Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Kamera internetowa na Rynek Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Wyszukiwarka

Usługi

Postępowanie w trybie podstawowym - Opracowanie dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla KOF”

10-09-2021

Postępowanie w trybie podstawowym - Opracowanie dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego” wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i promocją.

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

23.09.2021 - zmiana SWZ - przedłuzenie tso


27.09.2021 - Pytania do SWZ, odpowiedzi


Specyfikacja Warunków ZamówieniaZałącznik 1  - Oferta

Załącznik 2a - Ośw. Wykonawcy

Załącznik 2b - Ośw. podmiot udost.

Załącznik 3 - Zobowiązanie

Załącznik 4  - Ośw. Wyk. wspólnie

Załacznik 5  - OPZ

Załącznik 6  - Umowa
       -  załącznik nr 3 do umowy
       -  załącznik nr 4 do umowy

 

 

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia


Informacja z otwarcia ofert


Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności Raport dostępności