Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Sylwetki laureatów Nagród Kielc za 2018 rok

Michał Bednarski

Zawodnik sportowych walk rycerskich, członek kadry narodowej Polski, drużynowy mistrz świata i dwukrotny drużynowy wicemistrz świata oraz brązowy medalista Mistrzostw Polski. Popularyzator tradycji oręża polskiego, zaangażowany w edukację historyczną poprzez działalność w Klubie Historycznym „HIRD”, organizator a także uczestnik pokazów i rekonstrukcji historycznych promujących nasz region.
Zainteresowania historyczne Pana Michała zbliżyły go w 2005 roku do środowisk związanych z rekonstrukcją historyczną. I tak rozpoczęła się jego przygoda z historią, w szczególności w pierwszym okresie z tematyką wojów średniowiecznych oraz wikingów, a w okresie późniejszym z problematyką rycerską. W 2011 roku wziął udział w I Zimowym Turnieju Walk Rycerskich zajmując 3 miejsce. Tym sukcesem rozpoczął swoją karierę w sportowych walkach rycerskich. Poza aktywnością sportową prowadzi również działalność edukacyjną i trenerską z młodzieżą.

Alicja Fojcik

W czasie wojny zaangażowana w działalność Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Więźniarka obozów  koncentracyjnych w  Ravensbruck, Buchenwaldzie i Bergen Belsen. Członkini m.in. Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej, Byłych Więźniów Politycznych. Niestrudzony świadek historii i propagatorka wiedzy o II wojnie światowej. Aktywnie współpracuje z kieleckim Ośrodkiem Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, przekazując pamiątki wykorzystywane w organizowanych ekspozycjach.
Pani Alicja jest rodowitą kielczanką. Od początku okupacji z całą rodziną zaangażowana była w działalność konspiracyjną. Niejednokrotnie przenosiła dokumenty i meldunki wojskowe. W wieku 14 lat została wraz z mamą, siostrą i bratem aresztowana przez Gestapo. Wywieziona została do obozu w Ravenbrück. Była zmuszana do pracy w fabryce amunicji, przeszła marsze śmierci, a wyzwolenia doczekała w obozie Bergen Belsen. Pani Alicja nadal uczestniczy w życiu organizacji kombatanckich. Jest odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową Związku Inwalidów Wojennych oraz Krzyżem Oświęcimskim.

Aleksandra Klusek – Gębska

Nauczyciel, wychowawca świetlicy szkolnej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach. Organizuje i prowadzi amatorskie teatry dziecięce i młodzieżowe działające na terenie naszego miasta w Zespole Szkól Katolickich, Szkołach Podstawowych Nr 32 i 39, Zespole Państwowych Szkół Muzycznych oraz w Parafii św. Józefa Robotnika i świętej Jadwigi Królowej. Pisze scenariusze i reżyseruje przedstawienia, w których nawiązuje do historii, legend, tradycji, a także ważnych problemów społecznych.
Pani Aleksandra jest z wykształcenia chemikiem oraz nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej. Obdarzona talentem pisarskim i poetyckim poprzez swoją twórczość przekazuje takie wartości, jak: pielęgnowanie tradycji, kultury i historii, kształtowanie postaw społecznych. Pani Aleksandra będąc inicjatorką licznych wydarzeń kulturalnych uaktywnia różne środowiska twórcze, współpracując z muzykami, aktorami, tancerzami, animatorami kultury z terenu regionu i Polski. Poza działalnością na niwie kultury udziela się w organizacjach pozarządowych realizując szeroki wachlarz zadań ze sfery pożytku publicznego.

Ks. Jan Oleszko

Rektor Klasztoru Pallotynów na Karczówce. Inicjator prac renowatorskich i rewitalizacyjnych w Klasztorze, na które pozyskał fundusze zewnętrzne. Działacz charytatywny, współorganizator biegów sportowych dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Wspiera dziewczęta trenujące piłkę ręczną w Stowarzyszeniu Korona Handball oraz chłopców z grup młodzieżowych Stowarzyszenia VIVE. Działalność Księdza Rektora łączy pokolenia i wszystkich ludzi bez względu na ich pochodzenie, wykształcenie czy światopogląd. Nieceniony znawca oraz przewodnik po Ziemi Świętej.
Ksiądz Jan Oleszko to człowiek instytucja, dla którego nie ma rzeczy niewykonalnych. To właśnie dzięki jego determinacji, klasztor na Karczówce stał się miejscem spotkań, rekolekcji, wypoczynku, terapii, promocji kultury i sztuki, duchowym sercem miasta. Jednak – jak czytamy w uzasadnieniu wniosku do nagrody – najważniejsze dzieje się w środku. Dosłownie i w przenośni. Rektor Karczówki zawsze jest dla każdego kto tego potrzebuje, niezależnie od tego, jaką ma historię i na jakim etapie życia się znajduje.

Ewa Parkita

Pedagog, muzyk, wicedyrektor Instytutu Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Brała udział w przygotowaniu i wystawieniu spektaklu „Wódz”, a także wielu koncertów rocznicowych. Członek Chóru Duszpasterstwa Środowisk Twórczych. Angażuje się w działalność charytatywną, organizując koncerty w szpitalach i ośrodkach rehabilitacyjnych oraz prowadząc warsztaty muzyczne dla dzieci, młodzieży, studentów i nauczycieli. Autorka ponad 80 publikacji naukowych.
Pani Ewa wielokrotnie brała udział w wydarzeniach artystycznych, propagujących muzykę sakralną.
W czasie pontyfikatu Jana Pawła II trzykrotnie uczestniczyła w koncertach dla Ojca Świętego w Watykanie. Wraz z chórem występowała w koncertach kolęd i pieśni polskich dla Polonii w Paryżu, Wilnie, Mediolanie, Wiedniu i wielu innych europejskich miastach. Obok pracy dydaktycznej prowadzi działalność publiczną, organizacyjną i naukowo-artystyczną, wykraczającą poza zakres jej zawodowych obowiązków. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

Włodzimierz Pawlik

Pianista i kompozytor jazzowy, jedyny polski laureat międzynarodowej nagrody Grammy w kategorii jazz  za płytę „Night in Calisia”. Zdobywca wielu polskich prestiżowych nagród w tym: Fryderyka, Nagrody TVP Kultura, Koryfeusza Muzyki Polskiej. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Autor muzyki do filmów „Rewers”, „Wrony”, „Pora umierać” oraz uczestnik i gwiazda wielu renomowanych festiwali jazzowych na całym świecie. Prowadzi aktywną działalność pedagogiczną w kraju i za granicą.
Jest absolwentem klasy fortepianu w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Ukończył też studia na wydziale jazzowym Hochschule für Musik w Hamburgu. W jego dorobku znajduje się 30 autorskich płyt, szereg dzieł muzyki filmowej, kompozycji orkiestrowych, utwory wokalne. Pracuje jako wykładowca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Współpracuje również z uczelniami zagranicznymi, m.in. Western Michigan University czy królewskim Konserwatorium Muzycznym w Brukseli.

Wojciech Rokita

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista położnictwa i ginekologii, współtwórca i kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Świetny organizator. Nauczyciel akademicki, kierownik Zakładu Profilaktyki w Ginekologii i Położnictwie na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Autor wielu prac naukowych. Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.
W klinice, którą kieruje wdrożył system opieki prenatalnej, który trwale zmniejszył wskaźniki umieralności okołoporodowej noworodków. Dzięki temu woj. Świętokrzyskie z ostatniego miejsca w Polsce w statystyce umieralności noworodków w ostatnich 3 latach uplasowało się dwukrotnie na II i III miejscu. Wyniki te są porównywalne z wiodącymi krajami Europy. Pan Wojciech Rokita swoją nagrodę przekazuje na cele realizowane przez Fundację „Kochaj mnie po prostu”.

Stanisław Rupniewski

Przedsiębiorca w branży BHP, ochrony przeciwpożarowej i systemów bezpieczeństwa, Prezes zarządu przedsiębiorstwa „SUPON” sp. z o.o. Przez 16 lat Radny Rady Miasta Kielce w tym przez cztery lata będąc jej przewodniczącym. Autor nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań technicznych oraz nowych technologii w ochronie przeciwpożarowej w Polsce i Europie. Z jego inicjatywy reaktywowano Forum Gospodarcze Województwa Świętokrzyskiego. Zaangażowany w działalność na rzecz niepełnosprawnych, chorych i potrzebujących.
Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej, od 40 lat zawodowo związany z miastem i regionem. Aktywnie współpracuje z urzędami pracy, tworząc stanowiska dla absolwentów, przyjmując stażystów i praktykantów. Za te działania otrzymał dyplom Kreator Miejsc Pracy. Wyróżniony również tytułem „Pracodawca przyjazny rodzinie” za stosowanie elastycznych i sprzyjających rodzinom form zatrudnienia. Przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych nagrodzony tytułem „Lodołamacz” w kategorii „Otwarty Rynek Pracy’. Stanisław Rupniewski swoją nagrodę przekazuje na fundację „VIVE serce dzieciom”.

Jarosław Skulski

Kierownik Działu Edukacji Filmowej i Działalności Kinowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach. Animator działalności kina studyjnego „Fenomen”, które dzięki jego pracy zostało włączone do Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych. Członek Rady Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych. Pomysłodawca „Świętokrzyskich Spotkań Filmowych”, Przeglądu „Historia w filmie”, a także trzech edycji ogólnopolskiej „Akademii Filmu Polskiego”. Swoje działania kieruje do wszystkich grup wiekowych.

W ub. roku Pan Jarosław, jako jedyny Polak, wziął udział w laboratorium filmowym w Bolonii, zorganizowanym przez sieć Europa Cinemas, gdzie prezentował dokonania kina „Fenomen’. Do stałych projektów, realizowanych od lat w kinie „Fenomen” należą przeglądy „Widnokrąg Dobrego Kina”, „Świętokrzyskie Lato Filmowe”, „Kino na leżakach”, „Europejski Dzień Kina Artystycznego”, a także pokazy filmów niemych z muzyką na żywo, pokazy przedpremierowe, pokazy specjalne. Ponadto kino od lat prowadzi Dyskusyjny Klub Filmowy „Fenomen”.
 

Arkadiusz Szostak

Reżyser, animator i menadżer kultury, autor i szef produkcji koncertów i widowisk artystycznych, zastępca komendanta Chorągwi Kieleckiej ZHP, dyrektor artystyczny Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej. Stulecie odzyskania Niepodległości stało się pretekstem do stworzenia w ubiegłym roku cyklu niezwykłych koncertów zatytułowanych  „100 na 100: Pod Lilii Znakiem”, które obejrzała blisko 15 000 publiczność na terenie całego kraju.
Z wykształcenia dziennikarz i politolog, w latach 2001-2012 właściciel agencji artystycznej. W swojej karierze zawodowej związany był z Kieleckim Centrum Kultury, Radiem Eska, Radiem Tak, Domem Kultury „Zameczek”. Obecnie zatrudniony w ZHP Chorągwi Kieleckiej jako pracownik socjalny i specjalista ds. pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Odznaczony medalem „Zasłużony dla kultury polskiej’.

Nagroda Specjalna - Letni Klub Śniadaniowy

Nieformalna trzyosobowa grupa działająca na rzecz integracji społeczności lokalnej, aktywizacji mieszkańców i ożywienia przestrzeni publicznej. Działalność Klubu rozpoczęła się trzy lata temu od organizowania „Śniadań na trawie” w kieleckim Parku Miejskim. Kolejne świetne inicjatywy to „Międzypokoleniowa Potańcówka” na Rynku czy „Wakacje z Letnim Klubem Śniadaniowym”, skierowane do różnych grup wiekowych oraz społeczności sąsiedzkich. Na początku września 2017 roku Klub zorganizował huczne dwudniowe „Pożegnanie Dworca PKS”.
Klub śniadaniowy tworzą: Marta Lis, Kasia Kędzierska oraz Magda Śledź. Aby ich działania mogły mieć charakter systemowy zgłosiły do programu grantowego Lechstarter projekt „Wakacje z Letnim Klubem Śniadaniowym”. Projekt uzyskał dofinasowanie i był jednym z kilku w całym kraju, który został wyróżniony. Projekt miał na celu zaktywizowanie mieszkańców Kielc, integrację społeczności lokalnych oraz ożywienie przestrzeni publicznej.

Nagroda Specjalna - Studio Tańca i Stylu „Rewanż

W bieżącym roku Studio obchodzi 25 - lecie pracy artystycznej. W ramach studio działają dziecięce i młodzieżowe grupy taneczne, odnoszące sukcesy na arenie międzynarodowej. Łącznie zdobyli już 16 złotych medali mistrzostw świata w różnych kategoriach tanecznych. Zespoły uczestniczą również w produkcjach scenicznych i telewizyjnych, reprezentują Kielce na ogólnopolskich i międzynarodowych wydarzeniach, promując nasze miasta i region.
Z wydarzeń, w których zespoły taneczne Rewanżu zapewniały oprawę taneczną można wymienić m.in.: galę finałową Miss Polonia i Miss Ziemi Świętokrzyskiej, „Złota Setka”, „Skrzydła”, plebiscyty: „Lekarz Roku”, „Belfer Roku”, „Kobieta przedsiębiorcza”. Ponadto podczas imprez: Świętokrzyska Nagroda Jakości, charytatywny koncert „Razem możemy więcej” oraz mecze Vive Kielce.

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności