Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Zezwolenia alkoholowe

III raty opłaty w terminie dodatkowym do 30 października br.

Informujemy, że dnia 30 września upłynął termin wniesienia III raty opłaty za korzystanie  z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Przedsiębiorcy, którzy nie wnieśli opłaty we wskazanym powyżej terminie mogą wnieść opłatę w terminie dodatkowym tj. do 30 października br. pod warunkiem uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty rocznej. Niedokonanie opłaty w terminie skutkować będzie wygaszeniem zezwolenia.

30 września upływa termin wniesienia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Informujemy, że dnia 30 września upływa termin wniesienia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Przedsiębiorcy, którzy nie wniosą opłaty we wskazanym powyżej terminie mogą wnieść opłatę w terminie dodatkowym tj. do 30 października b.r. pod warunkiem uiszczenia opłaty dodatkowej.

Rejestr zezwoleń alkoholowych

Rejestr w formacie Excel

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2018

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych   (format PDF)

Harmonogram posiedzeń plenarnych Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w roku 2019

 

 • 07.01.2019 r.
 • 04.02.2019 r.
 • 04.03.2019 r.
 • 01.04.2019 r.
 • 06.05.2019 r.
 • 03.06.2019 r.
 • 01.07.2019 r.
 • 01.08.2019 r.
 • 02.09.2019 r.
 • 07.10.2019 r.
 • 04.11.2019 r.
 • 02.12.2019 r.


 

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571