-WITEK

Wybitna skrzypaczka i koncertmistrz Filharmonii Świętokrzyskiej, absolwentka Konserwatorium we Lwowie, laureatka konkursów skrzypcowych. W Kielcach mieszka od 1991 roku, a polskie obywatelstwo posiada od roku 2002. Na swoim koncie ma wiele osiągnięć artystycznych, występy z najlepszymi krajowymi orkiestrami, między innymi Orkiestrą Kameralną Polskiego Radia "Amadeus", Symfonią Varsovią, orkiestrami filharmonicznymi w Szczecinie, Opolu, Toruniu, Rzeszowie, Zielonej Górze oraz udział w międzynarodowych festiwalach muzycznych w Polsce i za granicą. Jej dorobek uzupełniają nagrania radiowe i telewizyjne oraz trzy płyty CD. Reprezentowała Kielce za granicą, między innymi na EXPO 2000 w Hanowerze oraz w Szwecji. W styczniu br. odbyła tournee po Belgii, w najbliższych miesiącach będzie występowała w Portugalii, Belgii oraz na Ukrainie. Jako artystka, Ludmiła Worobec-Witek często włącza się w charytatywne koncerty na cele dobroczynne.
Nagrodę Miasta Kielce za 2003 rok otrzymała za wieloletnią, ukoronowaną licznymi osiągnięciami, działalność artystyczną, godne reprezentowanie Kielc w Polsce i za granicą oraz udział w akcjach charytatywnych.

† WACŁAW WOŹNIAK

Społecznik związany z Kielcami od 1933 roku, członek Konwentu Organizacji Pozarządowych przy Prezydencie Kielc. Jako 14-letni chłopiec został elewem orkiestry 4 Pułku Piechoty Legionów. Jest prezesem Stowarzyszenia Żołnierzy i Sympatyków 4 Pułku Kielce. Od lat podejmuje szereg przedsięwzięć, których celem jest przybliżanie pięknych tradycji "Czwartaków". Współpracuje z władzami samorządowymi, mieszkańcami i szkołami w miejscowościach, gdzie znajdują się cmentarze wojenne "Czwartaków". Działa na rzecz integracji młodzieży Szkół Patronackich, czego wymiernym efektem jest coraz liczniejsza "Rodzina Czwartaków", którą tworzą szkoły w naszym mieście i regionie. Z jego inicjatywy kontynuowany jest zwyczaj nadawania "Pierścienia Czwartaków", przekazany także Ojcu Świętemu. W 2002 r. Wacław Woźniak odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Nagrodę Miasta Kielce za 2003 rok otrzymał za wieloletnie zaangażowanie w działalność społeczną na rzecz środowiska kombatanckiego oraz pielęgnowanie i popularyzację tradycji 4 Pułku Piechoty Legionów wśród mieszkańców regionu świętokrzyskiego, zwłaszcza wśród młodzieży.

Więcej

NAGRODA SPECJALNA STOWARZYSZENIE FORUM PRACODAWCÓW

Jest regionalną organizacją skupiającą przedsiębiorców Województwa Świętokrzyskiego niemal wszystkich branż gospodarki. Powstało w 1994 r. z inicjatywy działaczy gospodarczych, którzy utworzyli własne przedsiębiorstwa i doszli do wniosku, że wspólnie łatwiej jest rozwiązywać bieżące problemy gospodarcze i społeczne. Stowarzyszenie propaguje zasady gospodarki rynkowej, organizuje szkolenia dla początkujących przedsiębiorców, współpracuje z pozarządowymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi działającymi na rzecz rozwoju demokracji i postępu gospodarczego. Przy Forum Pracodawców działa Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości prowadzący kursy i szkolenia specjalistyczne dla około 600 osób rocznie.
Nagrodę Specjalną Miasta Kielce za 2003 rok Stowarzyszenie Forum Pracodawców otrzymało za popieranie przedsiębiorczości, tworzenie warunków dla rozwoju Kielc, propagowanie zasad gospodarki rynkowej oraz prowadzenie działalności naukowo-badawczej, szkoleniowej i wydawniczej.

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności