Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Sylwetki laureatów Nagród Kielc za 2012 rok

ALFRED DOMAGALSKI

Jest Prezesem Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej i Wiceprzewodniczącym Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wielokrotnie podejmował działania na rzecz rozwoju spółdzielczości na terenie miasta Kielce, udzielając pomocy takim spółdzielniom jak m.in.: Społem, Huta Szkła Sława. Zabiegał o wsparcie miasta w uzyskaniu środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego. O jego związkach z naszym miastem i województwem świadczy działalność w Warszawskim Klubie Przyjaciół Ziemi Kieleckiej, gdzie piastuje funkcję Wiceprezesa Zarządu.

JAN JASIŃSKI

Od 1957 roku pracuje w Kieleckiej Fabryce Pomp w Białogonie. Jako główny mechanik opracował założenia modernizacji i rozbudowy fabryki. Dzięki temu stała się ona wiodącym producentem pomp w kraju. Jednocześnie aktywnie włączył się w pracę społeczną w Białogonie, czynnie uczestniczył w budowie Domu Harcerza i szkoły podstawowej. Po ukończeniu studiów, został powołany na stanowisko dyrektora technicznego. Jest racjonalizatorem produkcji kilkudziesięciu wniosków w zakresie oprzyrządowania i usprawnień procesów produkcyjnych. Po przejściu na emeryturę, nadal czynnie uczestniczy w życiu dzielnicy, był prezesem Związku Emerytów oraz członkiem Rady Szczepu Harcerskiego. Jest szanowanym i znanym mieszkańcem Białogonu. Za pracę zawodową oraz społeczną wielokrotnie wyróżniany i odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Zasłużony Dla Kielecczyzny i ZHP.

WŁODZIMIERZ KINIORSKI

Jest kompozytorem, saksofonistą, multiinstrumentalistą. Zdobywca wielu nagród jako solista i członek zespołów jazzowych na wielu festiwalach i konkursach. Współpracował m.in. z Grzegorzem Ciechowskim, Urszulą Dudziak, Tomaszem Stańko, Normanem Grantem, Sony Robertsonem, Twinkle Brothers. Skomponował muzykę do filmów dokumentalnych m.in.: "Zdzisław Beksiński", "Dalaj Lama". Współpracuje z teatrami: Witkiewicza w Zakopanem, Kliniką Lalek w Wolimierzu, Powszechnym w Warszawie, Bückleina w Krakowie. Jako muzyk wziął udział w nagraniach kilkudziesięciu płyt, wydał cztery płyty autorskie.

KS. JACEK KOPEĆ

Jest dyrektorem Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej. Z pełnym zaangażowaniem podejmuje wyzwania stojące przed szkołą w  sferze dydaktyki i wychowania młodzieży. Wyróżnia się szczególną dbałością o budynek szkoły i jej wyposażenie w nowoczesne technologie i środki dydaktyczne. Aktywizuje nauczycieli i uczniów, dzięki czemu szkoła odnosi wiele sukcesów artystycznych, sportowych, osiąga bardzo wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych oraz jest jedną z wiodących placówek oświatowych w mieście. Jest Laureatem Złotego Wyróżnienia im. Hany Goldszajd i Dawidka Rubinowicza. Jako miłośnik turystyki pieszej, współpracuje z PTTK, organizując coroczne rajdy pielgrzymkowe na Św. Krzyż. Godne podkreślenia są również jego zasługi na rzecz Towarzystwa Szkoły Katolickiej.

KORNELIA MAJOR

Jest Prezesem Świętokrzyskiego Towarzystwa Genealogicznego Świętogen w Kielcach. Pełniła funkcje kierownicze, działacza PTTK oraz sędziego sportowego w kolarstwie. Jej hobby to Kielce i region świętokrzyski na fotografiach oraz historia, stare księgi i genealogia. W 2007 roku założyła Świętogen oraz podjęła intensywne działania dotyczące digitalizacji ksiąg parafialnych, w efekcie czego powstały liczne opracowania indeksów a także wydruki ksiąg indeksacyjnych. Wynegocjowała porozumienie z dyrekcją Archiwum Państwowego w Kielcach w sprawie objęcia digitalizacją całego zasobu akt metrykalnych. W chwili obecnej Kornelia Major gromadzi dokumenty dotyczące kilku ciekawych rodów kieleckich, o których nie było dotąd żadnych publikacji. Oprócz prowadzenia Towarzystwa, ma na swoim koncie szereg publikacji, prowadzi wykłady dotyczące genealogii, fotografuje księgi metrykalne. Jest autorem ponad 700 000 zdjęć metrykalii. W 2011 Ogólnopolska Kapituła: Gen-pol w Warszawie wybrała Kornelię Major Genealogiem Roku. W 2012 wybrano ją do Społecznej Rady Doradczej przy OMPiO we Wzgórzu Zamkowym w Kielcach.

MAŁGORZATA RUPNIEWSKA

Jest członkiem Stowarzyszenia Muzealników Polskich, członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów oraz Rady Społecznej Muzeum Wsi Kieleckiej. Od 2003 roku pracuje w Muzeum Narodowym w Kielcach jako kierownik działu inwestycyjno - konserwatorskiego. Autorka wielu projektów szkół, budynków użyteczności publicznej. Podczas pracy w Muzeum dała się poznać jako osoba obdarzona dużą wiedzą w zakresie przygotowania i prowadzenia prac konserwatorskich, remontowych, budowlanego procesu inwestycyjnego. Autorskie opracowania projektowe i działania konserwatorsko-inwestycyjne skutkowały różnorodnymi realizacjami m.in. w budynku Pałacu Biskupów Krakowskich, w Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, w kamienicy Pod Trzema Herbami, oficyny przy ul. Orlej, w Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. Ogromna wiedza i doświadczenie zawodowe Pani Małgorzaty Rupniewskiej, połączone z wielkim zaangażowaniem w ochronę dóbr kultury, a w szczególności dbałość o ochronę zabytków Kielc i województwa, stanowią olbrzymi wkład w upowszechnianie i ochronę.

JACEK SĘK

Po nagłym wycofaniu się firmy FART S.A. z finansowania  kieleckiej drużyny siatkarskiej ekstraklasy, miasto Kielce stanęło w obliczu straty drużyny siatkarskiej, która promowała miasto na sportowych arenach całego kraju. Wtedy Jacek Sęk – Prezes Świętokrzyskiego Związku Piłki Siatkowej z wielkim zaangażowaniem zaczął walkę o reaktywowanie drużyny. Pod innym szyldem i nazwą zgromadził grupę zapaleńców, których zaraził miłością do siatkówki. Pozyskał sponsorów, w tym tego najważniejszego, tytularnego – Leszka Cieska, kieleckiego przedsiębiorcę, Prezesa firmy Effector S.A.

ANDRZEJ SŁOMSKI

Od 2003 roku jest konsulem RP na Ukrainie. Od lat związany z Kielcami i regionem. W latach 1990 - 1994 był Radnym Rady Miejskiej w Kielcach, a także był posłem na Sejm RP II i III kadencji. Doświadczenie zdobyte w pracy parlamentarnej zostało dostrzeżone przez władze i w roku 2003 rozpoczął służbę dyplomatyczną jako Konsul RP na Ukrainie (Kijów, Winnica, Lwów). Przyczynił się do nawiązania ścisłych kontaktów między województwem świętokrzyskim a regionem winnickim na Ukrainie, jak również między Kielcami i Winnicą. Pan Andrzej Słomski przygotowywał wizyty przedstawicieli władz samorządowych Kielc i województwa ze swoimi odpowiednikami regionu Winnica. Jego działalność dyplomatyczna bardzo ożywiła wymianę kulturalną i oświatową tych dwóch regionów. Ponadto z pasją oddaje się działalności artystycznej, rysuje ołówkiem. Swoje liczne prace prezentował na wystawach w naszym mieście i w muzeach ukraińskich.

ZYGMUNT WÓJCIK

Jest Prezesem Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego Polskiego Związku Działkowców w Kielcach. Kierunki jego działalności to m.in. rozwój produkcji ogrodniczej na terenie powiatu kieleckiego poprzez tworzenie baz ogrodniczych, wdrażanie wiedzy ogrodniczej wśród producentów owoców i warzyw, propagowanie nowości ogrodniczych, modernizacja starych sadów poprzez zmianę struktury gatunkowej, organizowanie i rozwój działalności socjalnej dla działkowców i ich rodzin. Odznaczony m.in.: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką Honorową Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Złotą Odznaką Zasłużony Działkowiec.

ZDZISŁAW WÓJTOWICZ

Od blisko 40 lat jest aktywnym działaczem społecznym spółdzielczości mieszkaniowej. Działa w organach samorządowych Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, pełniąc funkcje Sekretarza Rady Nadzorczej (3 kadencje) i przewodniczącego Rady Osiedla (2 kadencje). Od 2000 roku jest Przewodniczącym Forum Kieleckich Spółdzielni Mieszkaniowych, które zrzesza 12 największych spółdzielni mieszkaniowych z Kielc. Reprezentuje spółdzielców przed władzami miasta i firmami świadczącymi usługi komunalne. Jest również wykładowcą prawa spółdzielczego i szeroko rozumianej problematyki mieszkaniowej. Jego wiedza merytoryczna i olbrzymie doświadczenie w realizacji idei spółdzielczości sprzyjają obronie praw spółdzielców. Uczestniczy w działaniach prowadzonych między władzami Miasta, a władzami spółdzielni.

Nagroda Specjalna - KIELECKIE CENTRUM KULTURY

Reprezentacyjna placówka kulturalna Kielc i województwa świętokrzyskiego. Jest organizatorem wielu przedsięwzięć o zasięgu ponadregionalnym. W 2012 roku obchodziła jubileusz dwudziestolecia działalności. Obecnie każdego roku Kieleckie Centrum Kultury organizuje kilkaset wydarzeń artystycznych. Tylko w ubiegłym roku odbyło się w niej 225 imprez, które zobaczyło 20.000 widzów. KCK to instytucja promująca najwybitniejszych twórców kultury polskiej. Realizuje wiele projektów o charakterze międzynarodowym. Od paru lat z rozmachem kontynuuje (po śmierci profesora Rosińskiego) Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Sakralnej Anima Mundi. Kolejnym projektem o znaczeniu międzynarodowym jest Międzynarodowy Konkurs dla Projektantów i Entuzjastów Mody Off Fashion. W 2004 roku powstała w KCK Galeria Sztuki Współczesnej Winda. Galeria w krótkim czasie zdobyła rynek sztuki i stałych widzów. Są w niej prezentowane prace najwybitniejszych twórców współczesnego malarstwa polskiego. Od 18 lat KCK jest organizatorem Festiwalu Form Dokumentalnych NURT. To jeden z trzech największych festiwali filmów dokumentalnych w Polsce. Obok cyklicznych festiwali KCK organizuje również: Festiwal Jazzowy Memorial to Miles, Salony bezsenność, cykl transmisji na żywo spektakli operowych i baletowych bezpośrednio z Royal Opera House w Londynie (jako jedyna instytucja kultury w Polsce). Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Życie jest piękne cieszy się ogromnym zainteresowaniem amatorów i mistrzów sztuki fotografii. Prace napływają z różnych stron kraju oraz zza zagranicy. Każdego roku powstaje kolekcjonerski kalendarz, złożony z nagrodzonych prac, są one także prezentowe na głównej elewacji Kieleckiego Centrum Kultury. Instytucja kultury prowadzi stałą działalność skierowaną do młodzieży – Scenę Autorską Studio, której opiekunem jest Marek Tercz. Wspierany jest również amatorski ruch teatralny poprzez działalność Teatru Pegaz. KCK jest także liderem wśród miejskich instytucji kultury w pozyskiwaniu dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, w szczególności z RPOWŚ 2007-2013 oraz z Ministerstwa Kultury (największe projekty: projekt promujący turystykę kulturalną w województwie "Świętokrzyskie. Moc kultury" oraz "Termomodernizacja budynku KCK wraz z modernizacją instalacji w celu ograniczenia ich energochłonności").

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności