Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Film Nadzieje Kielc 1

 

Film Nadzieje 2

Sylwetki laureatów Nagród Kielc za 2019 rok

Ksiądz Krzysztof Banasik

Ksiądz Krzysztof Banasik w latach 2001 – 2006 pracował jako wikariusz w parafiach kieleckich oraz jako prefekt Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej. Od 2006 roku jest zastępcą dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej, gdzie koordynuje m. in. kolonie charytatywne, wolontariat, pomoc bezdomnym, placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, pomoc żywnościową dla najuboższych oraz projekty z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej. Mocno zaangażował się również w powstanie Hospicjum Stacjonarnego św. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach. Od 2004 roku społecznie pełni funkcję duszpasterza sportowców oraz sprawuje opiekę duchową nad zawodnikami PGE VIVE Kielce i Korony Kielce. Sam z powodzeniem uprawia piłkę nożną. Zdobywał wiele medali Mistrzostw Polski Księży w halowej piłce nożnej oraz uzyskał kilka tytułów najlepszej drużyny wśród duchownych w Europie. Ksiądz Banasik społecznie pełni kilka funkcji w różnych stowarzyszeniach i instytucjach. Jest m. in. członkiem zarządu Towarzystwa Pomocy im. św. Brata  Alberta – Koło Kieleckie.

Ewelina Gronowska

Ewelina Gronowska chętnie angażuje się w przedsięwzięcia pozateatralne – współpracuje z pedagogami kieleckich szkół biorąc udział w warsztatach i pokazach aktorskich, wspiera kampanie społeczne (np. kampanię „Uwaga! Oszust!” organizowaną przez Polskie Radio Kielce oraz Wojewódzką Komendę Policji w Kielcach) i akcje charytatywne. Jest pomysłodawczynią odbywających się w teatrze koncertów filantropijnych połączoną ze zbiórką funduszy dla osób potrzebujących (po raz pierwszy w 2017 roku wraz z Fundacją im. Darii Trafankowskiej na rzecz chorej córki aktora - Andrzeja Cempury; ostatnio zaś aktywnie wspierała współorganizowany przez Fundację „Kochaj mnie po prostu”, Radio eM i TVP Kielce koncert na rzecz chorych dzieci).

 

Obecnie Ewelina Gronowska bierze udział w próbach do spektaklu „Scharzcharakterki”. Do współpracy zaprosił ją po raz kolejny ceniony reżyser Remigiusz Brzyk, zdobywca wielu nagród, m. in. Lauru Konrada.

Tomasz Irski

Tomasz Irski - „głos” osób głuchych w kraju i za granicą, dzięki któremu miasto Kielce zaistniało w środowisku osób głuchych z takich krajów jak, między innymi: USA, Włochy, Republika Południowej Afryki, Austria, Tajlandia, Macedonia, Chorwacja. Dwukrotnie organizował międzynarodowe spotkania artystyczne we włoskim Trydencie dla środowiska osób z dysfunkcją słuchu. Jego starania docenił zarząd Ente Nazionale Sordi Trento, wręczając mu podziękowania za upowszechnianie kultury wśród osób głuchych na całym świecie. Jest twórcą Teatru Plastycznego SEN, działającego od pięciu lat w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, który zrzesza osoby głuche. Jest reżyserem, scenarzystą i scenografem widowisk kierowanych nie tylko do osób niesłyszących. Teatr Irskiego zajmuje się nie tylko działalnością artystyczną, ale przede wszystkim kulturotwórczą. Za swoją działalność został wyróżniony między innymi: Świętokrzyską Nagrodą Kultury (2010, 2016 rok); stypendium rocznym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2016). 

Cezary Jastrzębski

Doktor Cezary Jastrzębski jest znawcą i piewcą ziemi świętokrzyskiej oraz lokalnym patriotą. Przyznaje, że nie wyobraża sobie, że mógłby mieszkać w innej części Polski. Dodaje jednak, że on postrzega nasz region w szerszych granicach, które wyznaczają widły Wisły i Pilicy. Co tydzień w niedzielę gości na antenie Polskiego Radia Kielce, w programie „Moc Historii”, w którym wędruje w czasie i przestrzeni, opowiadając o zakątkach ziemi świętokrzyskiej. Jest też czynnym przewodnikiem świętokrzyskim oraz członkiem komisji egzaminacyjnej działającej przy PTTK oddział Kielce. Jest autorem kilkunastu książek z dziedziny geografii historycznej regionu świętokrzyskiego.

Anna Łakomiec

Anna Łakomiec to społecznik. Od 2000 roku jest prezesem Rodziny Katyńskiej, pod jej rządami koło przekształciło się w Stowarzyszenie „Kielecka Rodzina Katyńska”. W swojej działalności kładzie nacisk na stałe przekazywanie ogółowi społeczeństwa, a zwłaszcza młodzieży, prawdy katyńskiej. Prowadzi prelekcje dla uczniów wszystkich typów szkół. Od wielu lat Stowarzyszenie współorganizuje uroczystości przypominające daty i zdarzenia związane ze zbrodnią katyńską. W ramach ogólnopolskiej akcji sadzenia Dębów Pamięci na „Katyń…ocalić od zapomnienia” na terenie Kadzielni na Skwerze Pamięci Ofiar Katynia. Na Cmentarzu Partyzanckim w Kielcach rozbudowano Pomnik Katyński, gdzie na tablicach upamiętniono ponad 400 ofiar katyńskich związanych z naszym regionem. Anna Łakomiec otrzymała m.in. Medal „pro Memoriał”, „Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości”.

Janina Łucak

Janina Łucak to osoba niezwykle zaangażowana m.in. w życie seniorów w naszym mieście. W 2015 roku założyła i została prezesem Kieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Ponad Czasem”. Jest to funkcja społeczna. Uniwersytet Trzeciego Wieku „Ponad Czasem” kierowany przez Panią Janinę może poszczycić się bardzo dużą ilością słuchaczy. Obecnie skupia on już 550 osób i ciągle przybywa chętnych do uczestniczenia w zajęciach. Ponadto Pani Janina od trzech lat prowadzi Grupę Wokalną „Cantare” i sama w niej śpiewa. Z wielu innych osiągnięć w działalności społecznej Pani Janiny należy wymienić między innymi: w styczniu 2018 r. została powołana w skład Wojewódzkiej Społecznej Rady Seniorów. Była inicjatorką przystąpienia miasta Kielce do programu „Miasto Przyjazne Seniorom” i wydania lokalnej edycji Ogólnopolskiej Karty Seniora dla wszystkich seniorów z Kielc.
W grudniu 2019 roku w konkursie zorganizowanym przez Fundację PEStka w ramach projektu „Senior kielecki – świadomy i odpowiedzialny” 7 osobowa kapituła przyznała Janinie Łucak tytuł Kieleckiej Seniorki Roku – edycja 2019.

Piotr Restecki

Piotr Restecki pochodzący ze świętokrzyskiego to charyzmatyczny mistrz gitary. Odważny i bezkompromisowy artysta, który w swojej twórczości nie boi się eksperymentów, poszukiwania nieodkrytych gitarowych brzmień i łączenia nurtów muzycznych z różnych stron świata. Bogaty dorobek fonograficzny artysty (4 autorskie płyty ) oraz liczne koncerty zagrane tylko w Polsce, ale i w Europie czy Chinach. Piotr Restecki jest laureatem ogólnopolskich i międzynarodowych festiwali gitarowych, a także jurorem największych międzynarodowych festiwali muzyki instrumentalnej. Łączy instrumentalną wirtuozerię, estetykę melodii, kompozytorskie ucho oraz odwagę muzycznego eksperymentowania.

Maksym Rzemiński

Maksym Rzemiński – wybitny pianista i reprezentant Polski w piłkę nożną z drużyną Artystów Polskich. Uzyskany dochód przeznacza na cele charytatywne. W tym roku dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu Maksyma Rzemińskiego i jego przyjaciół z drużyny, Reprezentacja Artystów Polskich wygrała w plebiscycie Gwiazdy Dobroczynności w kategorii Pomoc Charytatywna. Wspiera społecznie osoby potrzebujące występując charytatywnie na takich imprezach, jak: Gala „For Haiti” wraz z Anną Marią Jopek, gdzie zebrano około 500 tysięcy złotych na odbudowę szkół na Haiti. W 2017 roku Maksym Rzemiński został wyróżniony przez Ministra Kultury odznaczeniem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. W 2019 roku był laureatem I nagrody w plebiscycie „Człowiek roku” w kategorii kultura. W 2019 roku otrzymał nagrodę I stopnia przyznaną przez Miasto Kielce za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2018 rok.

Janusz Wiśniewski

Janusz Wiśniewski przez 53 lata pracował w zawodzie lekarza. W 1969 roku uzyskał specjalizację z chorób płuc, a w 1978 roku z otolaryngologii. Pracował między innymi w szpitalu w Dobromyślu, w Wojewódzkim Specjalistycznym ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Poliklinice MSW w Kielcach. Choć z zawodu jest lekarzem, to z zamiłowania jest śpiewakiem operowym – tenorem i artystą malarzem. Jako lekarz był znakomitym specjalistą, udzielał się społecznie pisząc artykuły na łamach gazety Echo Dnia na temat palenia papierosów i chorób płuc. Społecznie również udzielał się w szkołach, w których wygłaszał dla uczniów prelekcje oraz organizował pogadanki na temat „Zapobieganie gruźlicy” i „Szkodliwość palenia”. Jego zainteresowania pozazawodowe związane ze sztuką to: teatr, śpiew i malarstwo. Podczas pobytu w Krakowie występował w sztukach muzycznych. Był zaangażowany do studenckiego Zespołu Teatralnego przy M.D.K. „Pod Baranami”. Jego kolejną pasją jest malarstwo, w którym realizuje się do dziś – malując pejzaże, kwiaty, portrety. Pan Janusz Wiśniewski należy do Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych oraz Stowarzyszenia Artystów Plastyków Świętokrzyskich.

Anna Zielińska-Brudek

Anna Zielińska – Brudek wykonywała przez trzy lata zawód pedagoga, siedem lat była dziennikarką, a także przez ponad 26 lat policjantką. Wydała cztery tomy poezji. Współredaktorka książek: „Duszpasterstwo Policyjne” oraz „Policjanci wczoraj i dziś”. Ponadto publikowała ważne społecznie reportaże dotyczące ludzkich problemów. Wiele z nich pomogło w rozwiązywaniu życiowych dramatów. Anna Zielińska-Brudek angażuje się także w działalność animatorską. Wspomaga organizacyjnie prezentacje świętokrzyskich literatów na spotkaniach podczas Warszawskiej Jesieni Poezji. Na wniosek Komisji Kwalifikacyjnej Prezydium Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich na swym posiedzeniu postanowiło w dniu 8 grudnia 2015 roku przyjąć Annę Zielińską – Brudek w poczet Członków Literatów Polskich.

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności