Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Sylwetki laureatów Nagród Kielc za 2013 rok

Bogumił Bujak

Już w połowie lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy rozpoczął pracę w Wojewódzkim Związku Spółdzielni Pracy w Kielcach, prowadził sprawy związane z ruchem młodzieżowym. Dodatkowo zajmował się sportem w klubach spółdzielczych, gdzie dał się poznać jako sprawny organizator i pomysłodawca wielu przedsięwzięć. Aktywizował młodzież pochodzącą z różnych środowisk, organizował letnie i zimowe obozy sportowe. Gdy w 1971 r. objął stanowisko sekretarza Wojewódzkiej Komisji Sportowej Zrzeszenia Sportowego Start w Kielcach, związał swoją działalność z propagowaniem sportu wśród osób niepełnosprawnych. Zaowocowało to organizacją wielu imprez sportowych oraz rekreacyjnych w różnych dyscyplinach, takich jak: lekkoatletyka, łucznictwo, narciarstwo zjazdowe. Jedenastu podopiecznych Laureata startowało w latach 1980-2008 w kolejnych Paraolimpijskich Igrzyskach Letnich i Zimowych. Łącznie niepełnosprawna młodzież naszego województwa zdobyła 25 medali: 13 złotych, 10 srebrnych i 2 brązowe. Działalność ta ma prestiżowe znaczenie dla naszego regionu ale przede wszystkim w znaczący sposób poprawia jakość życia osób z niepełnosprawnością, pozwala też na integrację tego środowiska.

W lokalu pozyskanym na potrzeby Zrzeszenia Start, Pan Bogumił Bujak organizuje zajęcia w sekcji tenisa stołowego, szachów a także bocci. Jest także aktywnym działaczem Polskiego Związku Narciarskiego. Współpracuje z Targami Kielce, wieloma szkołami oraz placówkami oświatowymi. Za swoje działania został odznaczony m.in.: Złotą Odznaką Zasłużonego Działacza Turystyki, Złotą Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej, Odznaką za Zasługi dla Kielecczyzny, Złotym Krzyż Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenie Polski.
 

Stanisław Garbacz

Były prezydent Kielc i radny. Od początku lat siedemdziesiątych aktywnie uczestniczył w życiu społecznym i gospodarczym Kielc. Szczególną wagę przykładał do działalności na rzecz dzieci i młodzieży, aktywnie uczestniczył w organizacji kolejnych Harcerskich Festiwali Kultury Młodzieży Szkolnej, pomagał w tworzeniu Zespołu Pieśni i Tańca Kielce. W 1973 roku wraz z ówczesnym Prezydentem Miasta Romanem Wojtarowiczem organizował pierwszy klub sportowy Korona Kielce. Jako Prezydent (powołany na to stanowisko w 1983 r.), szczególny nacisk położył na działania związane z rozwojem budownictwa wielorodzinnego i remontami starych zasobów mieszkaniowych. Za jego kadencji oddano do użytku DK „Zameczek”, wiele placówek oświatowych oraz przychodni osiedlowych. Pomimo zakończonej pracy zawodowej, od kilku kadencji pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej „Społem” PSS, był także członkiem Krajowej Rady Spółdzielczej, a obecnie jest Przewodniczącym Klubu Sympatyków Lewicy. Wielokrotnie wyróżniany za sukcesy w pracy zawodowej i działalności społecznej odznaczeniami państwowymi i regionalnymi.
 

Ks. Prałat Andrzej Kaszycki

Od lat służy kieleckiemu kościołowi kolejno pełniąc obowiązki wikariusza w Parafii Świętej Jadwigi, prefekta Wyższego Seminarium Duchownego, dyrektora Referatu Katechetycznego Kurii Diecezjalnej wreszcie Kanclerza Kurii Diecezjalnej. Bardzo ceni sobie także stanowisko Wykładowcy Teologii Pastoralnej w Wyższym Seminarium Duchownym. Prowadzi zajęcia z katechetyki. Katecheza to moja pasja – mówi ksiądz Kanclerz - szczególnie dlatego, że jest jednym z fundamentów wiary. Dlatego też wspólnie z ks. Tadeuszem Śmiechem stworzył kielecki Program Katechetyczny, będący podstawą organizacji i metodologii katechezy w szkołach. Episkopat Polski docenił przystępność i przejrzystość kieleckiego programu i powołał ks. Kanclerza do zespołu, który stworzył nową podstawę programową katechizacji. Kolejne godności i stanowiska kurialne, w tym najwyższą godność Prepozyta Prałata Dziekana Kieleckiej Kapituły Katedralnej, łączy z obowiązkami związanymi ze służbą kapelana Kieleckiej Rodziny Katyńskiej, Związku Sybiraków a także kapelana Konfederacji Polaków Podola w Winnicy. Jest znany jako niestrudzony rekolekcjonista - misjonarz w parafiach w całej Polsce, jego homilie od lat nieodmiennie wzruszają i budzą refleksje, a co najważniejsze owocują licznymi nawróceniami.

† Andrzej Kozieja

Wykładowca, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, metodyk. Od ponad 20 lat zajmuje się upowszechnianiem wiedzy o filmie i teatrze, prowadzi autorską edukację filmową pn. Szkolne Spotkania Filmowe, prowadzi zajęcia dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Inicjuje a także koordynuje wiele różnorodnych działań kulturalnych na terenia miasta, w tym aktywnie uczestniczy w organizacji kolejnych edycji Festiwalu Form Dokumentalnych NURT. Jest pomysłodawcą oraz prowadzącym studenckie premiery teatralne w Ośrodku Kultury Ziemowit, prowadzi dla dzieci i młodzieży filmowe warsztaty edukacyjne oraz Filmowe Spotkania z Historią, jest współorganizatorem Przeglądu Filmów Fabularnych "Człowiek w poszukiwaniu wartości". Od siedmiu lat jest rezydentem-opiekunem Letniej Szkoły Kultury, Historii i Języka Polskiego, organizowanej w naszym mieście dla rodaków z Winnicy. Nie sposób wymienić wszystkich inicjatyw, które tworzył i współtworzył Laureat, zwykle bezinteresownie i z potrzeby serca. Pasję oraz głębokie zaangażowanie w prace dydaktyczną docenili studenci Pana Andrzeja przyznając mu w 2013 roku, z okazji 30-lecia pracy, tytuł i statuetkę Uniwersyteckiego Belfra Roku. Rok wcześniej otrzymał tytuł Przyjaciela Studentów.
 

Zbigniew Jan Mielczarek

Żołnierzy Armii Krajowej, który od szesnastego roku życia walczył o wolność Polski. Od kilku lat Prezes Zarządu Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. To niezwykle aktywny i pełen pasji człowiek, dla którego wiek nie jest żadną przeszkodą. Niestrudzony inicjator upamiętniania miejsc walk partyzanckich AK i poległych żołnierzy, współorganizator rekonstrukcji historycznych, akcji bojowych, m.in. przyczynił się do powstania Historycznej Grupy Rekonstrukcyjnej "Jodła". Współpracuje ze szkołami, organizuje prelekcje i spotkania z młodzieżą. Laureat od wielu lat jest współorganizatorem uroczystości z okazji kolejnych rocznic bitew i akcji AK. Dzięki jego staraniom zostały zawarte porozumienia o współpracy ze Świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w zakresie działań na rzecz upowszechniania patriotycznych postaw młodzieży oraz z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego, obejmujące prowadzenia badań historycznych, działalność edukacyjną, upowszechnianie wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym oraz ruchu niepodległościowym. Niestrudzenie dąży do integracji środowisk kombatanckich a także osób represjonowanych. Wielokrotnie był wyróżniany za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalność społeczną. W bieżącym roku zajmuje się przede wszystkim organizacją obchodów wielu rocznic, w tym 75. rocznicy: wybuchu II Wojny Światowej, Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów; 70. rocznicy Powstania Warszawskiego czy 25. rocznicy powstania Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Jerzy Misiak

Wieloletni prezes Wytwórczej Spółdzielni Społem w Kielcach, gdzie przeszedł wszystkie szczeble awansu zawodowego. Pod jego kierownictwem Społem stało się nowoczesnym zakładem produkcyjnym, w którym powstaje żywność o najwyższej jakości i uznanej marce. Przeprowadził w Spółdzielni wiele koniecznych inwestycji, remontów, także wprowadził szereg innowacji do procesu produkcyjnego. Liczne nagrody przyznawane Społem potwierdzały solidne podstawy oraz właściwy kierunek rozwoju firmy. W ubiegłym roku odszedł na emeryturę. Praca w firmie o takiej tradycji, z załogą tak zaangażowaną w sprawy Spółdzielni była dla niego – jak sam podkreśla - czymś wyjątkowym, pasją i wielka miłością.
 

Grzegorz Nowaczek

Dzięki ciężkiej pracy, uporowi i determinacji Laureata powstał w Kielcach Klub Bokserski RUSHH. Polski Związek bokserski powierzał mu organizację wielu wydarzeń sportowych o randze krajowej i międzynarodowej, Klub stał się też Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich. Laureat to także świetny menadżer, dzięki któremu wyremontowano obiekt będący siedzibą klubu oraz zakupiono sprzęt niezbędny do przeprowadzania treningów. Jego działalność została doceniona przez Polski Związek Bokserski, w którym pełni funkcję wiceprezesa. Obecnie w Klubie RUSHH, w trzech grupach, trenuje około 100 zawodników. W ubiegłym roku wychowankowie, zdobyli wiele medali m.in.: na Mistrzostwach Polski Młodzików, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, w Pucharze Polski Kadetów czy Mistrzostwach Polski Seniorów. Narodową Kadrę Polski w 2013 roku zasilało 8 zawodników klubu. W Kielcach zorganizowano także prestiżowe wydarzenia sportowe, takie jak: Finał Międzynarodowego Turnieju „Walka Gigantów” czy I Memoriał im. L. Drogosza. Działalność klubu i sukcesy, jakie odnoszą zawodnicy to świetna promocja miasta w kraju i za granicą.
 

† Kazimierz Pela

Modelarz, instruktor, wychowawca kilku pokoleń pasjonatów lotnictwa. Przez 40 lat prowadził Osiedlową Modelarnię Lotniczą – KSM – Kielce, która stała się kuźnią talentów. Właśnie tam Laureat uczył dzieci i młodzież kreatywnego współzawodnictwa, wzajemnego szacunku i koleżeństwa, współdziałania w grupie. Sam był doskonałym przykładem osoby, która wykonywała zawód będący jednocześnie pasją, zawiadowcy – kontrolera ruchu lotniczego w Przedsiębiorstwie Państwowym "Porty Lotnicze" w Masłowie. Wielu jego wychowanków jest dzisiaj pilotami, instruktorami lotnictwa i jak sami podkreślają - zawdzięczają to Panu Kazimierzowi. Instruktor - bo tak nazywali go jego podopieczni - uczył lotnictwa, szkolił młodych adeptów pilotażu i skoków spadochronowych. Jest jednym z nielicznych animatorów modelarstwa, który przez kilkadziesiąt lat „zarażał” miłością do lotnictwa oraz modelarstwa, jednocześnie wychowując poprzez zabawę i hobby.
 

Iwona Rojek

Od 1986 r. dziennikarka prasowa, która współpracowała z pismami ogólnopolskimi, takimi jak: Dziennik Polski, Reporter, Przegląd Tygodniowy, Zwierciadło. W 2010 r. otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie "Kryształowe Pióro" za propagowanie wiedzy i profilaktyki chorób serca. Od wielu lat jest dziennikarzem Echa Dnia, pisze teksty z dziedziny społecznej, pomaga ludziom w trudnych sytuacjach życiowych. Dzięki zaangażowaniu Laureatki w problemy zdrowotne mieszkańców na naszego miasta i regionu, liczni chorzy otrzymywali protezy czy środki na leczenie. Dzięki inicjatywie Pani Iwony Rojek powstało Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Parkinsona, i dzięki aktywności tego Stowarzyszenia los wielu chorych zmienił się na lepsze. Jej działalność to przykład rzetelnego, zaangażowanego dziennikarstwa, które nie tylko dostrzega problemy ludzi chorych ale zawsze spieszy z konkretną pomocą wypływającą z potrzeby serca.
 

Kazimierz Gustaw Zemła

Jest jednym z najbardziej znanych, współczesnych rzeźbiarzy. Od ukończenia studiów na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie do 2002 r. pracował jako wykładowca na macierzystej uczelni. Pełnił tam również funkcję prorektora i dziekana. Jest profesorem zwyczajnym, członkiem Polskiej Akademii Umiejętności. Od ośmiu lat należy do Rady Programowej Fundacji Centrum Twórczości Narodowej. Artysta specjalizuje się w rzeźbie pomnikowej, sakralnej, studyjno - kameralnej. Jego prace charakteryzuje silna metaforyczność i symboliczny charakter formy. Pomnik Powstańców Śląskich, Bitwa o Monte Cassino, Polegli Niepokonani, Pomnik Czynu Polaków, to najsłynniejsze dzieła rzeźbiarza, które są sumą doświadczeń jego wieloletniej pracy twórczej. Oprócz wielu pomników, w swoim dorobku Gustaw Zemła ma również cykle rzeźb sakralnych. W latach 1980 – 1990 wykonał  zespół 40 rzeźb dla kościoła w Mistrzejowicach (dzielnica Krakowa). W latach 2000 – 2002 stworzył cykl płaskorzeźb, nawiązujących do Starego i Nowego Testamentu – „Drzwi do Raju” i „Wrota do przeszłości”. Jest również autorem pomnika nagrobnego, znanego podróżnika Tonego Halika czy Ernesta Malinowskiego w Peru, a także statuetki Nagrody Literackiej Nike. W kilku polskich miastach m.in. w Krakowie i Suwałkach, a także w Montevideo można znaleźć posągi przedstawiające bł. Jana Pawła II autorstwa rzeźbiarza. Z Kielcami jest związany poprzez pomnik Henryka Sienkiewicza, który został odsłonięty w 2010 roku. Obecnie w trakcie realizacji znajduje się aranżacja Skweru Katyńskiego u podnóża kieleckiej Kadzielni, na którym stanie rzeźba „Sen”. Laureat jest autorem ponad 30 wystaw indywidualnych, ponadto wziął udział w około 20 wystawach międzynarodowych i 50 wystawach krajowych. Otrzymał wiele nagród, wyróżnień i odznaczeń, w tym Nagrodę Państwową I stopnia, Krzyż Oficerski Kawalerów Maltańskich, Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Oficerski Krzyż Zasługi – Peru, zaś 4 lipca 2011 r. w uznaniu wybitnych zasług dla kultury polskiej, za osiągnięcia w twórczości artystycznej oraz pracy dydaktycznej Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski.

Związek Literatów Polskich - Oddział w Kielcach (Nagroda Specjalna)

Kielecki oddział skupia pisarzy, będących także animatorami kultury i regionalistami, którzy uprawiają różne gatunki literackie: poezję, prozę, dramat, eseistykę. 51 członków Związku legitymuje się znaczącym dorobkiem artystycznym, adresowanym do szerokiego odbiorcy, w tym młodych czytelników. Przypadający w tym roku jubileusz 30 - lecia Związku zamyka się wydaniem ponad 1200 indywidualnych i zbiorowych pozycji literackich dostępnych w księgarniach i bibliotekach miasta, regionu i kraju. Ponadto dzięki tłumaczeniom na kilka języków - także zagranicą. Czasopismo oddziału „Świętokrzyski Kwartalnik Literacki” od 16 lat prezentuje dorobek twórczy członków, jak również aktualne wydarzenia związane z jego działalnością. Związek Literatów Polskich w Kielcach jest ceniony także za organizację corocznych plenerów literackich oraz literacko-plastycznych, organizację Świętokrzyskiej Wiosny Literackiej czy Ogólnopolskiego Konkursu im. Stefana Żeromskiego. Członkowie związku biorą udział w audycjach literackich, publikują w czasopismach o tematyce kulturalnej, są zapraszani na doroczne, prestiżowe wydarzenia związane z propagowaniem literatury, poezji a także - na spotkania autorskie w instytucjach kultury, bibliotekach, domach kultury w całym kraju. Ponadto twórczość kilkunastu kieleckich literatów znalazła się w licznych almanachach, publikacjach zbiorowych, słownikach czy leksykonach. Za swoje osiągnięcia twórcze pisarze otrzymywali wiele prestiżowych nagród, w tym  m.in.: im. Andrzeja Bursy, Ryszarda Milczewskiego - Bruno, Jarosława Iwaszkiewicza, Witolda Hulewicza oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności