Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Sylwetki laureatów oraz uzasadnienia przyznania nagród za 2004r.

Laureaci Nagrody Miasta 2004
 

BOGDAN BIAŁEK

Jest absolwentem psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, współtwórcą oraz dziennikarzem kieleckiego oddziału "Gazety Wyborczej", od 1997 roku założyciel i redaktor naczelny ogólnopolskiego miesięcznika psychologicznego "Charaktery". W ubiegłym roku był inicjatorem oraz organizatorem pierwszego w Kielcach posiedzenia Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Stanowiło ono część dwudniowych uroczystości związanych z nadaniem imienia Jana Karskiego Gimnazjum Integracyjnemu nr 4 w Kielcach. Dzięki jego staraniom w uroczystościach wzięli udział m.in.: Marek Edelman, Szewach Weiss, Kaya Mirecka-Ploss. Po uroczystości, goście nie ukrywali, że zabierają ze sobą obraz Kielc jako miasta otwartego, wolnego od uprzedzeń. Szczególny wyraz dał temu Marek Edelman, który podczas koncertu wieńczącego uroczystości powiedział, że od tej pory dla niego Kielce nie są już miastem pogromu.

BOGDAN KLIKOWICZ

Rodowity kielczanin, założyciel i wieloletni prezes Towarzystwa Przyjaciół Karczówki, które swoją działalnością w znaczny sposób przyczynia się do ochrony Wzgórza i przyległych mu terenów. Służą temu liczne opracowania zmierzające do racjonalnego zagospodarowania obszarów chronionych, m.in.: odtworzenie zrujnowanego "Stawu Białogońskiego" czy przedłożenie projektu i popieranie inicjatywy utworzenia Ogrodu Botanicznego w Kielcach.
Organizator sesji popularno - naukowych, wystaw fotograficznych, twórca "Galerii Karczówki", Młodzieżowych Kół Przyjaciół Karczówki przy kilku kieleckich szkołach. Efektem tej współpracy jest coroczne sprzątanie Karczówki, sadzenie drzew i dbanie o pomniki przyrody oraz miejsca pamięci narodowej. Inicjator i realizator rekompozycji drogi krzyżowej, prowadzącej ze Wzgórza Katedralnego do klasztoru Pallotynów na Karczówce. Z własnych środków sfinansował kapliczki i płaskorzeźby.

ZBIGNIEW KSIĄŻEK

Autor libretta "Świętokrzyskiej Golgoty", której kolejne realizacje promują miasto i region świętokrzyski w całej Polsce. Jest scenarzystą, prozaikiem, dramaturgiem i autorem tekstów wielu przebojów wokalnych. Pisał m.in. dla Brathanków, Michała Bajora, Andrzeja Zauchy, Zbigniewa Wodeckiego, Ryszarda Rynkowskiego, Grzegorza Turnaua i innych artystów związanych z Piwnicą pod Baranami. Jego sztuki reżyserowali m.in. Marta Meszaros oraz Igor Michalski. W swoim dorobku ma też powieści i wiersze dla dzieci. Jest wielokrotnym laureatem nagród Studenckiego Festiwalu Piosenki oraz Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, gdzie pięciokrotnie wyróżniany był za teksty piosenek. W swojej twórczości często nawiązuje do lat przeżytych w Kielcach. Jego dorobek w znacznej mierze promuje nasze miasto i Ziemię świętokrzyską.

MARIA KUROWSKA

Przez 50 lat życia zawodowego działała na rzecz obywateli naszego miasta.
W czasie stanu wojennego pracowała w Biskupim Komitecie Pomocy Społecznej, rozdzielając leki z darów dla szpitali, Domów Pomocy i Domów Dziecka. Nawiązała współpracę z grupą wolontariuszy z Francji, dzięki czemu do Kielc dotarło wiele darów z lekami, opatrunkami i sprzętem rehabilitacyjnym. Pracowała w komitecie Budowy Pomnika Niepodległości, organizowała pomoc w czasie powodzi w naszym regionie, zbierając leki
i środki opatrunkowe od kieleckich aptekarzy. Od 1990 roku prowadzi aptekę leków z darów przy Regionie Świętokrzyskim NSZZ Solidarność. Leki stanowią ogromną pomoc dla osób bezrobotnych i bezdomnych. Pracuje w Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Dobroczynności, a także na rzecz Stowarzyszenia Dzieci Niepełnosprawnych

KRZYSZTOF MIKLASZEWSKI

Reżyser teatralny i filmowy, krytyk sztuki, scenarzysta, dziennikarz, pedagog. Najbardziej z Kielcami związała go idea znanego w całej Polsce Ogólnopolskiego Niezależnego Przeglądu Form Dokumentalnych NURT. Za kierowanie Nurtem został nominowany do Nagrody "Rzeczpospolitej" im. Dariusza Fikusa, odznaczony kieleckim Pegazem za Świętokrzyskie Wydarzenie Roku 2003. Jubileuszowy, X Nurt 2004, połączony z retrospektywą nagrodzonych filmów, seminarium warsztatowym, prezentującym wydanie specjalnej publikacji Krzysztofa Miklaszewskiego o rozwoju filmu dokumentalnego w Polsce, potwierdził rangę przeglądu. Laureat jest autorem ponad 1000 artykułów prasowych, 11 książek i kilkunastu wystaw artystycznych, zdobywcą dwóch Złotych Ekranów, Nagrody Artystycznej miasta Krakowa, nagród prasowych, filmowych i telewizyjnych. Jego pasją są Kielce, które bardzo często odwiedza, nie tylko w związku z NURTEM.

ANDRZEJ MROCZEK

Swoje życie zawodowe związał ze szkolnictwem. Jest jednym z założycieli Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach i jej wicekanclerzem.
Odpowiada między innymi za współpracę międzynarodową, za kontakty ze środowiskiem lokalnym oraz promocję i rozwój uczelni. Jednym z ostatnich osiągnięć WSEiA w dziedzinie współpracy międzynarodowej jest uruchomienie w październiku 2004 r. - pierwszych w regionie - studiów MBA. Aktywność wicekanclerza i kierowanej przez niego uczelni w sferze edukacji, w życiu publicznym i kulturalnym zyskiwała uznanie, czego wyrazem jest przyznanie m.in. tytułów Lidera Regionu 2000 i Lidera Regionu 2002 oraz nagród Złotego Emeryka, Skrzydeł i Specjalnych Skrzydeł z Brylantami za wybitne dokonania na rzecz Kielc i regionu świętokrzyskiego.


KSIĄDZ STANISŁAW SŁOWIK

Od 15 lat kieruje diecezjalną Caritas, która obecnie prowadzi 42 zadania stałe w różnych placówkach terenowych, angażując 320 pracowników i 1200 wolontariuszy. Rocznie z pomocy Caritas korzysta 12 tysięcy osób. Z inicjatywy księdza Słowika powstał w Kielcach w ubiegłym roku Ogólnopolski Bank Informacji o Bezdomnych. Na szczególną uwagę zasługuje też prowadzenie Biura Aktywizacji Bezrobotnych. Jedną z ostatnich inicjatyw było uruchomienie Centrum Integracji Społecznej w Kielcach. Palcówka ta jest czwartą w skali kraju, a jej celem jest przywrócenie do środowiska osób wykluczonych z powodu bezrobocia, bezdomności i innych nieszczęśliwych zdarzeń. Ksiądz dyrektor jest przewodniczącym Komisji Caritas Polska do spraw Wykluczenia Społecznego i współtwórcą programu strategicznego Caritas na temat wychodzenia z bezdomności. Jest współzałożycielem Konfederacji Pracodawców na rzecz zatrudnienia socjalnego oraz Prezesem Kieleckiego Koła Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta. Od dwóch lat ksiądz Słowik jest także członkiem Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Ministrze Polityki Społecznej. Wiele inicjatyw księdza Dyrektora, takich jak rozdawanie pieczywa, ogrzewalnia dla bezdomnych czy pomoc dla ofiar klęsk żywiołowych nie znajduje równych sobie w regionie świętokrzyskim, a nawet w Polsce.

GEORG SWOBODA

Z pochodzenia jest Polakiem, pracuje i mieszka w Niemczech. Od 4 lat bezinteresownie pomaga mieszkańcom Kielc, przysyłając sprzęt medyczny. Do tej pory na łączną sumę około 100.000 Euro. Sprzęt trafia do najbardziej potrzebujących i na oddziały rehabilitacyjne kieleckich szpitali. Zbiórką darów zajmuje się sam w czasie wolnym od pracy.

JAN TOKARZ

Od lat należy do najbardziej aktywnych animatorów muzyki w regionie. Znacznie przyczynił się do upowszechnienia w Kielcach muzyki orkiestrowej. Od 1968 roku jest zaangażowany w edukację dzieci i młodzieży. Swoją pracą wspierał Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej. W 1996 r założył Koncertową Orkiestrę Dętą w Państwowej Filharmonii im. Oskara Kolberga w Kielcach. Zaangażował się także w pracę Harcerskiej Orkiestry Dętej, która działa obecnie przy Domu Harcerza w Białogonie. Na uznanie zasługuje jego działalność charytatywna. Laureat często pomaga przy organizacji akcji charytatywnych i koncertów dobroczynnych.

PUŁKOWNIK KAZIMIERZ ZAŁĘSKI "BOŃCZA"

Obecnie Honorowy Prezes Zarządu Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Kielcach oraz członek Rady Naczelnej Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Przez 3 kadencje pełnił funkcję Prezesa Zarządu Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Był inicjatorem odbudowy i powstania Muzeum Pamięci Narodowej lat 1939-1956, inicjatorem budowy Pomnika Katyńskiego. Organizował liczne konkursy o najnowszej Historii Polski dla dzieci, młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Jest członkiem Komitetu Honorowego Budowy Pomnika Armii Krajowej w Kielcach. W czasie swojej wieloletniej pracy nie zapominał o potrzebujących. Sprowadzał sprzęt medyczny i wiele lekarstw, które przekazywał nieodpłatnie do szpitali i domów pomocy oraz aptek przy Zarządzie Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Świętokrzyskiej Solidarności.

Marek Surgiel - prezes ŚPKS...

NAGRODA SPECJALNA - ŚWIĘTOKRZYSKI PARAFIALNY KLUB SPORTOWY "RODZINA"

Działa przy parafii Św. Jadwigi Królowej w Kielcach. Powstał w październiku 1994 roku z inicjatywy ks. proboszcza Wiesława Jasiczka - pierwszego prezesa. Celem klubu jest wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu katolickim przez sport. Obok zajęć sportowych, prowadzone są też w nim bezpłatne korepetycje i zajęcia profilaktyczne.
W ciągu 10 lat istnienia największe sukcesy klub odnosił w dziedzinie piłki nożnej: czterokrotnie mistrzostwo Polski klubów parafialnych, pięciokrotnie pierwsze miejsce w międzynarodowych turniejach "Budweis Cup" w czeskich Budziejowicach. Klub od lat organizuje ogólnopolskie turnieje w piłce nożnej z okazji Święta Konstytucji 3 Maja oraz turnieje halowe w listopadzie, w rocznicę powstania. Współpracuje też z dawnym Domem Dziecka przy ul. Sandomierskiej - obecnie Zespołem Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Dobra Chata", organizując wspólne mecze. Obecnie wychowankowie "Rodziny" grają w III i IV ligowych klubach województwa świętokrzyskiego.

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności