Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Sylwetki laureatów Nagród Kielc za 2014 rok

Krzysztof Błaszkiewicz

Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie, pracownik Filharmonii Świętokrzyskiej, obecnie - solista. Prowadzi indywidualną działalność artystyczną dając koncerty instrumentalne i recitale operowe, jest konsultantem muzycznym Harcerskich Festiwali Kultury Młodzieży Szkolnej. Od 1990 r. jest również nauczycielem klasy kontrabasu w PSM im. L. Różyckiego w Kielcach.

Piotr Burda

Od 21 lat mieszka w Kielcach. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych pracował jako nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 w Kielcach oraz w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego. Od 2001 roku był dziennikarzem Gazety Wyborczej w Kielcach, gdzie pracował przez 9 lat. W tym czasie zajmował się głównie problematyką edukacyjną, społeczną i profilaktyczną. Od 2010 roku pracuje w Echu Dnia. Wtedy to wymyślił i po raz pierwszy zorganizował próbny egzamin maturalny. Do współpracy zaprosił nauczycieli z Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Radio Kielce i Uniwersytet Jana Kochanowskiego. W pięciu dotychczasowych edycjach próbnej matury, która odbywa się na początku marca, wzięło udział 80 tysięcy maturzystów. Egzamin ma ponadregionalny charakter, jest znany w całym kraju i stanowi edukacyjną wizytówkę Kielc. W swoich publikacjach zajmuje się tematyką edukacyjną, historyczną i społeczną, promuje młode talenty naukowe.
 

Iwona Godek

Wieloletnia działaczka Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie stworzyła w Kielcach system opieki oraz sieć placówek dla osób niepełnosprawnych. Dzięki jej staraniom otworzono m.in. Ośrodek Wczesnej Interwencji, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dzieci i Młodzieży oraz Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy.
 

Kazimierz Gruszczyński

Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej, W 1966 roku rozpoczął pracę zawodową w Chemarze w Kielcach. Pracował jako konstruktor aparatury chemicznej oraz audytor Systemów Zarządzania Jakością. Działa w NSZZ Solidarność, Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, przewodniczący Komisji Seniorów SIMP przy ZG SIMP w Warszawie. Wyróżniony m.in. Złotą Honorową Odznaką SIMP. Jest tłumaczem tekstów technicznych, rzeczoznawcą a także pilotem, przewodnikiem wycieczek, instruktorem. Otrzymał Srebrną Odznakę PTTK, tytuł Zasłużony Przewodnik PTTK oraz dyplom Uznania Prezydenta Miasta Kielce za wielkie zaangażowanie w promocję Kielc i regionu.
 

Andrzej Karyś

Od 1957 mieszkaniec Kielc. Pracował w Komendach Wojewódzkich  Staży Pożarnej w Warszawie i Kielcach. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich , pasjonuje się fotografią. Po wprowadzeniu stanu wojennego działał w konspiracji. Wydawał m.in. opozycyjne pisma- CDN-Gazeta Wolnych Ludzi, Tygodnik Wojenny, KOS, Samorządna Rzeczpospolita, książki, druki ulotne, organizował akcje ulotkowe. Więziony za działalność opozycyjną. Członek RKW Regionu Świętokrzyskiego Solidarność, Szef Regionalnej Komisji Informacji i Członek Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność’ w Kielcach W 1989 roku działacz grupy inicjatywnej założycieli Policji a następnie Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego i Rzecznik Prasowy Policji. Od 1996 działa na rzecz młodzieży w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej, fundator pomników i tablic pamiątkowych związanych z ważnymi wydarzeniami historycznymi. W 2000r. założył Stowarzyszenie Orląt Armii Krajowej, zrzeszające młodzież szkolną i studentów z terenu miasta i województwa. Jego wychowankowie są dziś żołnierze, policjanci, strażacy oraz ratownicy medyczni. Orlęta brały w akcjach przeciwpowodziowych na Ponidziu i ziemi sandomierskiej. Pracę tę docenił Prezydent RP odznaczając Orlęta Medalem za Ofiarność i Odwagę przy Ratowaniu Życia. Andrzej Karyś za swoją działalność odznaczony został Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i wieloma odznaczeniami państwowymi.
 

Ksiądz Marian Królikowski

Dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Pawła w Kielcach oraz twórca i promotor Programu Pastoralnego Redemptoris Missio. Kieruje Katolickim Stowarzyszeniem w Służbie Nowej Ewangelizacji Koinonia św. Pawła w Kielcach. Wraz z członkami stowarzyszenia przyczynia się do promocji wiary chrześcijańskiej we wszystkich jej aspektach. Od 1999 roku jest rektorem Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła w Kielcach. Jest także proboszczem Parafii św. Pawła Apostoła w Kielcach. W 2011 Papież Benedykt XVI mianował ks. Mariana Królikowskiego konsultorem Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Jest także członkiem Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. Będąc dyrektorem Diecezjalnego Ośrodka Katechumenalnego św. Pawła w Kielcach ks. Królikowski przygotowuje i udziela osobom dorosłym sakramentów chrztu, bierzmowania i Eucharystii oraz pomaga osobom poszukującym w odkryciu i pogłębianiu wiary. Autor książek oraz licznych artykułów naukowych.
 

Maksymilian Materna

Inicjator i organizator akcji społecznych m.in. kieleckiej akcji Solidarni z Ukrainą i związanych z nią koncertów. współpracuje z „Amnesty International” w ramach projektu Human Rights Friendly – Miejsce Przyjazne Człowiekowi. W zakresie działalności społecznej organizuje w Klubie  Bohomass Lab spotkania dla kobiet aktywnych. Wspiera organizację pokazów mody wiodących projektantów w Kielcach, w Polsce, jak i za granicą, tym samym promując kieleckie modelki na rynku międzynarodowym. Umożliwił kielczanom obcowanie z najwybitniejszymi przedstawicielami wielu nurtów muzycznych m.in. Fisz, Kasa Chorych oraz zespoły z Ukrainy, Węgier, Japonii, Austrii. Współpracuje z kieleckimi teatrami, instytucjami pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi, regionalnymi przedsiębiorcami. Jest uznanym DJ-em poszukującym nowych muzycznych inspiracji. W listopadzie 2014 roku zajął 4 miejsce w Mistrzostwach Polski DJów.
 

Paweł Pietrusiński

Artysta rzeźbiarz; wychowanek prof. Gustawa Zemły. W latach 1987-1997 wykładowca na Wydziale Konserwacji Dzieł Sztuki, ASP w Warszawie. W latach 1985-1995 działał Społecznym Komitecie Odbudowy Starych Powązek w Warszawie. Od 1996 roku prowadzi pracownię autorską. Laureat I nagrody w konkursie UNESCO rzeźba, temat POKÓJ. W 2013 roku odznaczony Orderem Św. Stanisława, w uznaniu prac dla Warszawy i rzeźby o tematyce sakralnej. Autor kilkudziesięciu realizacji rzeźbiarskich, pomników, posągów, rekonstrukcji a także kompozycji, małych form rzeźbiarskich, rzeźby portretowej i rodzajowej. Ponadto w swoim artystycznym dorobku ma liczne realizacje w kościołach, kopie rzeźb oraz prace konserwatorskie w Warszawie. Od 1997 zrealizował 16 pomników, posągów i aranżacji we współpracy i wg projektów prof. Gustawa Zemły, w tym: pomnik Henryka Sienkiewicza oraz Aranżację Rzeźbiarską Wzgórza Katyńskiego w Kielcach. Autor odsłoniętego 12 sierpnia 2014 r. pomnika konnego Marszałka Józefa Piłsudskiego.
 

Bolesław Rylski

Od 1979 roku pracował w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym początkowo na stanowisku lekarza, w oddziale chirurgii ogólnej, a od 1988 na stanowisku zastępcy dyrektora ds. lecznictwa. Przez 36 letni okres swojej pracy, stale podnosił swoje kwalifikacje zawodowe, dbał ciągły rozwój i doskonalenie Szpitala. Jego nowatorskie rozwiązania przyczyniły się do wielu sukcesów jakie osiągnął Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach.
 

Elżbieta Śreniawska

Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie. Pełniła funkcje naczelnika i dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dyrektora spółek kapitałowych, a także zastępcy dyrektora Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kielcach. Wykładowca rachunkowości, prawa podatkowego oraz ekonomiki transportu. Od 2009 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu – kieleckiego MPK.  Te sześć lat miało ogromne znaczenie dla ustabilizowania i rozwoju komunikacji miejskiej w stolicy województwa świętokrzyskiego. A rozwój tej dziedziny ma ogromne znaczenia dla Kielc i mieszkańców stolicy regionu. W ubiegłym roku właśnie kielecka komunikacja została uznana za najlepszą w Polsce.  Doceniają to także pasażerowie, z roku na rok wzrasta liczba osób przemieszczających się żółto – czerwonymi autobusami. Także pod kierownictwem Elżbiety Śreniawskiej, MPK zostało laureatem VI edycji konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom. Nagroda przyznawana jest na wniosek NSZZ Solidarność, a wręcza ją prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Obydwa wyróżnienia sprawiły, że o Kielcach i transporcie zbiorowym w naszym mieście mówiono bardzo pozytywnie w całej Polsce.
Elżbieta Śreniawska jest osobą otwartą, energetyczną, która chętnie angażuje się w akcje społeczne. Mama czwórki dzieci i szczęśliwa babcia czwórki wnuków.
 

Nagroda specjalna - Projekt Wielki Test Wiedzy o Kielcach

Projekt Wielki Test Wiedzy o Kielcach

Jest organizowany od 2010 roku. Co roku gromadzi ok. 200 uczestników, skierowany jest do wszystkich mieszkańców. Wydarzeniu towarzyszą występy artystyczne, oprawa filmowa, całość przedsięwzięcia organizowana jest przez osoby pracujące społecznie.

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności