Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Samorządowe Tygrysy Europy

 

Projekt jest przedsięwzięciem partnerskim realizowanym przez Urząd Miasta Kielce, Polska i Urząd Miasta Winnica, Ukraina. Obecna sytuacja na Ukrainie wymaga przeprowadzenia reformy administracyjnej. Dlatego też, w celu dobrego przygotowania samorządów ukraińskich do nadchodzących zmian, konieczne jest podpatrywanie oraz wykorzystywanie doświadczeń z krajów po transformacji ustrojowej i akcesji z UE.

Współpraca pomiędzy samorządami Kielc i Winnicy ma już kilkudziesięcioletnią historię. Najnowszy etap partnerstwa trwa nieprzerwanie od 2003 roku i charakteryzuje się transferem wiedzy i dobrych praktyk z Polski na Ukrainę. Jednak ograniczone środki finansowe, dające jedynie możliwość organizacji krótkich wizyt studyjnych, nie pozwalają na przekazanie dogłębnej wiedzy.

W związku z powyższym została podjęta decyzja o przygotowaniu wniosku i realizacji wspólnego przedsięwzięcia. Celem projektu jest przekazywanie najlepszych doświadczeń z funkcjonowania samorządu terytorialnego w różnych obszarach działalności na najniższym szczeblu administracji w Polsce. Działania projektu są odpowiedzią na zapotrzebowanie strony ukraińskiej i realizowane będą poprzez organizację i przeprowadzenie 3 modułów szkoleń na Ukrainie oraz 1 wizyty studyjnej w Polsce. Wybór takiej formy wsparcia pozwoli dokładnie przeanalizować podjętą tematykę i dokonać oceny, które z poruszanych aspektów są możliwe do przeniesienia na realia ukraińskiego samorządu teraz i w przyszłości.

Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programu „Pomoc zagraniczna 2008 r. - działania samorządów" (www.polskapomoc.gov.pl ).

Realizacja szkoleń merytorycznych w ramach projektu pn.: „Samorządowe Tygrysy Europy” - rozpoczęta.

Projekt pn.: „Samorządowe Tygrysy Europy” wszedł w fazę realizacji szkoleń merytorycznych. W dniu dzisiejszym  - 27 sierpnia 2008 r. - z wizytą do Winnicy (Ukraina) udała się dwójka specjalistów kieleckiego urzędu miasta. Celem podróży jest przeprowadzenie dwudniowych wykładów w ramach I modułu szkoleniowego. Zakres tematyczny zaplanowanych zajęć obejmuje zagadnienia związane z konstrukcją samorządu terytorialnego w Polsce, a także przekazuje bardziej szczegółowe informacje dotyczące sposobu zarządzania podstawową jednostką samorządu terytorialnego na przykładzie Urzędu Miasta Kielce. Równie istotnym elementem przekazywanej wiedzy będzie przedstawienie od strony teoretycznej, jak również praktycznej sposobów realizacja i udoskonalania procedur stanowiących dokumentację systemu zarządzania jakością, który w ostatnim czasie wprowadzony został w Urzędzie Miasta Kielce.

Obecne szkolenia rozpoczynają serię trzech wizyt kieleckich specjalistów w Winnicy w ramach projektu :Samorządowe Tygrysy Europy”. Przedsięwzięcie zostało przygotowane przez kielecki magistrat, jako odpowiedź na zgłaszane przez partnerów z Ukrainy potrzeby poszerzania wiedzy z zakresu samorządności oraz wykorzystania „dobrych praktyk” wypracowanych w Kielcach. Całość przedsięwzięcia finansowana jest ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej 2008 (www.polskapomoc.gov.pl)
"Samorządowe Tygrysy Europy" - to projekt, który realizowany będzie przez Miasto Kielce ze środków finansowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Wniosek zaakceptowany został w ramach konkursu przeznaczonego dla jednostek samorządu terytorialnego z programu "Polska Pomoc" (www.polskapomoc.gov.pl/).  
Dofinansowanie w kwocie 100 102,00 zł przeznaczone zostanie na potrzeby rozwijania partnerstwa Kielc i Winnicy (Ukraina). Projekt zakłada przeprowadzenie przez pracowników kieleckiego magistratu cyklu szkoleń w zakresie: zarządzania i organizacji urzędu, planowania oraz realizacji budżetu miasta, a także przyciągania inwestycji zewnętrznych oraz pozyskiwanie środków unijnych dla potrzeb Winnicy. Zwieńczeniem przewidzianych działań będzie wizyta studyjna grupy urzędników miejskich z Winnicy, która planowana jest w listopadzie br.

W dniach 13-14 października 2008 roku odbył się 3 - ostatni moduł szkoleniowy na Ukrainie, podczas którego uczestnicy projektu zapoznali się polskimi doświadczeniami w zakresie planowania i wykonania budżetu w polskim samorządzie na przykładzie Urzędu Miasta Kielce. Szkolenie prowadzili wybitni konsultanci, będący nie tylko znawcami przedmiotu, ale także wieloletnimi praktykami Urzędu Miasta Kielce. We własnej pracy zawodowej wypróbowali skuteczność rozwiązań, którymi podzielili się z uczestnikami projektu. Przeszkolono kolejnych 15-stu urzędników winnickiego magistratu.

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności Raport dostępności