Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Sylwetki laureatów Nagród Kielc za 2007 rok

Janusz i Andrzej Banatkiewicz
Właściciele Zakładu Cukierniczego BANATKIEWICZ S.J.

Kiedy w 1957 roku mistrz cukierniczy Jan Banatkiewicz otwierał zakład cukierniczy przy ul. Staszica w Kielcach, realizował swój życiowy cel. Wyroby tej firmy szybko zdobyły uznanie wśród kieleckich smakoszy, także tych najbardziej wymagających. W ciągu pięćdziesięciu lat działalności zakład rozbudowano, powstały kolejne lokale, także poza Kielcami. Tradycje mistrza Jana kontynuują jego synowie Andrzej i Janusz.

Firma zatrudnia obecnie przeszło 50 osób. Stale rozszerza swoja ofertę. Obok tradycyjnych ciast, tortów i lodów produkuje również wyroby czekoladowe. Dzięki nowoczesnej linii produkcyjnej, dobremu zarządzaniu, wzrasta sprzedaż produktów, które docierają do najbardziej oddalonych województw. Obecnie zakład posiada kilka lokali handlowych, również poza Kielcami. Wyroby zakładu są także produkowane dla znanych polskich odbiorców między innymi dla poznańskiej Goplany i PWC Odra w Brzegu.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

Wacław Mozer

Jest emerytowanym, nauczycielem, który całe swoje życie związał ze sportem, turystyką i pracą z młodzieżą.


Od lat działa na rzecz bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad wodą. Jest założycielem i współtwórcą Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, a od 1977 roku - pełni funkcję społeczną prezesa tej Organizacji. Dzięki jego zaangażowaniu nasze miasto i region posiada rzeszę doskonale wyszkolonych ratowników wodnych, a setki osób nauczyło się pływać.
Wacław Mozer jest autorem bądź współautorem wielu publikacji z zakresu ratownictwa wodnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego. W cyklu „Z nami bezpieczniej” wydano książeczki propagujące bezpieczeństwo nad wodą, na wycieczkach, na drodze, a także edukujące w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Laureat od przeszło 30 lat prowadzi konkurs plastyczny "Bezpieczny wypoczynek nad wodą".

Jako działacz AUTOMOBILKLUBU Kieleckiego jest współzałożycielem Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i szkoli ratowników drogowych. Jest także współautorem publikacji „Bezpieczne drogi kielecczyzny". Współpracuje z wieloma organizacjami i stowarzyszeniami.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

Małgorzata Nita

Dyplomowany nauczyciel tańca, trener choreograf, sędzia międzynarodowy, wychowawca dzieci i młodzieży. Założycielka i właścicielka Szkoły Tańca i wdzięku „Step by Step” w Kielcach. W ciągu kilkunastu lat działalności szkoły, wykształciła wspaniałych tancerzy, zarówno tańca towarzyskiego jak i nowoczesnego. Wielu spośród uczniów ”Step by Step” zdobywało i zdobywa najwyższe laury w turniejach tańca zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Wielu, jak Edyta Herbuś czy Tomasz Barański, znanych jest w całym kraju.

W 2007 roku uczennice Małgorzaty Nity zdobyły tytuły: Mistrzyni Polski disco dance solo seniorek po raz czwarty z rzędu oraz tytuł I vice –Mistrzyni Polski disco dance solo juniorów. Wychowanki szkoły „Step by Step” od wielu lat corocznie kwalifikują się do reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy, podczas których godnie reprezentują nasz kraj, zajmując finałowe miejsca.

Laureatka współpracowała z najwybitniejszymi artystami polskiej i międzynarodowej sceny muzycznej. Przygotowywała choreografię do wielu programów telewizyjnych, m.in.: „W krainie latających scyzoryków”, „Dance ma sens”, „Wielka gala Klanu”, cykl „Statek szalony”.

Jest członkiem zarządu Okręgu Freestyle Polskiego Towarzystwa Tanecznego.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

Regina Renz

Od 2005 roku rektor Akademii Świętokrzyskiej. Działania organizacyjne i administracyjne Pani Rektor doprowadziły do uzyskania przez Uczelnię uprawnień do doktoryzowania na kolejnych kierunkach. W rezultacie stworzyło to formalne podstawy do przekształcenia Akademii w długo oczekiwany Uniwersytet Humanistyczo - Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Pod kierunkiem Reginy Renz, w oparciu o fundusze strukturalne, sukcesywnie realizowany jest program budowy kampusu uczelnianego w północnej dzielnicy Kielc. W jednym miejscu zlokalizowane zostaną wszystkie obiekty dydaktyczne i administracyjne. Uczelnia ubiega się o kolejne środki na rozbudowę, modernizację i kompleksową informatyzację.

Laureatka jest autorką ponad stu artykułów naukowych oraz licznych publikacji książkowych. Działa aktywnie w Polskim Towarzystwie Historycznym, Kieleckim Towarzystwie Naukowym, pracuje społecznie w Komisji Historii Kobiet Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk, jest członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. To laureatka licznych nagród - w tym nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Odznaczona Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

Alojzy Sobura

Zastępca dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, były wiceprezydent miasta, radny dwóch kadencji. Od lat zaangażowany w działalność Związku Harcerstwa Polskiego. Jako prezes Klubu Sportowego CykloKorona Kielce, wspiera również aktywne formy wypoczynku. Jest pomysłodawcą założenia Świętokrzyskiego Charytatywnego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Potrzebujących "Integracja", któremu przewodniczy od 2003 r.

W czasie pełnienia przez niego funkcji dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury, wyremontowano znaczną część zabytkowego budynku, wyposażono go w nowoczesny sprzęt. Placówka skutecznie aplikuje też o środki z Unii Europejskiej. Powstaje portal informacji kulturalnej, promujący Kielce i region świętokrzyski.

Laureat jest inicjatorem reaktywacji Zespołu Pieśni i Tańca Kielce oraz wielu wydarzeń kulturalnych. m.in. parad orkiestr dętych podczas Święta Kielc, koncertów „WDK - Miastu” czy widowisk ulicznych, dzięki którym kielczanie mogą uczestniczyć w żywych lekcjach historii.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

Maciej Solarz

Maciej Solarz jest prezesem Zarządu największej w regionie - Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. To pierwsza spółdzielnia mieszkaniowa w województwie uhonorowana w 2007 roku Świętokrzyską Nagrodą Jakości w kategorii średnich przedsiębiorstw usługowych. Pod jego kierownictwem KSM podejmuje nowe inwestycje mieszkalno-usługowe oraz budowę dróg pożarowych do budynków wysokich w 3 osiedlach.

Prezes Solarz był inicjatorem i jednym z głównych organizatorów powołania Forum Kieleckich Spółdzielni Mieszkaniowych. Pełnił funkcję członka komisji rewizyjnej w Świętokrzyskim Stowarzyszeniu Zarządców Nieruchomości, wnosząc wiele inicjatyw w zakresie wdrażania nowych aktów prawnych i stosowania przepisów prawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Jest członkiem zarządu Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego.

Laureat współpracuje ze szkołami i uczelniami, wspiera działalność organizacji społecznych.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

Mirosław Szczukiewicz

Mirosław Szczukiewicz jest kieleckim przedsiębiorcą, twórcą i prezesem Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „Fart” - jednej z największych firm, budujących drogi w naszym regionie.

Od wielu lat znany także, jako mecenas sportu. Utrzymuje Klub Sportowy "Fart", który do niedawna prowadził tylko jedną sekcję szachową, a od ubiegłego roku - posiada również drugoligową drużynę siatkarzy.
Laureat zapewnił kontynuowanie kariery sportowej czołowym polskim lekkoatletom - Marcinowi Urbasiowi i Rafałowi Wójcikowi, medalistom Mistrzostw Polski. uczestnikom Mistrzostw Europy.

„Fart” sponsoruje również: Stowarzyszenie Lokalne Salos-Cortile Salezjańskiej Organizacji Sportowej, Klub Sportowy „Fart”, Klub Żeglarski „HORN” Kielce, Kielecki Klub Lekkoatletyczny oraz inne kluby sportowe naszego województwa.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

Ksiądz Paweł Tkaczyk

Ksiądz Paweł Tkaczyk to rodowity kielczanin, historyk sztuki, absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, Papieskiej Akademii Teologicznej i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Był dyrektorem Radia Plus w Kielcach. Przyczynił się do otwarcia w 2005 roku Muzeum Diecezjalnego w Kielcach i jest od początku jego dyrektorem. Muzeum chętnie odwiedzają nie tylko mieszkańcy Kielc, ale także goście z kraju i zagranicy.

W 2005 roku ksiądz Paweł Tkaczyk utworzył w Kielcach pierwsze w Polsce Diecezjalne Centrum Monitoringu. W znaczący sposób zwiększa to bezpieczeństwo zabytkowych obiektów na terenie naszego miasta i Diecezji Kieleckiej. Po roku działalności Centrum uzyskało nagrodę Prymasa Polski. Od 2007 roku ksiądz Paweł Tkaczyk pełni funkcję Konserwatora Zabytków w Diecezji Kieleckiej. Od wielu lat współuczestniczy w organizowaniu Targów Sztuki Sakralnej SACROEXPO. Jest pomysłodawcą i współorganizatorem, odbywającej się w ramach tych targów, Międzynarodowej Konferencji dla Muzealników z udziałem reprezentantów tej branży z całego kraju i zagranicy.

Laureat ma na swoim koncie wiele publikacji, promujących zabytki regionu świętokrzyskiego. Pod jego redakcją powstało także wiele albumów, między innymi: "Kielce. Historia. Kultura. Sztuka". Ksiądz Paweł Tkaczyk jest ponadto autorem licznych tłumaczeń książek z języka niemieckiego.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

 

Beata Wożakowska-Kapłon

Jest uznanym lekarzem, specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii. Od lat związana z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach. Pełni tam funkcję ordynatora I Oddziału Kardiologii Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii. Jest także profesorem Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Kieruje pracą młodego zespołu lekarzy, prowadząc specjalizacje w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii oraz promując przewody doktorskie. W pracy klinicznej współpracuje z innymi ośrodkami akademickimi. W roku 2007 została powołana przez wojewodę świętokrzyskiego na stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie hipertensjologii, czyli nadciśnienia tętniczego. Jako jedna z pierwszych w naszym regionie rozpoczęła badania echokardiograficzne, które są jej codziennym narzędziem pracy.

Doktor Beata Wożakowska - Kapłon jest nie tylko lekarzem praktykiem, ale również cenionym naukowcem. Sama określa się jako wychowanka Warszawskiej Akademickiej Szkoły Kardiologicznej. Jest autorką i współautorką przeszło 150 prac oryginalnych, poglądowych i klinicznych, opublikowanych w literaturze krajowej oraz zagranicznej. Wyniki swoich prac publikowała w najbardziej prestiżowych amerykańskich oraz europejskich czasopismach naukowych.
Za swoje osiągnięcia naukowe dr Wożakowska - Kapłon była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana m.in. Nagrodą Naukową Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wyrazem zaufania środowiska lekarskiego dla prof. Wożakowskiej-Kapłon jest jej wybór do struktur samorządu lekarskiego w kolejnych kadencjach.
Dowodem sympatii pacjentów i uznania dla jej postawy, jako lekarza i człowieka, był tytuł Lekarza Roku Kielc oraz Województwa Świętokrzyskiego, przyznany przez czytelników "Echa Dnia".

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

Józef Żukowski

Józef Żukowski od 40 lat działa w środowisku osób niepełnosprawnych. Skutecznie zarządza Międzywojewódzką Usługową Spółką Inwalidów w Kielcach. W okresie transformacji ustrojowej, w latach 90-tych, załoga pod jego kierownictwem zmieniła formę prowadzenia działalności ze spółdzielni na spółkę. Firma zatrudnia obecnie 700 osób, w tym 500 - w samych Kielcach. Prawie 90% załogi stanowią osoby niepełnosprawne. Z powodzeniem realizują się zawodowo na różnych stanowiskach.


Józef Żukowski był wielokrotnie nagradzany odznakami branżowymi, resortowymi oraz odznaczeniami państwowymi. To postać znana i ceniona, zwłaszcza za szczególne podejście do problemów osób niepełnosprawnych.

Laureat to człowiek z otwartym sercem na problemy innych ludzi. Wielki społecznik, pasjonat sportu i rekreacji oraz inicjator spotkań integracyjnych w środowisku osób niepełnosprawnych.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

Nagroda Specjalna:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stowarzyszenie kształci młodzież i dorosłych, dokształca i podnosi kwalifikacje zawodowe osób pracujących, bezrobotnych, niepełnosprawnych i nauczycieli. Prowadzi też działalność opiekuńczo-wychowawczą, wspiera rozwój nauki i techniki. W ciągu 60 lat działalności Zakład przeszkolił na kursach blisko milion mieszkańców regionu, z czego ponad 300 000 osób z samych Kielc. ZDZ na stałe współpracuje z ponad 200 nauczycielami, wykładowcami i instruktorami nauki zawodu z terenu Kielc oraz okolic.
ZDZ organizuje praktyki zawodowe dla uczniów we Włoszech, Niemczech, Hiszpanii i innych państwach Unii Europejskiej. Praktyki zagraniczne, z których skorzystało już ponad 300 uczniów organizowane są w ramach unijnych programów Leonardo da Vinci, Sokrates Comenius i Rita.

Profesjonalizm w zarządzaniu, wysokie kwalifikacje kadry i jakość nauczania w ZDZ potwierdzają: wdrożony system zarządzania jakością, wiele certyfikatów i atestów, kilkakrotny tytuł Przedsiębiorstwa Fair Play, wyróżnienie w VII i VIII edycji Świętokrzyskiej Nagrody Jakości, tytuł Lidera Regionu 2006 w kategorii – oświata i tytuł EuroFirma 2006. Działania Zakładu zostały wyróżnione przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. W 2007 roku ZDZ w Kielcach został laureatem konkursu „Dobre praktyki EFS” i uzyskał prawo do posługiwania się tytułem „Najlepsza inwestycja w człowieka”.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności