Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Usługi

Przetarg nieograniczony dot. świadczenia usługi polegającej na odbiorze odpadów komunalnych

11-07-2015
Przetarg nieograniczony - Świadczenie usługi polegającej na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych w obszarze Miasta Kielce
więcej

Przetarg nieograniczony na wykonanie wycen nieruchomości gruntowych

24-06-2015
Przetarg nieograniczony na: Wykonanie wycen nieruchomości gruntowych na potrzeby Skarbu Państwa i Gminy Kielce.
więcej

Przetarg nieograniczony na wykonanie prac geodezyjnych

11-06-2015
Przetarg nieograniczony na: wykonanie prac geodezyjnych dla nieruchomości położonych w Kielcach w celu aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków.
więcej

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług geodezyjno - kartograficznych na potrzeby Miasta Kielce

22-04-2015
Przetarg nieograniczony na: Wykonanie usług na potrzeby Miasta Kielce polegających na sporządzeniu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do ujawnienia praw Gminy Kielce lub Skarbu Państwa w księgach wieczystych.
więcej

Przetarg nieograniczony dot. materiałów promocyjnych projektu Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - etap II

30-03-2015
Przetarg nieograniczony na: "Opracowanie projektów graficznych, wykonanie, oznaczenie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby promocji projektu: "Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - etap II".
więcej

Przetarg nieograniczony na "Dwa długoterminowe kredyty bankowe w łącznej wysokości 106 070 000 PLN dla Gminy Kielce"

28-03-2015
Przetarg nieograniczony na "Dwa długoterminowe kredyty bankowe w łącznej wysokości 106 070 000 PLN dla Gminy Kielce"
więcej

Przetarg nieograniczony na demontaż, załadunek, wywóz i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

27-03-2015
Przetarg nieograniczony na: "Demontaż, załadunek, wywóz i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji oraz pionów kanalizacji deszczowej obiektów budowlanych stanowiących własność osób fizycznych oraz Spółdzielni...
więcej

Przetarg nieograniczony dot. dokumentacji hydrogeologicznej i operatu wodnoprawnego oraz prac wiertnicznych studni głębinowej

25-03-2015
Przetarg nieograniczony na: Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej i operatu wodnoprawnego oraz prac wiertnicznych studni głębinowej B-III (w ramach kontynuacji budowy studni barierowych na przedpolu ZPW Trzuskawica), w obrębie ujęcia komunalnego...
więcej
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    21
Najnowsze     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności