Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Kamera internetowa na Rynek Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Wycinka drzew i krzewów

WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urządu Miasta Kielce informuje:

 

  1. W przypadku konieczności usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości przez podmioty gospodarcze  należy wypełnić i złożyć wniosek  (formularz poniżej) wraz z niezbędnymi załącznikami.
  2. Osoby fizyczne – w przypadku gdy usunięcie drzewa/krzewu wynika z celu prowadzenia działalności gospodarczej należy wypełnić i złożyć wniosek  (formularz poniżej) wraz z niezbędnymi załącznikami.
  3. Osoby fizyczne w przypadku gdy konieczność usunięcia drzewa nie wynika z celu prowadzenia działalności gospodarczej – należy dokonać zgłoszenia (proponowany druk poniżej).

 

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody o zezwolenie na usunięcie drzewa oraz zgłoszenia usunięcia, należy dokonać  w przypadku drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

oraz krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni powyżej 25 m2.

 

Informujemy, że powyższe zapisy stanowią wyłącznie podstawowe kryteria kwalifikujące drzewa i krzewy do wystąpienia o zezwolenie lub zgłoszenie zamiaru ich usunięcia.
Szczegółowe zapisy dotyczące usuwania drzew i krzewów są zawarte w  ustawie o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004r. (art.83 do art. 90).

 

Link do ustawy w bazie: Internetowy System Aktów Prawnych, Kancelaria Sejmu RP

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów

 

Załączniki:

 

 

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności Raport dostępności