Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Dostawy

Przetarg nieograniczony

24-10-2013

Przetarg nieograniczony na: Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu pod nazwą: "Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie - nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce" - ogłoszenie

 

Zmiana ogłoszenia - 6.11.2013 r.

 

Zmiana ogłoszenia - 30.10.2013 r.


 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Pytania do siwz wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści siwz, przedłużenie terminu składania ofert - 6.11.2013 r.

 

Pytania do siwz wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści siwz - 4.11.2013 r.

 

Zmiana siwz - 30.10.2013 r.

 

 

Załącznik 1
 

Załącznik 2
 

Załącznik 3
 

Załącznik 4
 

Załącznik 5
 

Załącznik 6
 

Załącznik 7

 

Załącznik 7 po zmianie z dnia 6.11.2013 r.
 

Załącznik 8

 

Załącznik 8 po zmianie z dnia 4.11.2013 r.
 

Załącznik 9
 

Załącznik 10

 

Załącznik 10 po zmianie z dnia 4.11.2013 r.
 

Załącznik 11
 

Załącznik 12
 

Załącznik 13

 

Załącznik 14

 

Załącznik 14 po zmianie z dnia 4.11.2013 r.
 

Załącznik 15

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I, III, IV, VI

 

Informacja o nowych czynnościach dokonanych po wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części VI

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części II, V, VII-X

 

Informacja o nowych czynnościach dokonanych po wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części VIII

 

Informacja o nowych czynnościach dokonanych po wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części V

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności