Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Sylwetki laureatów Nagród Kielc za 2009 rok

Nagroda Specjalna - PSS „Społem”


Kielecka „Społem”, jedna z najstarszych spółdzielni w Polsce, powstała w 1919 roku. Jest jednym z największych pracodawców w mieście. Ma 33 placówki handlowe, 5 zakładów gastronomicznych i 4 zakłady piekarsko - cukiernicze. To marka Regionu Świętokrzyskiego. Specjalizuje się w produkcji pieczywa gatunkowego, sałatek, surówek, wyrobów garmażeryjnych na bazie m.in. soi i soczewicy. Wszystkie społemowskie wyroby posiadają atesty oraz spełniają wymogi gwarantowanej żywności. Potwierdzeniem tego jest przyznanie przez Krajowe Towarzystwo Propagowania Zdrowej Żywności prawa do używania znaku „Zdrowa Żywność” na wielu wyrobach.
Firma nagradzana była licznymi prestiżowymi wyróżnieniami jak Lider Regionu, Złote Skrzydła czy Euro - Firma.
Działalność PSS „Społem” nie ogranicza się jedynie do zadań gospodarczych. Firma wspiera też instytucje oraz organizacje charytatywne, a także ściśle współpracuje ze szkołami i uczelniami.

Stowarzyszenie Pomocni w Drodze „Rafael”


Działalność Stowarzyszenia Pomocni w Drodze „Rafael” w Kielcach jest ważnym elementem wdrażanego i realizowanego w Kielcach systemu opieki nad dzieckiem i rodziną. Podstawowy, bardzo istotny cel działalności Stowarzyszenia, to wspieranie człowieka w jego drodze życiowej, od dzieciństwa do późnej starości. „Rafael” prowadzi ośrodek socjoterapii oraz zlokalizowane w różnych częściach miasta świetlice dla dzieci i młodzieży. Tam młodzi mieszkańcy Kielc mogą także otrzymać pomoc oraz wsparcie w przezwyciężaniu trudności szkolnych, powstałych w kontaktach rówieśniczych czy rodzinie. Wychowawcy, terapeuci oraz wolontariusze realizują także inne cele statutowe Stowarzyszenia poprzez prowadzenie terapii dla osób indywidualnych i całych rodzin. Starsi członkowie Stowarzyszenia świadczą pomoc osobom, które potrzebują jej z racji wieku lub stanu zdrowia.
Działalność Stowarzyszenia Pomocni w Drodze „Rafael” była wielokrotnie pozytywnie oceniana i stanowić może wzór do naśladowania przez inne organizacje pozarządowe działające w naszym mieście.

Tomasz Rowiński


Choreograf i animator kultury. Sędzia I kategorii Polskiej Federacji Tańca. Posiada uprawnienia Ministerstwa Kultury i Sztuki jako artysta - tancerz, jest członkiem Związku Artystów Scen Polskich w Warszawie.
Występował w największych produkcjach tanecznych m.in. musicalu „Chicago” w Teatrze Komedia w Warszawie, a także programach telewizyjnych : Droga do Gwiazd , Ciao Darwin , Ananasy z Naszej Klasy, XXX Festiwal Piosenki - Opole, jubileuszowy koncert z okazji 50-Lecia programu pierwszego Telewizji Polskiej (TVP 1) czy koncert Zbigniewa Wodeckiego w TVN.
Założone w 1994 r. i prowadzone przez Tomasza Rowińskiego Studio Tańca i Stylu „Rewanż” należy do ścisłej czołówki w kraju i na świecie. Dzieci i młodzież kształcone są w następujących technikach tanecznych: jazz, taniec współczesny, klasyka, show dance, hip - hop, disco dance oraz akrobatyka. Do najważniejszych osiągnięć zespołu można zaliczyć II miejsce i srebrny medal na Mistrzostwach Świata Show-Dance w 2008 r., III miejsce i brązowy medal na Mistrzostwach Świata rok później oraz szereg tytułów mistrzowskich na arenie ogólnopolskiej.

Ks. profesor Zbigniew Rogala


Urodził się w Biskupicach. Ukończył Wydział Humanistyczny Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, w którym po maturze rozpoczął studia filozoficzno - teologiczne zwieńczone przyjęciem w 1959 roku święceń kapłańskich. Wkrótce potem rozpoczął studia muzykologiczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które ukończył w 1965 roku. Muzyka, obok posługi kapłańskiej, stała się dla księdza profesora Rogali drugim powołaniem i pasją życiową.
Od 43 lat przygotowuje muzycznie przyszłych kapłanów w kieleckim Seminarium Duchownym. Ponad 20 lat pełni funkcję dyrektora i wykładowcy w Diecezjalnym Studium Organistowskim, które od podstaw organizował. W czasie wieloletniej pracy pedagogicznej wychował znaczną liczbę entuzjastów dobrej muzyki, a jego uczniów spotkać można w wielu parafiach Diecezji Kieleckiej i nie tylko.
Ksiądz profesor Zbigniew Rogala od 45 lat jest przewodniczącym kilku komisji, m.in. muzycznej, organistowskiej, kwalifikacyjnej i jest odpowiedzialny za budowę i remonty organów w kościołach diecezji. Od 1982 roku jest także proboszczem Parafii p.w. Św. Izydora w Kielcach - Posłowicach.

Tadeusz Robak †


Urodził się w 1926 r., kombatant, weteran Armii Krajowej. Obecnie Prezes Zarządu Okręgowego w Kielcach Związku Inwalidów Wojennych oraz wiceprezes Zarządu Głównego tej organizacji. Od lat jest społecznie zaangażowany w działania na rzecz upamiętnienia dokonań Oddziału Gryf, w którym służył, oraz miejsc walki i męczeństwa narodu polskiego w czasie II wojny światowej na terenie Kielc i regionu. Ich efektem są m. in. publikacje oraz liczne pomniki, takie jak przy ul. Solnej, Targowej, na Wzgórzu Zamkowym w Kielcach czy w Kołomani.
Z inicjatywy Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych i przy jego osobistym zaangażowaniu powstała przy wojewodzie świętokrzyskim Wojewódzka Rada ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, której głównym celem było scalenie rozproszonego środowiska kombatanckiego i wspólne działanie na rzecz kombatantów oraz województwa świętokrzyskiego. W 1998 r. Rada zaangażowała się w obronę województwa kieleckiego.
Tadeusz Robak współpracuje z wieloma szkołami. Wspólnie z Kołem Związku Żołnierzy AK doprowadził do ufundowania sztandarów i nadania imienia Partyzantów AK Ziemi Kieleckiej szkole w Sukowie i 4 Pułku Piechoty Legionów AK szkole w Kostomłotach.
Za swoją wieloletnią działalność został odznaczony m.in. Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej i odznaką Zasłużonego dla Kielecczyzny. Otrzymał także Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi oraz Krzyże: Kawalerski, Oficerski i Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

Tadeusz Kucharzyk †


Urodził się w 1920 roku, jest rodowitym kielczaninem. Absolwent Gimnazjum im. Stefana Żeromskiego. Lata okupacji hitlerowskiej spędził w Kurozwękach, gdzie aktywnie uczestniczył w pracy konspiracyjnej w Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Po wojnie ukończył studia na Wydziale Hutniczym Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie i rozpoczął pracę w Zakładach Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „Chemar”, gdzie przez kilkanaście lat uczestniczył w budowie zakładów, a później przechodząc kolejne szczeble kariery, awansował na stanowisko dyrektora naczelnego. Pracę zawodową łączył z działalnością społeczną i jako m.in. prezes Towarzystwa Przyjaciół Szkół Wyższych odegrał szczególną rolę przy powołaniu i organizacji Wyższej Szkoły Inżynierskiej, przemianowanej później na Politechnikę Świętokrzyską.
W latach 1956 - 68 był kolejno radnym Miejskiej, potem Wojewódzkiej Rady Narodowej. Za pracę zawodową i społeczną wielokrotnie nagradzany odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

Yaacov Kotlicki


Izraelski biznesmen. Urodził się Gliwicach, ale rodzice byli rodowitymi kielczanami. Jego ojciec ocalał z pogromu kieleckiego dzięki pomocy Polaka. Po śmierci rodziców zaczął interesować się ich przeszłością i kieleckimi korzeniami. Podczas obchodów 60 rocznicy pogromu zasadził dąb symbolizujący Pokój i Pojednanie. Był również obecny przy odsłonięciu Menory, pomnika poświęconego pamięci ofiar getta.
Po śmierci Rafaela Blumenfelda objął kierownictwo Ziomkostwa Kieleckiego w Izraelu. Od lat przyczynia się do kreowania pozytywnego wizerunku naszego miasta w środowiskach żydowskich, aby uprzedzenia, stereotypy czy trudna historia nie przesłaniały możliwości współpracy w duchu wzajemnego szacunku i życzliwości. Podkreśla, że bardzo ważne jest aby znać swoją historię, ale jednocześnie budować nowe mosty porozumienia. Dlatego inicjuje, służące integracji, przyjazdy młodzieży izraelskiej do Kielc.
Opublikowana przez Yaacova Kotlickiego książka pod tytułem „Listy z getta”, pisane z Kielc na Syberię przez siostrę jego matki - Hankę Goldszajd, znajduje się w najbardziej znaczących bibliotekach świata.

Klub Vive Targi Kielce


W roku 2009 piłkarze ręczni Klubu Sportowego „Vive Targi Kielce”, podopieczni Bogdana Wenty, zdobyli Mistrzostwo i Puchar Polski. Udanie wystartowali również w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Zawodnicy klubu byli w składzie kadry Polski, która zdobyła brązowy medal na Mistrzostwach Świata w Chorwacji (2009).
„Vive Targi Kielce” to jedna z wizytówek i rozpoznawalnych marek naszego miasta, zarówno w kraju, jak i za granicą. Od 2002 roku funkcję prezesa klubu pełni Bertus Servaas, któremu do współpracy udaje się przekonać wiele osób, instytucji i lokalnych firm. Klub Vive Targi Kielce to nie tylko piłka ręczna w wydaniu wyczynowym, ale również praca z młodzieżą. Zawodnicy i działacze współuczestniczą w organizacji Małej Ligi Piłki Ręcznej, czyli rozgrywek dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
KS Vive Targi Kielce jest laureatem wielu plebiscytów i nagród. Był m.in. nominowany do nagrody biznesu sportowego DEMES 2009 w kategorii Klub Sportowy.

Jan Józef Kasprzyk


Prezes Zarządu Głównego Związku Piłsudczyków, związany z Towarzystwem Przyjaciół Instytutów Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku i Londynie oraz Związkiem Strzeleckim Strzelec . Od 1999 r. komendant Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej. Co roku prowadzi grupę kontynuatorów tradycji marszałka Józefa Piłsudskiego historyczną trasą Kraków - Kielce.
Koordynator centralnej wystawy z okazji 80-ej rocznicy odzyskania niepodległości (Zamek Królewski). W 2000 r. współorganizator wystawy „Bohaterowie naszej wolności”. Członek kolegium redakcyjnego „Encyklopedii Białych Plam” (autor haseł z zakresu historii najnowszej i historii wojskowości). Od 2009 r. rzecznik prasowy Biblioteki Narodowej. Autor licznych publikacji poświęconych historii i wojskowości, m.in. ” Polacy w walce
o niepodległość Ukrainy”, śpiewników: „Piosenki legionowe i żołnierskie”, „Wymarsz ku wolności”, licznych artykułów w czasopismach „Mówią Wieki”, „Materiały historyczne”.
Uhonorowany wieloma odznaczeniami: Odznaka honorowa Uczestnik Marszu Szlakiem Kadrówki, Medal Wierności Żołnierskiej przyznany przez Klub Służby Niepodległości, Odznaka honorowa 1 Korpusu Niemiecko-Holenderskiego z Münster, Srebrny medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Medal Kustosz Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego przyznany przez Ministra Obrony Narodowej i in.

Renata Drozd

Miała rozśpiewane dzieciństwo. Swoje pierwsze kroki na scenie stawiała już w wieku 6 lat. Wtedy to podczas jednego z konkursów wokalnych, zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka, wyśpiewała w kieleckim Parku Miejskim nagrodę. Kilka lat później rozpoczęła edukację muzyczną i zajęcia wokalne w szkole muzycznej II stopnia im. L. Różyckiego. Tam też, za sprawą Bolesławy Wiśniewskiej, nauczyciela śpiewu, zainteresowała się wokalistyką klasyczną.
Kolejnym etapem edukacji był Wydział Wokalno - Aktorski Akademii Muzycznej w Łodzi w klasie prof. Adeli Winiarskiej - Skrzyneckiej, gdzie uzyskała dyplom z wyróżnieniem. Swoje umiejętności doskonaliła na kursach mistrzowskich w Hamburgu, Dreźnie i Krakowie. Współpracowała m.in. ze scenami operowymi w Gdańsku i Szczecinie, a od 2005 roku jest solistką Teatru Muzycznego w Lublinie, w którym kreuje główne partie operowe i operetkowe. Przez kilka lat prowadziła zajęcia wokalne w Szkole Muzycznej im. L. Różyckiego w Kielcach. Wielokrotnie uczestniczyła w Międzynarodowym Festiwalu im. Krystyny Jamroz w Busku - Zdroju. Od 2005 roku współpracuje z Filharmonią Dowcipu, autorskim programem Waldemara Malickiego i Jacka Kęcika. Od lat bierze czynny udział w życiu kulturalnym Kielc.

Małgorzata Biesaga

Artystka, wokalistka. Śpiewa od dziecka. Uczestniczyła w wielu konkursach i festiwalach. Debiutowała w Opolu w 1972 r., gdzie zdobyła wyróżnienie. Zdobyła również wyróżnienie na Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie w 1976 r. oraz na Famie dwa lata później. Na swym koncie ma także sukcesy kompozytorskie. Jednym z nich jest nagroda za muzykę do piosenki „Pożyczone miesiące”, do tekstu Bogusława Nowickiego, wykonanej na koncercie Premiery w Opolu w 1984 r.
Była związana ze sceną autorską Henryka Jachimowskiego. Wzięła udział w dwóch spektaklach „Pieśń Wigilijna” i „Pieśń o miłości”. W 2004 r. ukazała się jej płyta autorska pt. „Chcę marzyć z Tobą”. W swoim repertuarze, poza ciepłymi i lirycznymi balladami, posiada również utwory opisujące uroki Kielc i Ziemi Świętokrzyskiej.
Uczestnicy zajęć w Klubie Seniora, gdzie pracuje, podkreślają, że prowadzone przez nią zajęcia to prawdziwa muzykoterapia, która daje niesamowicie dużo optymizmu i chęci do życia.
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności