Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Kamera internetowa na Rynek Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

uwów wizytę w wydziale komunikacji

 

Odbór prawa jazdy

punkty karne

historia pojazdu

Cepik

transportowy dozór techniczny

sprawz uprawnienia kierowcy

 

 

 

Komunikaty wydziału

druki do pobrania

opłaty oraz numery rachunków

wyszukiwarka tablic

wykaz taksówek z licencjami

ośrodki szkolenia kierowców

Stacje Kontroli Pojazdów

 

Komunikaty Wydziału

Jeśli nie zarezerwowałeś terminu wizyty, a nabyłeś pojazd zarejestrowany w Polsce – przeczytaj komunikat

18-08-2021

Terminy na zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z UE oraz zgłoszenie sprzedaży lub zakupu pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP:

1.    Jeśli kupiłeś lub sprzedałeś pojazd po 30 czerwca 2021 r, zarejestrowany w Polsce, zgłoś to w ciągu 60 dni:

 

  • do Biura Rejestracji Pojazdów Urzędu Miasta Kielce używając druku zgłoszenia nabycia pojazdu (przesyłając pocztą lub wrzucając do urny znajdującej się przy wejściu do urzędu od strony Rynku),
  • w formie elektronicznej na stronie gov.pl


Przedstawione powyżej sposoby zgłoszenia zakupu lub sprzedaży pojazdu nie wymagają umawiania się do urzędu i zabezpieczają zgłaszających przed nałożeniem kary finansowej za niedotrzymanie terminu zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia sprzedaży lub zakupu pojazdu zarejestrowanego w Polsce, REJESTROWANIE GO na siebie, nie jest obowiązkowe.

2.    Każdy pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej po 30.06.2021 r., niebędący pojazdem nowym, powinien być zarejestrowany w ciągu 60 dni od daty sprowadzenia.

 

Informujemy również, że właściciel pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP, który dokonał jego zbycia lub nabycia po 30 czerwca 2021 r. - zgodnie z „ustawą antycovidową” ma 60 dni od daty transakcji, na zawiadomienie o tym fakcie organu rejestrującego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Ten sam termin dotyczy właścicieli pojazdów, niebędących pojazdami nowymi, sprowadzonymi z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej po 30 czerwca 2021 r., którzy powinni go zarejestrować w terminie 60 dni od daty ich sprowadzenia.

Niewykonanie przez właściciela obowiązku zgłoszenia zbycia, nabycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP lub rejestracji pojazdu sprowadzonego do Polski z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej w wymaganym terminie, spowoduje nałożenie kary finansowej w wysokości od 200 do 1000 zł.

Dowód rejestracyjny pojazdu, w którym zapełnione zostały wszystkie rubryki na potwierdzenie wykonanego badania technicznego podlega wymianie jedynie na życzenie zainteresowanego.

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności Raport dostępności