Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Sandviken – Szwecja

Sandviken liczy 36 800 mieszkańców. Miasto zostało założone w 1862 r. przez konsula o nazwisku Göran Fredrik Göransson, który nad piaszczystą zatoką na północnym wybrzeżu Storsjön (Duże Jezioro) wybudował hutę. Cztery lata wcześniej, jako pierwszy na świecie rozpoczął wdrażanie metalurgicznego procesu Bessemer'a na skalę przemysłową. Stal z Högbo Bruk (tuż na północy Sandviken) dała firmie doskonałą pozycję na rynku, a Sandviken zaistniało na mapie Świata. Wraz z rozwojem firmy rozrastało się miasto. Obecnie międzynarodowy koncern Sandvik Group zatrudnia 38 tysięcy ludzi w 130 krajach, a główna siedziba znajduje się w Sandviken. Zakład pozostaje tutaj od lat największym pracodawcą. Obok przemysłu metalowego w Sandviken rozwija się turystyka, głównie dzięki doskonałym warunkom do żeglowania, pływania i łowienia ryb oraz licznym zabytkowym dworkom.

 

Współpraca pomiędzy miastem Kielce a Sandviken nie jest podparta umową o partnerstwie miast.

 

Mer Stefan Hedin
Powierzchnia 15,46 km²
Położenie  60° 37' N 16° 47' E
Liczba mieszkańców 22 574
Gęstość zaludnienia 1 460 os./km²

ADRES Urzędu Miasta Sandviken
Stadshuset, Odengatan 37
811 80 Sandviken

Kontakt:
Tel: 026-24 00 00
Fax: 026-27 39 80
E-mail:
WWW: http://www.sandviken.se

Urząd Miasta w Kielcach wspólnie z Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr 16 i Kieleckim Stowarzyszeniem Sportowym był organizatorem Międzynarodowego Turnieju Piłki Ręcznej Juniorek Młodszych i Młodziczek w ramach projektu "Ręka w rękę z piłką ręczną" finansowanego ze środków Unii Europejskiej. W turnieju rywalizowały będą drużyny z Kielc oraz z miast partnerskich: Winnica z Ukrainy, Budapeszt-Czepel z Węgier i Sandviken ze Szwecji. Zawody rozgrywane były w dniach 24 - 26 października 2008 r. w hali sportowej przy ul. Bocznej w Kielcach. Wstęp wolny.
Projekt „Ręka w rękę z piłką ręczną” realizowany przy finansowym wsparciu ze strony Unii Europejskiej jest odpowiedzią na potrzebę przybliżenia młodzieży idei europejskich oraz ukazania sportu amatorskiego i zawodowego, jako sposobu na życie i karierę zawodową.
Uczestniczki projektu nie tylko rozegrały turniej piłki ręcznej, ale również wzięły udział w spotkaniach i dyskusjach z władzami Kielc i wybitnymi przedstawicielami środowiska sportowego związanymi z piłką ręczną. Spotkania posłużyły przybliżeniu uczestnikom podstawowych idei integracji zawartych w "Białej Księdze Unii Europejskiej na temat sportu" oraz stworzą okazję do lepszego poznania różnorodności kulturowej UE.
Projekt został przygotowany wspólnie przez: Urząd Miasta w Kielcach, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16, Kieleckie Stowarzyszenie Sportowe, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach oraz dwa największe kluby piłki ręcznej VIVE Kielce i KSS Kielce.

Udział seniorów z Sandviken w Jesiennym Uniwersytecie Trzeciego Wieku

Projekt pod nazwą Jesienny Uniwersytet Trzeciego Wieku był realizowany w Kielcach w dniach 15-25 października. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był Urząd Miasta Kielce, przy współpracy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego od wielu lat w naszym mieście. Przedsięwzięcie uzyskało wsparcie finansowe unijnego programu "Town Twinning", skierowanego do europejskich miast partnerskich. W ramach Jesiennego Uniwersytetu odbyło się spotkanie grup seniorów z miast partnerskich Kielc: z Budapesztu Csepel z Węgier, z Gotha z Niemiec, Orange z Francji, Sandviken ze Szwecji i Winnicy z Ukrainy.

W bardzo bogatym programie, uczestnikom z zagranicy, towarzyszyła grupa słuchaczy kieleckiej uczelni dla seniorów. Odbył się szereg spotkań i imprez integracyjnych w miejscu zakwaterowania uczestników, w Ośrodku Wypoczynkowym "Wierna" w Bocheńcu. Jednym z punktów programu było przeprowadzenie przez zaproszone grupy prezentacji na temat ich działalności i kultury narodowej. Uczestnicy wzięli również udział w uroczystej sesji Rady Miejskiej i spotkaniu z władzami Kielc. Mieli okazję zapoznać się z sytuacją kieleckich seniorów, odwiedzając m.in. Domy Pomocy Społecznej czy spotykając się z Kręgiem Seniorów Instruktorów ZHP w Domu Harcerza w Białogonie. Zaplanowano kilka wycieczek po Kielcach i całym regionie, zwiedzanie Muzeum Narodowego czy Skansenu w Tokarni. Ciekawie zapowiada się wycieczka do Sandomierza, z udziałem uczestniczących w tym czasie w Weekendzie Partnerstwa zwierzchników władz miast partnerskich Kielc.
„Jesienny Uniwersytet Trzeciego Wieku” to przede wszystkim forum wymiany doświadczeń seniorów z poszczególnych krajów, spostrzeżeń i uwag dotyczących polityki rządów i samorządów lokalnych wobec osób starszych. Nie zabrakło jednocześnie spotkań towarzyskich, wieczorków tanecznych, warsztatów terapii zajęciowej i pieczonej w ognisku polskiej kiełbasy, która okazała się hitem kulinarnym. Zorganizowane przez Ośrodek Inicjatyw Twórczych „Piekarnia” spotkanie pokoleń było okazją do dobrej zabawy przy dźwiękach szantowych przebojów granych przez młodzieżowy zespół „Fog”
Realizacja projektu „Jesienny Uniwersytet Trzeciego Wieku” w ramach europejskiego programu Town Twinning, który finansowo wspiera takie inicjatywy, miał na celu uświadomienie zagadnień polityki europejskiej dotyczących osób starszych.
Dzięki takim międzynarodowym spotkaniom „Obywateli – Seniorów” organizatorzy chcą zwrócić uwagę na problemy, jakie pojawiły się w Europie – starzejące się społeczeństwa, marginalizacja osób starszych i ich problemy z tym związane, takie jak poczucie osamotnienia, nadmiar czasu wolnego, z którym nie wiadomo co zrobić, niewielka liczba propozycji aktywizujących seniorów w życiu lokalnych społeczności.
Zamierzenia organizatorów miały na celu zjednoczenie sił osób starszych w walce z marginalizacją, uciążliwymi barierami, z jakimi spotykają się każdego dnia.
Przez wspólne dyskusje i działania w ramach „uniwersytetu” starano się dowieść, że proces starzenia się dotyczący każdego z nas, wcale nie musi być nudny ani smutny, ale może być również okresem nowych wyzwań i doświadczeń w zakresie samorealizacji.
Gospodarzem projektu było Miasto Kielce przy współpracy kieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Weekend Partnerstwa w Kielcach 19-22 października 2005

Delegacje miast partnerskich Kielc: Budapesztu Czepel z Węgier, Gotha z Niemiec, Orange z Francji, Sandviken ze Szwecji i Winnicy z Ukrainy gościły w Kielcach w dniach 20-22 października 2005 r. W programie około 20 zagranicznych gości znalazło się zwiedzanie Kielc, w tym wizyta w Muzeum Sztuki Sakralnej oraz Muzeum Narodowym, gdzie wystawiana była ekspozycja „Sztuka kielecka po 1945 roku”. Delegaci odwiedzili również Sandomierz oraz mieli okazję posłuchać koncertu w Filharmonii Świętokrzyskiej.


20.10.2005 r. odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Kielcach, podczas której przedstawiciele poszczególnych miast wystąpili podsumowując dotychczasową współpracę oraz nakreślając kierunki dalszej wymiany. Podczas sesji przekazano niemal 3000 książek zebranych w naszym mieście dla polskiej szkoły, działającej przy parafii Ojców Kapucynów w Winnicy. Placówka poprosiła o pomoc w zorganizowaniu biblioteki z książkami i podręcznikami w języku polskim kielecką delegację, która przebywała na Ukrainie w połowie września 2005 r.


„Weekend Partnerstwa” zakończył się wspólną kolacją z przebywającymi w tym samym czasie w Kielcach uczestnikami projektu „Jesienny Uniwersytet Trzeciego Wieku”, którymi byli seniorzy z Budapesztu, Gotha, Orange, Sandviken, Winnicy i Kielc.

"Weekend Partnerstwa"

Od 29 czerwca do 2 lipca w Sandviken odbył się "Weekend Partnerstwa", gdzie na zaproszenie szwedzkich organizatorów nasze miasto reprezentowali prezydent Kielc Wojciech Lubawski oraz Dyrektor Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta Artur Sobolewski. Projekt był skoordynowany z konferencją Młodych pn. "Międzynarodowe Forum Cyberdemokracji".

"Międzynarodowe Forum Cyberdemokracji"

Zaprzyjaźnione z Kielcami szwedzkie miasto Sandviken gościło 10-osobową grupę uczniów wraz z opiekunami z VI LO im. J. Słowackiego na zorganizowanej w dniach od 29 czerwca do 2 lipca konferencji "Międzynarodowe Forum Cyberdemokracji". W spotkaniu wzięła również udział młodzież z innych miast partnerskich Sandviken z krajów takich jak Dania, Finlandia, Norwegia i Estonia oraz Szwecja. Około 200-osobowa grupa dyskutowała na temat różnych aspektów użytkowania Internetu, jego roli i funkcji we współczesnym świecie, w szczególności w obszarze komunikacji, zakupów, wyrażania opinii, wymiany informacji.

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności