Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Usługi

Przetarg nieograniczony - usługi wywozu odpadów

13-02-2020

Przetarg nieograniczony na Odbiór i transport odpadów komunalnych

 

Ogłoszenie

16.03.2020 r. - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

30.03.2020 r. - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

17.04.2020 r. - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

04.05.2020 r. - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - przedłużenie terminu składania ofert (11.03.2020)

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, odpowiedzi oraz zmiana SIWZ, w tym przedłużenie terminu składania ofert  (26.03.2020)

 

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - przedłużenie terminu składania ofert  (16.04.2020r.)

 

Pytania do SIWZ, odpowiedzi oraz zmiana SIWZ, w tym w wyniku uwzględnienia zarzutów odwołania (22.04.2020)

 

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia – przedłużenie terminu składania ofert (29.04.2020)
 

 

Załącznik nr 1 do Umowy:  Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Załacznik nr 1 do umowy (OPZ) po zmianach

Załącznik  nr 1 do OPZ
Załacznik nr 1 do OPZ po zmianach

Załącznik nr 2 do OPZ

Załącznik  nr 3 do OPZ

Załacznik nr 4 do OPZ

Załącznik nr 2 do Umowy: Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załacznik nr 2 do Umowy po zmianach

 

Plik espd-request  Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.xml

 

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania

Odwołanie
 

KIO postanowieniem z dnia 30.04.2020 r. sygn. akt KIO 749/20, umorzyła postępowanie odwoławcze.

 

Informacja z otwarcia ofert

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności