Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Antysmog - Kongres Ekologii Powietrza Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

zit - loga

Zasady delimitacji obszarów

Zasady delimitacji obszarów funkcjonalnych Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce

 

Delimitacja obszarów realizacji ZIT wyprzedziła prace nad wyznaczeniem miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich (MOF OW) zadeklarowanych w KPZK 2030. Zasięg i granice MOF OW mogą się dlatego różnić od obszarów realizacji ZIT*.

 

Podstawą wyznaczenia obszarów realizacji ZIT ośrodków wojewódzkich stał się dokument MIiR pt.  „Kryteria delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich” z lipca 2013 r. Dokument ten wskazywał, iż w skład terytoriów obszaru funkcjonalnego muszą wchodzić: miasto wojewódzkie, wszystkie miasta rdzenia obszaru funkcjonalnego oraz inne gminy obszaru funkcjonalnego. Wskazując pozostałe gminy do obszaru funkcjonalnego Ministerstwo brało pod uwagę takie wskaźniki jak: liczba osób dojeżdżających do pracy i szkół, liczbę zameldowań z rdzenia MOF OW, udział osób pracujących w zawodach pozarolniczych, liczbę podmiotów gospodarczych, gęstość zaludnienia czy dynamikę przyrostu budownictwa mieszkaniowego.

W ramach procesu delimitacji ostatecznie do obszaru realizacji ZIT musiała wejść przynajmniej połowa gmin wskazana przez MIiR. Oznaczało to dużą elastyczność dla samorządów województw, samorządów miast i ich partnerów samorządowych z sąsiadujących gmin, które musiały zakończyć się konsensusem i być uwzględnione w uchwale Zarządu Województwa. Przykładowo Związek ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego podjął decyzję o włączeniu do obszaru funkcjonalnego ZIT niewymienionych w dokumencie MIiR Stargardu Szczecińskiego, Stepnicy oraz Świnoujścia, jak również dotyczyło to Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, gdzie do obszaru funkcjonalnego ZIT dołączono gminy Strawczyn i Chmielnik tworząc w ten sposób obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego Kielce składający się z 11 gmin. Dokładny zasięg obszarów miejskich realizujących ZIT określają stosowne uchwały Zarządów poszczególnych województw (zgodnie z warunkami określonymi w Umowie Partnerstwa).

 

 

* Prace nad rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju ws. Szczególnych warunków określania obszarów funkcjonalnych i ich granic jeszcze trwają.

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym