Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Sylwetki laureatów Nagród Kielc za 2016 rok

Krzysztof Borowiec

Założyciel i prezes Kieleckiego Klubu Karate Kyukushin- kilkunastokrotnego drużynowego Mistrza Polski i Europy, największego klubu kyokushin w Polsce i jednego z z największych w Europie. Magister socjologii, trener karate I klasy, instruktor boksu i jogi. Ze sportami walki związany od 50 lat, wielokrotny mistrz okręgu, medalista mistrzostw krajowych i międzynarodowych, posiadacz stopnia 1 Dan w judo. Mistrz Polski kumite seniorów, przez 16 lat trener Kadry Narodowej Polski. Wychowawca wielu mistrzów Polski i Europy, medalistów Mistrzostw Świata. Kielecki Klub Karate Kyokushin (obecnie KOronea) zdobył ponad 200 złotych, srebrnych i brązowych medali w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej. Odznaczony „Za zasługi dla sportów walki” przez kapitułę Sakura, posiadacz tytułu Shiha i stopnia 5 Dan w karate, Branch Chief i przedstawiciel na Polskę World Karate Organization, Prezes Honorowy Polskiej Federacji Karate Kyokushin.

Jerzy Chrobot

Kielczanin, absolwent WSP w Kielcach. Były dziennikarz PR Kielce, „Słowa Ludu”, „Echa Dnia”, „Gazety Kieleckiej”, „Dziennika Radomskiego”, w latach 1997- 2000 prezes „Exbud Media”, twórca i redaktor Radia TAK. Od roku 2003 do chwili obecnej prowadzi Agencję Artystyczną Pop- Art. Organizator corocznego koncertu charytatywnego dla dzieci chorych onkologicznie. Razem z redakcją Echa Dnia jest współorganizatorem plebiscytu Eurogmina. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP za działalność dziennikarską oraz akcję dziennikarską.

Halina Bożena Dobrowolska

Od roku 1979 r. wraz z mężem prowadzi spółkę Piekarnia R. Dobrowolski. Jest to ostatnia wielopokoleniowa piekarnia w Kielcach, która produkuje naturalne pieczywo bez polepszaczy, konserwantów i barwników. Pani Bożena Dobrowolska jest członkiem Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców Branży Spożywczej w Kielcach. Za zasługi dla rzemiosła została uhonorowana przez Związek Rzemiosła Polskiego najwyższym odznaczeniem w branży Złotym Medalem im. J. Kilińskiego. W roku 2016 została uhonorowana przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi. Dzięki swej działalności charytatywnej i społecznej stała się osoba znaną w środowisku rzemieślniczym i nie tylko. Aktywnie wspiera szereg imprez integracyjnych i akcji dobroczynnych. Jest członkiem Rady Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie, Wiceprezesem Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Odział Świętokrzyski, członkiem Rady Nadzorczej Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan, członkiem Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Świętokrzyskie oraz wielu innych. Laureatka dzięki swej ogromnej pasji zawodowej w czasie różnorakich imprez  takich jak np. Dni Chleba, promuje dzięki swoim wyjątkowym produktom nasz region.

Prof. zw. dr hab. Stanisław Głuszek

W 1978 roku ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1981 r. na Akademii Medycznej w Łodzi, w 1997 r.  stopień doktora habilitowanego na Akademii Medycznej w Białymstoku. W 2003 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nadany przez Prezydenta RP.
Jako lekarz ze specjalizacją z zakresu chirurgii ogólnej i onkologicznej praktykę lekarską prowadzi od 1978 r. Od 1988 r. pełni funkcję kierownika Oddziału Chirurgii – Kliniki. W 1991 r. został mianowany konsultantem wojewódzkim ds. chirurgii ogólnej. Od roku 2001 związany jest z UJK (2001-2004 – st. profesora nadzwyczajnego, a od 2004 - profesora zwyczajnego). W latach 2006-2007 pełnił funkcję Dyrektora IPP WNoZ AŚ w Kielcach, od 2007 funkcję Dziekana WNoZ, obecnie WLiNoZ, a od 2016 roku jest prorektorem do spraw medycznych UJK.
Dorobek Pana Profesora mieści się w trzech obszarach aktywności: naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej. Jest autorem ponad 300 publikacji: m.in. autorem, współautorem i redaktorem publikacji z zakresu chirurgii, 21 rozdziałów w książkach, 6 książek, których był redaktorem lub współautorem. Wydał monografię "Zapis umierania" oraz "Z dziejów Chirurgii Regionu Świętokrzyskiego". Ponadto jest kierownikiem projektów finansowanych przez MNiSW oraz współautorem projektu NCN.
Kierując wydziałem kładł nacisk na rozwój kształcenia medycznego w Kielcach, którego efektem było stworzenie odpowiedniej infrastruktury dydaktycznej i badawczej w UJK w Kielcach. Dzięki tym staraniom UJK kształci na kierunkach: ratownictwo medyczne (I stopień), fizjoterapia (I, II stopień), kosmetologia (I stopień), pielęgniarstwo (I, II stopień), położnictwo (I, II stopień), zdrowie publiczne (I, II stopień), wychowanie fizyczne (I stopień), a także uzyskano uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk o zdrowiu. Niezwykle ważnym wydarzeniem dla Uniwersytetu i całego środowiska medycznego było przyznanie w roku 2015 WNoZ uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk o zdrowiu. Kolejnym etapem rozwoju Wydziału było przyznanie uprawnień do prowadzenia kierunku lekarskiego. W ubiegłym roku na tym kierunku uruchomiono studia w języku angielskim.  
Za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne oraz organizacyjne został wyróżniony kilkukrotnie Nagrodami Rektora oraz został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Gloria Medicinae. Ponadto otrzymał  Pierwszą Nagrodę za pracę naukową [część habilitacji] na Międzynarodowym Kongresie Chirurgów Mediolan 1989r., Pierwszą Nagrodę Polskiego Towarzystwa Żywienia Poza i Dojelitowego za pracę o znaczeniu żywienia w raku żołądka i wpustu (2000) oraz wyróżnienie zgłoszonej pracy na Sympozjum Proktologicznym (2006).

Ks. Jan Iłczyk

Od 1988r. proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Józefa Robotnika w Kielcach (obecnie Sanktuarium świętego Józefa Opiekuna Rodziny). Osoba powszechnie znana w środowisku kieleckim poprzez swoją działalność duszpasterską, społeczną, kulturalną i charytatywną.
W ramach działalności duszpasterskiej zorganizował i prowadzi wiele wspólnot parafialnych m. in.: Siostry różańcowe, Krąg Biblijny, Stół Słowa Bożego, Adoratorzy Krzyża Świętego.
W nurcie działań społecznych i charytatywnych wymienić należy: Giełdę Pracy, Wspólnotę Nadziei, Ewangeliczne Stowarzyszenie Osób Świeckich.
Od 2004 r. jest Diecezjalnym Duszpasterzem ludzi pracy. W parafii kierowanej przez ks. Iłczyka codziennie wydawanych jest żywność da 50-60 ubogich osób, w okresie Bożego Narodzenie organizowana jest wigilia dla ok. 250 osób, rozdawanych jest ok. 400 paczek świątecznych. Należy wspomnieć o prężnie działających w parafii grupach takich jak: Józefowe Kwiatki, Zespół Teatralny „Pod Górnym Kościołem” czy chór parafialny i Zespół Młodych KANA.
W uznaniu za zasługi ks. Jan Iłczyk został w roku 2007 przez Ojca Świętego wyniesiony do godności prałata.

Ireneusz Janik

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Elementów Budowlanych FABET S.A. Rodowity kielczanin, absolwent V LO w Kielcach oraz Politechniki Świętokrzyskiej. W Zakładach Elementów Budowlanych zatrudniony od 1987 roku, przeszedł kolejne szczeble kariery zawodowej. PEB FABET jest pod jego zarządem dobrze prosperującym, rozwijającym się przedsiębiorstwem, czego dowodem jest wiele nagród i wyróżnień, które zakład otrzymał m. in. Złota Firma Regionu Świętokrzyskiego” 1998 i 2000, Nagroda Gospodarcza „Skrzydła” w latach 2006, 2009 i 2011, „Gazela Biznesu” 2007 i 2009, Laur Świętokrzyski w 2009 i wiele innych. W 1994 r. Polski Komitet Normalizacyjny powołał Ireneusza Janika do  prac w Komitecie Technicznym 195, zajmującym się opracowywaniem norm dla budownictwa. W 2005 za osiągnięcia zawodowe i działalność społeczną  został odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Pan Ireneusz Janik jest członkiem Izby Inżynierów Budownictwa oraz wiceprezesem Stowarzyszenia Producentów Betonów. W 2015 r. został odznaczony Honorową odznaką „Zasłużony dla Rozwoju Gospodarki RP” przyznawaną przez Ministra Gospodarki.
Jest prezesem Stowarzyszenia Forum Pracodawców w Kielcach, skupiającego przedsiębiorców. Organizacja angażuje się w działania na rzecz rozwoju gospodarczego, doradztwa biznesowego, innowacji  i współpracy zagranicznej.
 

Krzysztof Kutnowski

Długoletni prezes ŚKA RAJ (od 2002 r.), aktywny członek KA Raj od 26 lat. Jest osobą niezwykle wrażliwą na drugiego człowieka, aktywnie wprowadza w życie motto klubu „Ludzie pomagający ludziom”.

W 2003 r. powołał i do dzisiaj prowadzi świetlicę środowiskową dla dzieci i młodzieży z osiedla Czarnów. Z inicjatywy pana Kutnowskiego każdego roku Zarząd i członkowie Klubu organizują w Parku Miejskim w Kielcach  rodzinne profilaktyczne festyny (Dzień Dziecka). Doceniając pracę i zaangażowanie Prezesa oraz Klubu w 2006 r. Wojewoda Świętokrzyski nagrodził ich  statuetką „Czyste Serce”.

Pan Kunowski jest pomysłodawcą prowadzonych w szkołach prelekcji na temat działania alkoholu i środków psychoaktywnych. Nawiązał on również trwałą współpracę z Kieleckim Bankiem Żywności i co roku wydaje poprzez Klub kilka ton żywności osobom potrzebującym.

Andrzej Piskulak

Nominowany za całokształt dorobku. Jest członkiem Związku Literatów Polskich, w latach 2009- 2016 pełnił funkcję sekretarza. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.  W 2016 r. obchodził 35- lecie pracy twórczej, literackiej oraz  30- lecia pracy dziennikarskiej. Obecnie właściciel firmy – Agencji Usług Dziennikarskich Apis–Press. Zatrudniony w Katolickiej Agencji Informacyjnej na stanowisku korespondenta z regionu świętokrzyskiego. A. Piskulak jako  dziennikarz, pisarz i redaktor prasy jest zasłużony dla regionu świętokrzyskiego. Był inspiratorem, pomysłodawcą i redaktorem naczelnym wielu tutejszych wydawnictw: Gazety Staropolskiej, Kuriera Masłowskiego, Widomości Chęcińskich, Świętokrzyskiego Magazynu Kulturalno- Artystycznego DEDAL.

Laureat licznych nagród i odznaczeń również państwowych, w tym 1989 - Brązowy Krzyż Zasługi, 2013- Złoty Krzyż Zasługi za wkład w rozwój literatury polskiej, 2010 – Nagroda Prezydenta Miasta Kielce za działalność artystyczną i upowszechnianie kultury.

Autor kilkunastu książek (tomiki poezji), esejów.

S. Nazarena Scopelliti

Rodowita Sycylijka,  przełożona Domu Zgromadzenia Sióstr Kolegium Świętej Rodziny w Kielcach, dyrektorka Katolickiego Przedszkola im. Kardynała Pietro Marcellino Corradiniego. Siostra przyjechała do Polski na zaproszenie kieleckiego biskupa Stanisława Szymeckiego.
W Kielcach jest już od blisko 20 lat. Od chwili przyjazdu do naszego miasta bardzo szybko rozpoczęła pracę z dziećmi, rodzinami i ludźmi wykluczonymi ze środowiska. Szybko też zorganizowała pierwsze w Kielcach prywatne przedszkole katolickie. Uważa, że największą inwestycją jest dziecko. Przedszkole, którym kieruje wychowuje dzieci w poszanowaniu tradycji i tożsamości narodowej oraz szacunku do drugiego człowieka. 

Szczególnym rodzajem posługi s. Nazareny jest praca w areszcie śledczym na Piaskach. Dotyczy ludzi, którzy, jak sama mówi w jednym z wywiadów „w którymś momencie życia się zagubili, nie potrafią kochać, bo sami nie byli kochani”. Siostra lubi mówić po polsku. Podoba się jej polska literatura, lubi Sienkiewicza, czytała „Quo vadis”. Ceni polską historię. Tłumaczyła z polskiego na włoski „Poezję oświęcimską”. Gdy obchodzone są święta narodowe, jako pierwsza na ulicy wywiesza biało-czerwoną flagę.
Miłość do drugiego człowieka, skromność, pracowitość, pomoc ludziom potrzebującymi wsparcia duchowego, szczególna troska o wychowanie dzieci i kondycję kieleckiej rodziny stanowią bezceny dar dla naszego środowiska.
 

Dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki

Doktor nauk humanistycznych, w latach 90-tych nauczyciel akademicki, od 2001 r. pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej (obecnie: Oddziałowego Biura Badań Historycznych) IPN w Krakowie (Delegatura w Kielcach). Specjalizuje się w historii oporu społecznego po 1945 r. Autor fundamentalnej pracy o podziemiu niepodległościowym na Kielecczyźnie po 1945 r.: „Podziemie poakowskie na Kielecczyźnie w latach 1945-1948” (Kraków 2002); współautor „Atlasu polskiego podziemia niepodległościowego w Polsce 1944-1956” - część opracowania dotycząca województwa kieleckiego 1944-1956 (Warszawa-Lublin 2007) oraz kilkudziesięciu publikacji naukowych (w tym studiów w dwutomowym wydawnictwie „Wokół pogromu kieleckiego” (Warszawa 2006, 2008). Współautor dziejów „Regionu Świętokrzyskiego NSZZ >Solidarności< 1980-1989” wydanych przez Instytut Pamięci Narodowej w ramach 7-tomowej syntezy historii „Solidarności” (Warszawa 2010), zbioru relacji „Przeciw komunie". Relacje działaczy Regionu Świętokrzyskiego NSZZ >Solidarność< i innych organizacji opozycyjnych (1980-1989)” (Kielce-Kraków 2014), „Federacji Młodzieży Walczącej 1984-1990” (Warszawa 2015).

Autor kilkudziesięciu publikacji popularnonaukowych (w tym broszur) dot. najnowszej historii obszaru między Wisłą a Pilicą (szczególnie regionu świętokrzyskiego). Autor wielu publikacji w „Kuryerze Kieleckim” (dodatku do „Echa Dnia”).  Uczestnik kilkudziesięciu konferencji naukowych, edukacyjnych oraz paneli popularyzujących wydarzenia i postaci regionu, we współpracy m.in. z Muzeum Narodowym w Kielcach, Muzeum Historii Kielc, Archiwum Państwowym w Kielcach oraz innymi lokalnymi instytucjami woj. świętokrzyskiego. Przeprowadził dziesiątki wykładów otwartych, prelekcji i dyskusji w kilkudziesięciu miejscowościach w woj. świętokrzyskim. Współpracował przy opracowaniu scenariuszy oraz brał udział w kilku filmach dokumentalnych, m.in. o rozbiciu więzienia w Kielcach w sierpniu 1945 r., pogromie Żydów w Kielcach 4 lipca 1946 r. W latach 2001-2016 sporządził kilkanaście opinii dla Kancelarii Prezydenta RP, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie, Sądu Okręgowego w Kielcach, Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Zapraszany do regionalnych stacji telewizyjnych i rozgłośni radiowych (komentarze, opinie, wywiady, cykle).
W 2010 r. uhonorowany Medalem „Pro Memoria”, w 2015 r. Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.

Klub Sportowy VIVE-TAURON Kielce - Nagroda Specjalna

Klub Sportowy Vive-Tauron Kielce to marka rozpoznawalna w całej Europie a nawet świecie. W swojej ponad pięćdziesięcioletniej historii szczypiorniści dostarczyli kibicom i fanom ogromną ilość emocji. Przełomowym momentem dla klubu było poprowadzenie go przez Prezesa Bertusa Servaas’a. Jego zaangażowanie sprawiło, że każdego roku do drużyny dołączali coraz lepsi zawodnicy. Kolejnym przełomem było zatrudnienie jako trenera Bogdana Wenty. Współpraca taka zaowocowała wieloma sukcesami Klubu Vive-Tauron. M.in. brązowym medalem Ligi Mistrzów w 2013 r. i 2015 r. oraz sukcesem największym: wywalczeniem złotego medalu Ligi Mistrzów w roku 2016. Nie można przemilczeć innych osiągnięć zespołu: 13 tytułów Mistrza Polski czy zdobycia 13 Pucharów Polski.
 

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności Raport dostępności