Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Odzyskanie niepodległości Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Zezwolenia alkoholowe

31 maja upływa termin wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Informujemy, że dnia 31 maja upływa termin wniesienia II raty opłaty za korzystanie  z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Przedsiębiorcy, którzy nie wniosą opłaty we wskazanym powyżej terminie mogą wnieść opłatę w terminie dodatkowym tj. do 30 czerwca b.r. pod warunkiem uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty rocznej. Niedokonanie opłaty w terminie skutkować będzie wygaszeniem zezwolenia.

 

UWAGA!

W związku z faktem, iż w bieżącym roku kalendarzowym terminy uiszczenia opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przypadają na dni wolne od pracy  (31 maja -  Boże Ciało i termin dodatkowy 30 czerwca - sobota) przypominamy, iż w przypadku opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych termin wniesienia opłaty NIE  ulega przesunięciu  na kolejny dzień, który nie jest dniem wolnym od pracy.

 

Termin opłaty, o której mowa w art.  111 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest terminem zawitym prawa materialnego, który nie podlega przywróceniu. Terminy płatności opłat zostały określone przez ustawodawcę w sposób ścisły i jednoznaczny poprzez kalendarzowe oznaczenie ich daty wpływu. Według orzecznictwa sądów administracyjnych do materialnoprawnych terminów wyłączona jest możliwość zastosowania art. 57§ 4 Kpa. W przypadku dokonywania opłaty, o której mowa w art. 11ust.1 za termin dokonania opłaty  w rozumieniu powołanego przepisu należy uznać dzień przyjęcia polecenia przelewu przez bank, w którym zlecający przelew  ma rachunek.

Rejestr zezwoleń alkoholowych

 

Rejestr w formacie Excel

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2017

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2017   (format PDF)

Harmonogram posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku

 • 08.01.2018 r. – godz. 14.30
 • 05.02.2018 r. – godz. 14.30

 • 05.03.2018 r. – godz. 14.30

 • 09.04.2018 r. – godz. 14.30

 • 07.05.2018 r. – godz. 14.30

 • 04.06.2018 r. – godz. 14.30

 • 02.07.2018 r. – godz. 14.30

 • 01.08.2018 r. – godz. 14.30

 • 03.09.2018 r. – godz. 14.30

 • 01.10.2018 r. – godz. 14.30

 • 05.11.2018 r. – godz. 14.30

 • 03.12.2018 r. – godz. 14.30
   

Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Lato w Mieście
Lato w Mieście
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym