Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Sylwetki laureatów Nagród Kielc za 2010 rok

Leszek Bukowski

Historyk, Naczelnik Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Kielcach. Jako naczelnik IPN w Kielcach był współtwórcą i animatorem rajdów i konkursów historycznych (z uwzględnieniem naszego regionu) dla młodzieży od 2007r. m.in.: Śladami Hubalczyków, Śladami mjr. Jana Piwnika - Ponurego i gen. Antoniego Hedy - Szarego, Śladami walk wojny obronnej 1939 r. w regionie świętokrzyskim, Katyń 1940. W 70 rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Pod kierownictwem Leszka Bukowskiego, przy współudziale pracowników IPN w Kielcach, organizowane były również liczne imprezy plenerowe i rekonstrukcje historyczne wydarzeń rocznicowych m.in.: organizacja rekonstrukcji Rozbicia więzienia kieleckiego, współorganizacja rekonstrukcji w Szewcach k. Kielc, organizacja i koordynacja uroczystości: 70 rocznicy Zbrodni Katyńskiej oraz wybuchu Powstania Warszawskiego. Przedsięwzięcia te odbywały się we współpracy m.in.: z Urzędem Miasta Kielce, Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim, Świętokrzyskim Urzędem Marszałkowskim, Świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w Kielcach, Muzeum Historii Kielc, Muzeum Narodowym w Kielcach oraz licznymi organizacjami kombatanckimi, w tym Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej (oddział w Kielcach), Stowarzyszeniem Kielecka Rodzina Katyńska, Stowarzyszeniem Rodzina Policyjna 1939, uczelniami wyższymi naszego regionu oraz szkołami podstawowymi, gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi.

 

Zobacz na www.itv.kielce.eu

Stanisław Florek †

Absolwent Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie. Całe swoje życie zawodowe związał z transportem sanitarnym i ratownictwem medycznym. Pełni obowiązki Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach. Współautor koncepcji polegającej na zorganizowaniu udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego transportu sanitarnego w jednym zakładzie opieki zdrowotnej, w oparciu o własną kadrę medyczną, własne środki transportu własną infrastrukturę. W 1994 r. odznaczony nagrodą Ministra Zdrowia Za Odwagę, Upór i Entuzjazm. W 1999 r. doprowadził do przekształcenia Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Kielcach z jednostki budżetowej w zakład budżetowy i do fuzji z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Kielcach w wyniku którego od 01.02.2011r. powstało Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach. Było ono prekursorem wyposażenia specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego w defibrylatory wyposażone w moduł do teletransmisji zapisu EKG pacjenta z miejsca zdarzenia do oddziału kardiochirurgii inwazyjnej jako pierwsze w kraju wdrożyło zintegrowany system lokalizacji, zarządzania i monitorowania pojazdów ratownictwa medycznego. Od 10 lat Centrum jest zaangażowane w wykonywanie przewozów niepełnosprawnych mieszkańców Kielc specjalnie przystosowanymi do tego celu samochodami. W 2005r. otrzymał tytuł Menadżera Roku w kategorii samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W 2006r. Centrum Ratownictwa Medycznego
i Transportu Sanitarnego w Kielcach zostało laureatem konkursu Świętokrzyska Nagroda Jakości, a w 2009r. laureatem Polskiej Nagrody Jakości w kategorii Średnie Organizacje Usługowe. W latach 2007-2010 Centrum zostało trzykrotnie wyróżnione w Ogólnopolskim Konkursie Medycznym Perły Medycyny, w kategorii ratownictwo medyczne i transport sanitarny. Od 4 lat posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001. W roku 2007 Centrum jako jedyne pogotowie ratunkowe w Polsce zostało przyjęte do elitarnego klubu Gazele Biznesu. Inne nagrody: Skrzydła 2008, Giganci 2009 - Złota Setka, Lider Regionu w Kategorii Zdrowie. W plebiscycie Euro-Gmina dyrektor Florek otrzymał nagrodę specjalną za całokształt osiągnięć. Poza wyróżnieniami resortowymi i regionalnymi otrzymał brązowy, srebrny i złoty Krzyż Zasługi, a w 2004r. został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Zobacz na www.itv.kielce.eu

Jan Garycki †

Jako kielczanin i kombatant zyskał sobie wielkie uznanie oraz szacunek środowisk kombatantów. Przez całe życie pełni służbę Polsce. Od maja 1942 roku był żołnierzem Armii Krajowej. Trafił do oddziału partyzanckiego dowodzonego przez Antoniego Hedę legendarnego Szarego. Był żołnierzem drugiej kampanii 3 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej dowodzonej przez ppor. Jelenia - Ludwika Wichurę. Brał udział w potyczkach, obławach, bitwach: pod Radoszycami, Trawnikami, Szewcami i Kurzaczami. Za poświęcenie w walkach wielokrotnie wyróżniany i odznaczany m. in. Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Wojska Polskiego. Od 3.03.1948 roku jest członkiem Związków Kombatanckich, a od 1982 roku do chwili obecnej - Prezesem Koła nr 13 Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Kielcach. Pełni obowiązki Prezesa Zarządu Miejskiego Związku Kombatantów RP i BWP w Kielcach oraz wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i BWP (drugą kadencję). Przez kilka lat był inicjatorem i prowadzącym uroczystości miejskie o charakterze patriotycznym. Od wielu lat współorganizuje i prowadzi także obchody rocznic bitwy pod Szewcami. Współorganizator, a od roku 1995 członek Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych. Z jego inicjatywy odbywają się cykliczne spotkania kombatantów z władzami miasta przy okazji rocznicowych działań na rzecz środowisk kombatanckich.

 

Zobacz na www.itv.kielce.eu

Anna Kantyka-Grela

Kierownik artystyczny i menager Teatru Ecce Homo od początku jego istnienia, tj. 1996 roku. Prezes Stowarzyszenia Artystycznego Ecce Homo. Inicjatorka i organizatorka Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Alternatywnych, który w ubiegłym roku miał swoją 10 edycję. Od początku swojej działalności w Teatrze Ecce Homo prowadzi całoroczne, bezpłatne warsztaty teatralne. W ciągu 14 lat razem z profesjonalnymi reżyserami i aktorami przygotowała do dalszej edukacji artystycznej ponad 120 osób. Aktualnie w zespole jest ponad 30 młodych aktorów na różnym poziomie warsztatowym. Są to głównie ludzie młodzi - uczniowie szkół gimnazjalnych, średnich i studenci. W latach 2000-2007 producentka 19 spektakli i autorka 7 przedstawień Teatru Ecce Homo. Do tej pory zespół pod jej opieką artystyczną zrealizował 35 spektakli, z których większość jest na stałe wpisana jest do repertuaru, a wiele z nich zdobywa nagrody na prestiżowych festiwalach teatralnych. Najbardziej nagradzany spektakl Padamme Padamme, w reżyserii Marcina Bortkiewicza, w ciągu dwóch lat otrzymał 16 głównych nagród i prezentowany był z powodzeniem na największym międzynarodowym festiwalu w Edynburgu. W 2010 Teatr przygotował 3 premiery: Bingo - Reż. Marcin Bortkiewicz Gracz - Reż. Stanisław Miedziewski oraz Grosse Aktion Reż. Marcin Bortkiewicz. Teatr został również wyróżniony m.in. w VII plebiscycie na najciekawsze wydarzenie roku 2010, organizowanym przez Świętokrzyski Miesięcznik Kulturalny TERAZ - 12 Scyzoryków, trzy główne nagrody przypadły Teatrowi na XII Festiwalu Sztuk Autorskich Windowisko w Gdańsku, a Michał Pustula, który od 2002 roku działa w Teatrze Ecce Homo otrzymał pierwszą nagrodę szóstej edycji Festiwalu Teatrów Niewielkich.
Anna Kantyka-Grela jest także współzałożycielem i w-ce prezesem Federacji Stowarzyszeń Kulturotwórczych Baza Zbożowa, które jest miejscem rozwoju kultury alternatywnej, gdzie corocznie odbywają się imprezy o charakterze interdyscyplinarnym, promujące nowoczesne formy kultury i sztuki. Działa tam i tworzy ok. 350 niezależnych twórców. Od roku 2007 - współtwórczyni i współorganizatorka cyklu akcji ulicznych Z Obłoków Sztuki na Bruki, współorganizatorka Festiwalu Sztuk Wszelakich HASARAPASA w Bazie Zbożowej, a także organizatorka warsztatów umiejętności wychowawczych, zapobiegania agresji, asertywności, komunikacji interpersonalnej. Współpracuje z teatrami alternatywnymi w całej Polsce, realizując wspólne projekty nie tylko teatralne, ale także integracyjne i kształtujące postawy społeczne, prezentujące efekty poszukiwań młodych twórców we wszystkich dziedzinach sztuki. Od dwóch lat związana z produkcją filmową.

 

Zobacz na www.itv.kielce.eu

Kielecki Teatr Tańca

Jedna z trzech instytucjonalnych teatrów tańca w Polsce. Ideę założenia zawodowego zespołu zainicjowali w 1995r. Elżbieta Szlufik-Pańtak i Grzegorz Pańtak. W 2004r. uchwałą Rady Miasta Kielce Teatr stał się samorządową instytucją kultury, finansowaną z budżetu Miasta Kielce. Teatr, prowadząc działalność artystyczną realizuje kameralne formy choreograficzne jak również duże produkcje z udziałem chóru i orkiestry symfonicznej m.in.: prawykonania z Filharmonią Świętokrzyską: Pasja (2006), Zdarzyło się w Jeruzalem (2008). Realizacja filmu muzyczno-tanecznego Siedem Bram Jerozolimy do muzyki Krzysztofa Pendereckiego - film nominowano do nagrody telewizyjnej: 2009 INTERNATIONAL EMMY® AWARD w kategorii ARTS PROGRAMMING (TVP). Repertuar Teatru oparty jest głównie na stylach tańca jazzowego w tradycyjnych i współczesnych jego odmianach. Szeroko rozwinięta jest działalność edukacyjna w ramach Międzynarodowych Warsztatów Tańca Jazzowego oraz w prowadzonej przez Teatr Szkole Tańca. Do szkoły uczęszcza na stałe ponad 600 tancerzy kształcąc się w zespołach amatorskich oraz na potrzeby zespołu zawodowego. Od 2001r. Kielecki Teatr Tańca organizuje coroczny Festiwal Tańca Kielce podczas, którego publiczność może obejrzeć solistów i zespoły z całego świata. Najważniejszymi ubiegłorocznymi wydarzeniami były: Turandot megawidowisko we współpracy z Operą Wrocławską i Teatrem Wielkim w Poznaniu; widowisko taneczno-muzyczne Chopin4 wyemitowane w TVP2 oraz TVP Polonia; Światowa Gala Tańca - wieczór z udziałem m.in.: solistów Polskiego Teatru Narodowego, Kieleckiego Teatru Tańca, Arizona Ballet, American Ballet Theatre, National Ballet of Cuba, Ballet Nor - New York City. Przedsięwzięcia realizowane przez Kielecki Teatr Tańca ukazują Kielce jako znaczący ośrodek kulturalny na mapie Polski, promując tym samym w artystyczny sposób nasze miasto i województwo.

 

Zobacz na www.itv.kielce.eu

Ks. Stanisław Kowalski

Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Bodzentynie, w 1973 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Ks. Bp Jana Jaroszewicza w dniu 2 czerwca 1973 r. Urząd wikariusza parafialnego pełnił w następujących parafiach: Tczyca, Pilica, Bejsce, Bukowno, Kazimierza Wielka, Kielce Katedra, Skalbmierz, Wolbrom. Urząd proboszcza sprawował w parafii Dzierążnia (1986-1991) i Janina (1991 -1996). W dniu 24 czerwca 1996 r. został mianowany przez ks. Bp Kazimierza Ryczana proboszczem parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Kielcach (parafia katedralna).
Ks. Stanisław Kowalski jest prałatem kustoszem kapituły katedralnej w Kielcach, duszpasterzem ludzi pracy oraz wicedziekanem dekanatu Kielce Śródmieście.

 

Zobacz na www.itv.kielce.eu

Roman Ostrowski

Absolwent Wydział Prawa i Administracji M. C. Skłodowskiej w Lublinie. Po ukończeniu studiów kontynuował swoje zainteresowania dziennikarskie i kulturalne współpracując z prasą studencką oraz z Polskim Radiem w Rzeszowie i Kielcach, jako lektor i autor audycji. W 1977 roku podjął pracę zawodową jako dyrektor administracyjny Państwowej Filharmonii im. Oskara Kolberga w Kielcach, następnie pracował w Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Kielcach, a także tworzył Dom Środowisk Twórczych w Kielcach. Po 1989 roku kierował PP Dom Książki w Kielcach, a następnie podjął pracę w Wydawnictwach Szkolnych i Pedagogicznych, w 2007 roku pełnił obowiązki pierwszego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Skomercjalizowanego Wydawnictwa Bellona. Od 2008 roku jest również członkiem i pełniącym obowiązki Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Prasowej. Pracuje społecznie w wielu organizacjach twórczych, współpracuje z Polskim Radiem Kielce, prasą i telewizją. Za swoją działalność otrzymał wiele nagród, tytułów honorowych i odznaczeń, m.in.: Nagrodę za działalność kulturalną, Nagrodę im. Staszica za działalność wydawniczą, Nagrodę Ikar (1999) - główną nagrodę sezonu wydawniczo – księgarskiego za popularyzację książki i czytelnictwa. Posiada odznaczenia: Zasłużony Działacz Kultury, Brązowy Krzyż Zasługi, Honorową Odznakę Przyjaciół Związku Harcerstwa Polskiego. W 2003 roku otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej za popularyzację książki edukacyjnej i reformę edukacji. Jest wiceprzewodniczącym Rady Programowej Targów Edukacja w Kielcach. Promuje Kielce w kraju i za granicą, wspiera wydarzenia kulturalne, popiera ciekawe inicjatywy społeczne. Jest związany z Towarzystwem im. Stefana Żeromskiego, aktywnie wspiera inicjatywę przyznawania nagród imienia Andrzeja Radka dla uzdolnionej młodzieży. Współorganizuje akcję przekazywania przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne książek dla bibliotek w szkołach świętokrzyskich. Jest organizatorem seminariów i konferencji o tematyce edukacyjnej, inicjatorem działań oświatowych w Kielcach.

 

Zobacz na www.itv.kielce.eu

Dr n. med. Marian Patrzałek

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Całe swoje życie zawodowe związał z Kielcami. Od 1961r. rozpoczął pracę w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Kielcach. W 1969r. uzyskał II stopień specjalizacji z pediatrii, a w 1989r. uzyskał II stopień specjalizacji z chorób zakaźnych. Doktorat obronił na Akademii Medycznej w Krakowie w 1977 r. Od 1 września 1968 r. do 31 października 1970 r. pełnił obowiązki kierownika Wydziału Zdrowia Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kielcach. W tym czasie, powstał plan lecznictwa miejskiego w Kielcach. Od listopada 1970 r. został powołany na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach oraz pełnił funkcję Ordynatora Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego tegoż szpitala. Za jego kadencji przeprowadzono remont modernizacji budynku oddziału wewnętrznego, rozbudowano zaplecze szpitala oraz oddział zakaźny. W 1975r. otworzono nowy oddział neuroinfekcyjny, który przejął leczenie dzieci z tymi schorzeniami z całego województwa.
W latach 1980-82 pełnił funkcję Lekarza Wojewódzkiego w Kielcach, wspierając rozbudowę nowego oddziału chirurgii dziecięcej. Równocześnie pełnił obowiązki ordynatora oddziału i pod koniec lat 80- tych rozpoczął starania o zorganizowanie pionu neurologii dziecięcej. W tym czasie pozyskał nowoczesny aparat EEG i zorganizował jedyną w województwie pracownię Elektrofizjologii w ścisłej współpracy z Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie. W 1992r. został powołany przez Ministra Zdrowia na stanowisko konsultanta wojewódzkiego ds. pediatrii dla województwa kieleckiego. W 1993r. ze względu na dramatycznie zwiększającą się zachorowalność na wirusowe zapalenie wątroby szczególnie w grupie dzieci w wieku 0-4 lata zwrócił się do Wojewody Kieleckiego o pozyskanie środków na wprowadzenie powszechnych szczepień niemowląt przeciw WZW B w całym województwie. Wspólnie z Wojewódzką Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną zapewnił praktyczne wykonawstwo szczepień jako pierwsze w Polsce. Uzyskał w ciągu kilku lat znaczący spadek zachorowań.
W 1995 r. wojewoda powołał dr Mariana Patrzałka na stanowisko pełnomocnika ds. budowy nowego Szpitala Dziecięcego. Przygotował dokumentację i rozpoczął budowę na nowej działce obok Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w ścisłej współpracy jako dwa obiekty we wzajemnie uzupełniającym się zapleczu. Po ponad 40 latach pracy w 2004 r. przeszedł na emeryturę, nie zaprzestając działalności społecznej. Od 1973 r. do 1988 r. był radnym Miejskiej Rady Narodowej w Kielcach pełniąc przez wszystkie kadencje funkcje wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia. W związku z przyjęciem w 2006 roku przez Radę Miejską w Kielcach uchwał w sprawie uchwalenia programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych oraz programu profilaktyki zakażeń meningokokowych zaangażował się jako konsultant fachowy i logistyczny, śledząc i publikując dane dotyczące skutków szczepień w fachowych czasopismach medycznych polskich i zagranicznych oraz przedstawiając je na zjazdach międzynarodowych i krajowych. Opublikował 26 prac. Przedstawił na zjazdach naukowych w Polsce 7 doniesień, a na zjazdach naukowych w Europie 9 doniesień. Był głównym badaczem w 9 programach badawczych polskich i europejskich prowadzonych na terenie Kielecczyzny. Za swoją pracę zawodową i społeczną został nagrodzony wieloma odznaczeniami zawodowymi i państwowymi w tym Srebrnym, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Zobacz na www.itv.kielce.eu

Stanisław Słonina

Urodził się w Krzczonowie. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1995 został mianowany profesorem zwyczajnym. Był prorektorem uczelni oraz dziekanem Wydziału Rzeźby. Uprawia rzeźbę, medalierstwo i rysunek. Zajmuje się również eseistyką. Prezentuje swoje prace na wystawach w kraju i za granicą. Jest laureatem wielu nagród artystycznych, m.in.: Grand Prix UNESCO w Monte Carlo (1965), nagród Ministra Kultury i Sztuki I i II stopnia (1978, 1981, 1999), Złotego Krzyża Zasługi (1979), nagrody im. Brata Alberta (1985). Otrzymał także złoty medal Parlamentu argentyńskiego za pomnik Jana Pawła II w Buenos Aires, medal Papieskiej Rady ds. Kultury za całokształt twórczości sakralnej w 2007 r., odznaczenie krzyżem św. Stanisława za osiągnięcia artystyczne o tematyce sakralnej w 2010 roku. Jego prace znajdują się m.in. w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie i w Poznaniu oraz w kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą. W Płocku możemy podziwiać pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego (Plac Obrońców Warszawy) oraz pomnik ks. Jerzego Popiełuszki (przy kościele p.w. św. Stanisława Kostki). Prof. Stanisław Słonina od lat współpracuje z Kielcami, gdzie wystawia swoje prace m.in.: na Targach Sacro – Expo, jest autorem rzeźby mjr Henryka Dobrzańskiego Hubala na Cmentarzu Starym w Kielcach. 16.10.2010 r. została odsłonięta kolejna rzeźba jego autorstwa w Kielcach, przedstawiająca postać Księdza Biskupa Czesława Kaczmarka.

 

Zobacz na www.itv.kielce.eu

Józef Włodarczyk

Technolog, konstruktor; absolwent Politechniki Częstochowskiej - Technologia Budowy Maszyn, w 1973r. obronił doktorat na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Planista, mistrz, technolog w Kieleckich Zakładach Wyrobów Metalowych SHL w Kielcach (1951-62), konstruktor w Centralnym Biurze Konstrukcyjnym Urządzeń Chemicznych CEBEA w Krakowie oddział Kielce, technolog, konstruktor, normalizator, kierownik w Zakładach Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej CHEMAR w Kielcach (1963-74). Nauczyciel i wychowawca w Technikum Chemicznym w Kielcach - inicjator utworzenia klasy o specjalności aparatura chemiczna (1964-74). Wykładowca na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej w latach 1973-1986. Główny specjalista ds. Normalizacji i typizacji, kierownik Działu Naukowego, główny specjalista ds. postępu technicznego i wdrożeń, specjalista ds. techniczno-ekonomicznych i realizacji, specjalista ds. badań w Ośrodku Badawczo - Rozwojowym Armatury Przemysłowej w Kielcach (1975 - 93). Uzyskał 8 patentów z zakresu urządzeń dla chemicznych i armatury przemysłowej. Autor kilkudziesięciu Norm Polskich (PN) i norm Branżowych (BN) o podstawowym znaczeniu dla projektowania i eksploatacji instalacji i urządzeń przepływowych, ciśnieniowych i cieplnych. Przewodniczący Rady Nadzorczej w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania w Kielcach (1998) oraz w Zakładach Farb i Lakierów „Polifarb” w Bliżynie (2000). Prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kadzielnia” (2002), Przewodniczący Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni Sp. z o.o. (2006). Członek m.in.: Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich, Kieleckiego Towarzystwa Naukowego, Klubu Inteligencji Katolickiej, Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ Solidarność, Rady Krajowej Sekcji i Prezydium Krajowej Sekcji Nauki Jednostek Badawczo - Rozwojowych NSZZ Solidarność, Stowarzyszenia Samorząd 2002. Honorowy Obywatel gminy Małogoszcz. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, odznaka Zasłużony działkowiec oraz Zasłużony dla Polskiego Związku Działkowców.

 

Zobacz na www.itv.kielce.eu

Nagroda Specjalna: Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „Społem” Kielce

Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „Społem” w Kielcach kontynuuje tradycje Zakładów Wytwórczych, które jako jedyne z pierwszych zakładów w Polsce rozpoczęły działalność w 1920 r. W okresie międzywojennym podstawowy profil produkcji stanowiły wyroby chemii gospodarczej. Już wtedy znak Społem był w oczach konsumentów gwarantem wysokiej jakości. Po wojnie nastąpił gwałtowny rozwój produkcji branży spożywczej i znaczące poszerzenie asortymentu Spółdzielni. Kluczowa datą dla firmy był rok 1959. Wtedy to ruszyła pierwsza w Polsce linia do przemysłowej produkcji majonezu. Od początku był to strzał w dziesiątkę, a receptura tego wyrobu sprawdziła się do tego stopnia, ze przyjęta przez fabrykę norma zakładowa stała się podstawą do opracowania Polskiej Normy na majonez.
W latach 80-tych ubiegłego stulecia firma intensywnie unowocześnia istniejące linie produkcyjne i wprowadza nowe, rozpoczynając serię inwestycji technicznych oraz zmian organizacyjnych i strukturalnych. Pojawiły się produkt, które stały się hitem eksportowym, znanym w wielu krajach europejskich m.in.: Snack Przysmak Świętokrzyski, Majonez Kielecki, a także zupełnie nowa linia ketchupów, sosów sałatkowych i koncentratów. W roku 1990, po likwidacji Centralnego Związku Spółdzielni Spożywców w Warszawie, Zakłady Wytwórcze przekształcają się w Wytwórczą Spółdzielnię Pracy Społem.
Wszystkie udziały trafiły w ręce zatrudnionej załogi. Powstaje sieć patronackich hurtowni, a dzięki korzystnym umowom produkty sygnowane znakiem Społem trafiają na półki kilku dużych sieci handlowych, poszerzając obszar działalności firmy i pozyskując nowe rzesze klientów. Majonez Kielecki to fenomen na polskim rynku spożywczym. Od pół wieku utrzymuje się w ścisłej czołówce najlepszych majonezów w Polsce, skutecznie konkurując z innymi renomowanymi markami.
Dziś Społem to doświadczona, prężna i nowoczesna firma. Obowiązujące wysokie standardy jakości potwierdzają liczne branżowe nagrody i certyfikaty. Kieleckie zakłady, jako nieliczne na polskim rynku spożywczym, posiadają prawo do oznaczania swoich produktów znakiem najwyższej jakości Q!

 

Zobacz na www.itv.kielce.eu

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności