Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urząd Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Karta Dużej Rodziny

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Placówki MOPR

PLACÓWKI POMOCY SPOŁECZNEJ SŁUŻĄCE MIESZKAŃCOM MIASTA KIELCE

I. W 2005 roku utworzono dwa kluby seniora: na Os. KSM, ul. Św. Stanisława Kostki 4a oraz Os. Świętokrzyskie, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 75.

 

Kluby te służą przeciwdziałaniu wyizolowania osób starszych, samotnych. Ich zadaniem jest aktywizacja społeczna, przywrócenie zapomnianych zainteresowań, organizacja spotkań kulturalnych. Z ich usług korzysta ok. 200 osób.

Obiekt przy ul. St. Kostki w...
Otwarcie Klubu Seniora
Klub Seniora ul. Jana Nowaka...
Zajęcia terapeutyczne i...
Zajęcia terapeutyczne i...
II. Z myślą o osobach, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i losowej, pozbawionych dachu nad głową w wyniku pożaru, zalania, będących ofiarami przemocy utworzono w 2005 roku mieszkania chronione – interwencyjne, przy ul. Jagiellońskiej 76
Mieszkania Chronione -...
Mieszkania Chronione -...

III. Dla osób z zaburzeniami psychicznymi utworzono w 2004 roku mieszkania chronione przy ul. Zimnej, których głównym zadaniem jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego radzenia sobie z codziennymi obowiązkami.

IV. W 2005 roku utworzono Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, który jest miejscem pomocy, pracy opiekuńczej, socjalnej i terapeutycznej dla kobiet, które ze względów osobistych i rodzinnych znalazły się w wyjątkowo trudnej sytuacji. Bardzo często są one ofiarami przemocy.

V. Od 2004 r. działają w ramach programu „Posiłek za pracę” dwie Jadłodajnie 11.30 adresowane do osób długotrwale bezrobotnych. Program ten ma na celu przeciwdziałanie marginalizacji życia i wykluczeniu społecznemu.

Jadłodajnia ul. Bodzentyńska
Jadłodajnia ul. Bodzentyńska
Jadłodajnia ul. Piekoszowska
Jadłodajnia ul. Piekoszowska

VI. Po wielu latach starań w 2005 roku uruchomiono świetlicę z łaźnią i pralnią dla osób bezdomnych przy ul. Ogrodowej. Świetlica ta prowadzi również zajęcia terapeutyczne i edukacyjno – prawne.

VII. W chwili obecnej kończy się okres przygotowawczy do standaryzacji domów pomocy społecznej. Trzy z nich osiągnęły już wymagany standard, pozostałe osiągną go do końca 2006 r.
Zajęcia rehabilitacyjne i...
Zajęcia rehabilitacyjne i...

VIII. W 2005 roku uległ reorganizacji i przekształceniu ZOZ o nazwie Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci. W wyniku tego powstał profesjonalny ośrodek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej przy ul. Chęcińskiej. Odbywają się tam zajęcia rehabilitacyjne i edukacyjne.

Ośrodek Wsparcia Dziennego...
Terapia zajęciowa i...
Terapia zajęciowa i...

IX. W związku z wejściem w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych w dniu 1 maja 2004 roku został utworzony przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach Dział Świadczeń Rodzinnych z siedzibą przy ul. Bodzentyńskiej 32/40 zajmujący się przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych oraz zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych.

 

Od dnia 1 września 2005 roku, na mocy ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, Dział Świadczeń Rodzinnych rozpoczął realizowanie nowego zadania w postaci wypłacania zaliczek alimentacyjnych.

 

Aktualnie z zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych korzysta 10161 osób, z zasiłków pielęgnacyjnych – 786 osób, z zaliczek alimentacyjnych korzysta 1379 osób.

 

Od dnia 1 maja 2004 r. do 1 grudnia 2005 roku wydano 43407 decyzji administracyjnych w sprawach w/w świadczeń.

 

Od 1 września 2006 roku MOPR w Kielcach przejmie wypłatę świadczeń dla wszystkich uprawnionych osób z terenu miasta i będzie jedyną instytucją wykonującą to zadanie.

Świadczenia Rodzinne ul....
Punkt przyjęć

X. Dzięki dotacji Urzędu Miasta Kielc od stycznia 2006 r. działa Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Młodzieży przy ul. Zbożowej 4, który będzie realizował program artystyczno – edukacyjny (warsztaty artystyczne, profilaktyczne, imprezy kulturalne, promocja młodych twórców)

XI. W 2005 r. utworzono Kielecki Dom pod Fontanną, który jest ośrodkiem wsparcia dziennego, rehabilitacji i integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi.

www.kdpf.kielce.pl

XII. W roku 2003 powstał Dział Bezdomności zajmujący się profesjonalną opieką nad osobami bezdomnymi.

XIII. Od lutego 2006 r. działa Klub Integracji Społecznej, którego głównym zadaniem jest aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych i udzielenie pomocy osobom indywidualnym w zakresie odbudowywania i podtrzymywania uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.

XIV. Lata 2003 – 2005 to okres tworzenia Rejonów Opiekuńczych, które w sposób fachowy zajmują się doradztwem i opieką dla osób potrzebujących pomocy społecznej.

Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym