Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce UEFA EURO U21 Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

Karta Dużej Rodziny

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Kalendarz wydarzeń

Pokaż/ukryj kalendarz

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Pomoc społeczna - MOPR

 
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

25-544 Kielce, ul. Studzienna 2
tel. 041-331-25-24,  041-332-47-84
fax 041-368-50-57

tel. 041-331-25-24, 041-332-47-84 fax 041-368-50-57

www.mopr.kielce.pl/


Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.


Rodzaje pomocy udzielanej przez instytucje pomocy społecznej:
1. Świadczenia pieniężne:

- zasiłek stały
- zasiłek okresowy
- zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy
- zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie się
- pomoc dla rodzin zastępczych
- pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki
- świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych nauką języka polskiego dla uchodźców
- dodatki mieszkaniowe
- zasiłki rodzinne i zaliczki alimentacyjne

2. Świadczenia niepieniężne
- praca socjalna
- bilet kredytowy
- składki na ubezpieczenie zdrowotne
- składki na ubezpieczenie społeczne
- pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie
- sprawienie pogrzebu
- poradnictwo specjalistyczne
- interwencja kryzysowa
- schronienie
- posiłek
- niezbędne ubranie
- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy
- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia
- mieszkania chronione
- pobyt i usługi w domu pomocy społecznej
- opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo-wychowawczej
- pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnionych
- szkolenie, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.


Osobą pierwszego kontaktu jest pracownik socjalny w odpowiednim do miejsca zamieszkania rejonie opiekuńczym.

WYKAZ REJONÓW OPIEKUŃCZYCH ŚWIADCZĄCYCH POMOC DLA SWOICH PODOPIECZNYCH

Nazwa rejonu

Adres

Telefon

Śródmieście

ul. Sienkiewicza 25 041-368-07-71

Szydłówek

ul. Miodowa 7 041-362-62-65

KSM

ul. Wawrzyńskiej 20 041-369-12-79

Herby

ul. 1-go Maja 196 041-346-15-45

Czarnów

ul. Jagiellońska 90 041-344-37-30

Białogon

ul. 1905 Roku 45 041-346-47-40

Uroczysko

ul. Zamenhofa 4 041-331-29-93

Os. Jagiellońskie

ul. Paderewskiego 20 041-343-16-05

Os. Świętokrzyskie

ul. Manifestu Lipcowego 65 041-362-64-50

Barwinek – Baranówek

ul. Prusa 1 041-368-71-59

 

 

Wszelkie szczegółowe informacje na temat Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, placówek podległych, warunków uzyskania pomocy, jej rodzaju są umieszczone na stronie internetowej Ośrodka pod adresem: www.mopr.kielce.pl

Budżet Obywatelski
Serwisy mapowe
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym