Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Sylwetki laureatów oraz uzasadnienia przyznania nagród za 2006r.

Galeria zdjęć

Laureaci z przewodniczącym RM...
Nagrodę odbiera Waldemar...
ksiądz Andrzej Drapała...
minister Przemysław...
przedstawiciele Koła 4 PP...
Elżbieta Kozyra...
Igor Metzger - w imieniu...
profesor Adam Myjak...
Anna Piasecka...
Paweł Pierściński...
Jacek Rogala...
prezes Kolportera Korony S.A....
 

Waldemar Bartosz

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pracował jako psycholog w Poradni Wychowawczo - Zawodowej w Jędrzejowie. Współpracownik Komitetu Obrony Robotników, od 1980 - działacz związkowy NSZZ „Solidarność”. Poseł na Sejm RP I i III kadencji. Od 1990 roku do chwili obecnej jest Przewodniczącym Zarządu Regionu Świętokrzyskiego i członkiem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Publikuje w prasie związkowej, regionalnej i ogólnopolskiej. Służy pomocą w negocjacjach pakietów spraw pracowniczych i socjalnych prywatyzowanych państwowych przedsiębiorstw w Kielcach.

Ksiądz Andrzej Drapała

Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”. Od wielu lat podejmuje inicjatywy na rzecz dzieci i młodzieży, osób ubogich, uzależnionych od narkotyków, bezdomnych oraz rodzin w kryzysie. Był dyrektorem Radia Plus, wicedyrektorem Caritas Diecezji Kieleckiej, kapelanem sportowców. W 2002 roku, wraz z grupą osób przejętych problemami narkomanii i dysfunkcji wśród młodzieży, powołał Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”, które tworzy podwaliny pod systemowe rozwiązania pomocy rodzinie. Efektem pracy Stowarzyszenia jest także 5 klubów młodzieżowych „Wolna i młoda strefa”. Ksiądz Andrzej Drapała był również w grupie inicjatorów powołania Stowarzyszenia „Wspólnie pomagamy”, egzekwującego nawiązki sądowe i świadczenia pieniężne od sprawców wykroczeń drogowych, które są przekazywane instytucjom i organizacjom pozarządowym na poprawę bezpieczeństwa, rehabilitację ofiar wypadków komunikacyjnych. Od lipca 2006 roku jest moderatorem dzieł pomocy rodzinie w Diecezji Kieleckiej.

† Przemysław Gosiewski

Minister, Członek Rady Ministrów, Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów. Jako poseł Ziemi Świętokrzyskiej, podejmował wiele inicjatyw mających na celu rozwój naszego miasta. Doprowadził do wyposażenia Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w Pozytonowy Tomograf Emisyjny, co nie tylko podniosło standard leczenia pacjentów ŚCO, ale również rangę Kielc jako jednego z dwóch miast w kraju, gdzie można wykonywać tego typu badania. Skutecznie zabiega o zabezpieczenie w rządowych programach, środków potrzebnych do powstania oddziału Kardiochirurgii w ramach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Dzięki działaniom, jakie podejmuje Pan Minister powstała realna szansa na przekształcenie Akademii Świętokrzyskiej w Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego oraz Politechniki Świętokrzyskiej w Uniwersytet Techniczny. Przemysław Gosiewski zabiegał też o środki na budowę stadionu piłkarskiego, hali sportowej przy ul. Bocznej i na budowę lokalnego portu lotniczego w Obicach.

Koło 4 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej

Od wielu lat zajmuje się upamiętnianiem miejsc walk wyzwoleńczych w Kielcach i w Górach Świętokrzyskich, opieką nad pomnikami. Prowadzi działalność wychowawczą i propaguje idee patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży. Zarząd Koła podkreśla, że na wyróżnienie za swoją działalność w sposób szczególny zasługują: Pan Bolesław Cetner, Bogusław Sitnicki, Zbigniew Chodak, Mieczysław Salwa i Zbigniew Mielczarek.

Elżbieta Kozyra

Dyrektor Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych „Dobra Chata” w Kielcach. Była jednym z inicjatorów założenia w Kielcach Stowarzyszenia na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy „Integracja”, które udzielało wsparcia w wyposażeniu w meble, sprzęt specjalistyczny oraz odzież kieleckim szpitalom, szkołom z województwa świętokrzyskiego, placówkom pomocy społecznej oraz osobom indywidualnym. Powołała Radę Przyjaciół Domu Dziecka. Dzięki opracowanym programom, potrafiła pozyskać środki na przekształcenie Domu Dziecka w Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych „Dobra Chata”. Jest członkiem Zespołu ds. Rodziny i Przeciwdziałaniu Uzależnieniom przy Wojewodzie Świętokrzyskim. Założyła fundację „Przyjazny Dom Dziecka”, która wspiera placówki opiekuńczo-wychowawcze na terenie Kielc. Za swoją działalność otrzymała liczne wyróżnienia i nagrody m.in.: od wojewody świętokrzyskiego za cenne inicjatywy w pomocy w pomocy społecznej i nagrodę Stowarzyszenia Monar „Serce za Serce”.

† Andrzej Metzger

Od ponad trzydziestu lat jest antykwariuszem. Prowadzi Antykwariat Naukowy doskonale znany wszystkim kielczanom. Organizuje: spotkania autorskie i bibliofilskie, wystawy, aukcje antykwarystyczne, promocje książek, spotkania z bajką przy ciastku i herbacie dla najmłodszych, lekcje księgarskie. Tak różnorodne inicjatywy ożywiają życie kulturalne naszego miasta i przypominają wszystkim pokoleniom, jak ważna w życiu człowieka jest książka. Znane w Kielcach stały się „Głośne czytania nocą” w piątkowe wieczory w siedzibie Antykwariatu Andrzeja Metzgera przy ul. Sienkiewicza 13.

Adam Myjak

Wybitny polski rzeźbiarz i pedagog, były rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Twórca pomnika "Homo Homini" w Kielcach. Debiutował wraz z pokoleniem tzw. nowej figuracji lat 70-tych w sztuce polskiej. Był stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki w 1971 i 1974 roku. W latach 1979-82 przebywał na stypendium rządu niemieckiego im. Wilhelma Lehmbrucka w Duisburgu. Jest laureatem wielu krajowych i zagranicznych konkursów rzeźbiarskich, prezentował swoje rzeźby na ponad 60 pokazach indywidualnych i wielu wystawach zbiorowych w liczących się muzeach oraz galeriach w Polsce i za granicą. Pracuje w tradycyjnych materiałach, takich jak: kamień, brąz, a ostatnio także drewno. Poza rzeźbą i medalierstwem, któremu poświęcał się zwłaszcza na początku swej drogi twórczej, ma w swym dorobku projekty i realizacje monumentalne. Jest autorem min. kwadrygi Apollina na frontonie Teatru Wielkiego w Warszawie (wspólnie z Antonim Januszem Pastwą).

Anna Piasecka

Były Wojewódzki Konserwator Zabytków (1990-2002). Otrzymała wiele odznaczeń przyznanych przez Ministra Kultury, m.in.: złotą odznakę „Za opiekę nad zabytkami”, „Zasłużony działacz kultury” oraz austriacki Czarny Krzyż za opiekę nad cmentarzami I Wojny Światowej. Była skarbnikiem Społecznego Komitetu i współorganizatorem Muzeum Pomnika Historii Więzienia Kieleckiego 1939 – 56 w dawnym areszcie przy ul. Zamkowej. Od lat popularyzuje Kielce, zabytki regionu i ich ochronę. Od 2004 roku organizuje prace konserwatorskie nagrobków zabytkowych na Cmentarzu Starym w Kielcach ze środków pozyskanych z kwest. Z jej inicjatywy i pod jej nadzorem wykonano prace konserwatorskie m.in.: przy kościele i klasztorze na Św. Krzyżu, podziemiach kolegiaty w Wiślicy czy Kościele Ewangelickim - obecnej Ekumenicznej Świątyni Pokoju. Nadzorowała także podobne prace w Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach i wystroju Katedry.

† Paweł Pierściński

Artysta fotografik, publicysta, krytyk i teoretyk fotografii, działacz społeczny w środowiskach kieleckiej i polskiej fotografii. Twórca Kieleckiej Szkoły Krajobrazu. Odznaczony licznymi nagrodami i wyróżnieniami. Autor wielu indywidualnych wystaw, organizowanych w ośrodkach w Polsce i za granicą, m.in. w Warszawie, Krakowie, Lwowie, Wilnie. Wydał kilka albumów indywidualnych i zbiorowych, promujących Ziemię Kielecką (m.in.: „Świętokrzyskie”, „Polska od morza do gór”, „Pejzaże Świętokrzyskie”). Jest laureatem Srebrnego Medalu „Zasłużony Kulturze”. Jego prace zostały włączone do zbiorów stałych Muzeum Współczesnej Sztuki Sakralnej w Kielcach oraz Muzeum Historii Fotografii w Krakowie.

Jacek Rogala

Artysta muzyk, dyrygent i kompozytor - absolwent dyrygentury i kompozycji Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Od 1992 r. dyrygent koncertów w Polsce, Austrii, Hiszpanii, Holandii, Portugalii i we Włoszech. Uczestniczył w kilkunastu festiwalach w kraju i za granicą. Od października 2001 roku pełni funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach. Pomysłodawca i twórca cyklu koncertów dla młodzieży. Pod jego batutą wystąpiło wielu wybitnych wykonawców m.in.: Mischa Maysky, Ingrid Fliter, Beaux arts trio, Łukasz Długosz, Adam Kruszewski, Alena Baeva, Krystyna Prońko, Eugen Indjic. Filharmonia Świętokrzyska pod jego dyrekcją nagrała i wydała płytę pt. ”Album Polski”. Za udział orkiestry Filharmonii Świętokrzyskiej w Oratorium TU ES PETRUS (2005 r.) orkiestrze została przyznana podwójna diamentowa płyta.

Nagroda Specjalna za 2006 rok - Kolporter Korona S.A.

Klub Sportowy Kolporter Korona Kielce od wielu lat prowadzi szeroką działalność sportową i szkoleniową w dziedzinie piłki nożnej. Działalnością tą obejmuje zarówno dzieci, młodzież a także grupy seniorów. Zawodnicy klubu odnoszą znaczące sukcesy na arenie Polski np.: pierwszy zespół seniorów uczestniczy w rozgrywkach Orange Ekstraklasa, zaliczając się do najlepszych w kraju. Klub Kolporter Korona Kielce jest przykładem bardzo dobrze zorganizowanej firmy sportowej, która znakomicie promuje Kielce w Polsce oraz poza granicami kraju.

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności